Patiëntenzorg Poliklinieken Interne Geneeskunde

Over de polikliniek Interne Geneeskunde

Op de Polikliniek Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde.

lees meer

Over de polikliniek Interne Geneeskunde

Op de Polikliniek Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, geelzucht, benauwdheid, afvallen en nog vele andere klachten.

Medewerkers

Op de Polikliniek Interne Geneeskunde werken:

  • Internisten (medisch specialist): een medisch specialist is een arts die deskundig is in een onderdeel van de geneeskunde. De medisch specialist behandelt patiënten en leidt arts-assistenten op.
  • AIOS (artsen in opleiding tot internist): een AIOS heeft zijn opleiding tot basisarts afgerond. Vervolgens volgt de arts een opleiding tot medisch specialist (Interne Geneeskunde). De AIOS werkt nauw samen met medisch specialisten en wordt door hen begeleid.
  • Co-assistenten: een co-assistent is een geneeskundestudent die stage loopt op verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Er kan een co-assistent aanwezig bij het spreekuur van de internist of de AIOS. Voorafgaand aan het eerste bezoek kan de co-assistent het lichamelijk onderzoek bij u uitvoeren. Als u hier bezwaar tegen hebt, dan kunt u dat aan ons laten weten.
  • Gespecialiseerd verpleegkundigen
  • Verpleegkundigen en doktersassistenten
  • Secretaresses patiëntenzorg

Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat er ook op de Polikliniek Interne Geneeskunde wetenschappelijk onderzoek (bij patiënten) en onderwijs (aan co-assistenten) plaatsvindt. Soms vragen we daarvoor uw medewerking. Uiteraard is dit geheel vrijwillig en zonder enige verplichting.


Contact polikliniek Interne Geneeskunde

van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar
(024) 361 65 04
contactformulier

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 678 naar Plein A1 Oost

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 678 naar Plein A1 Oost

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Verwijsbrief

Het is belangrijk dat we de verwijsbrief voor uw afspraak ontvangen van de verwijzend arts. U hoeft deze brief niet zelf mee te nemen.

Vervolgafspraak

Een vervolgafspraak maakt u bij een van de medewerk(st)ers van de balie polikliniek. U kunt ook later bellen voor het maken van een vervolgafspraak of zelf een afspraak inplannen via mijnRadboud. lees meer

Vervolgafspraak

Een vervolgafspraak maakt u bij een van de medewerk(st)ers van de balie polikliniek. U kunt ook later bellen voor het maken van een vervolgafspraak of zelf een afspraak inplannen via mijnRadboud. Dit kan tot maximaal 20 weken vooruit. 

Aanmeldzuil of balie?

U kunt zich voor uw vervolgafspraak met een arts of verpleegkundig specialist aanmelden door gebruik te maken van de digitale aanmeldzuil bij de ingang. U hoeft dan niet te wachten bij de balie en kunt meteen plaatsnemen in de ontvangstruimte. Op het display van de aanmeldzuil ziet u in welke ontvangstruimte u kunt plaatsnemen. U krijgt uitleg over de aanmeldzuil tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek.

Uitzonderingen:
  • Voor bloedprikken of het afgeven van laboratoriummateriaal meldt u zich bij de prikpost op de polikliniek.
  • Voor overige onderzoeken (bijvoorbeeld bloeddrukmeting) meldt u zich bij de balie polikliniek.

Verhindering

Wilt u ons informeren als u niet kunt komen op de afgesproken dag/tijd? Liefst vier dagen van tevoren, zodat we onze planning nog kunnen aanpassen. lees meer

Verhindering

Wilt u ons informeren als u niet kunt komen op de afgesproken dag/tijd? Liefst vier dagen van tevoren, zodat we onze planning nog kunnen aanpassen en andere patiënten voor kunnen laten gaan. Als u zich afmeldt, maken we meteen een nieuwe afspraak. Bij niet tijdig afmelden van een afspraak kan het ziekenhuis kosten bij u in rekening brengen. Uiteraard proberen we dit altijd te voorkomen.

Verhindering arts

Het komt helaas ook wel eens voor dat de arts zijn spreekuur niet op het afgesproken tijdstip kan houden. Wij doen ons best om in dat geval voor een waarnemend arts te zorgen. We informeren u daarover bij de balie en via de informatieschermen. Als uw behandelend arts langdurig afwezig is, krijgt u hiervan schriftelijk bericht.  

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Medewerkers
  • Intranet