Patientenzorg Poliklinieken Interne Geneeskunde

Over de polikliniek Interne Geneeskunde

Op de Polikliniek Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde.

lees meer

Over de polikliniek Interne Geneeskunde

Op de Polikliniek Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, geelzucht, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen en nog vele andere klachten.

Medewerkers

Op de Polikliniek Interne Geneeskunde werken:
 • Internisten (medisch specialist): een medisch specialist is een arts die deskundig is in een onderdeel van de geneeskunde. De medisch specialist behandelt patiënten en leidt arts-assistenten op.
  Voor een overzicht van onze internisten: klik hier.
 • AIOS (artsen in opleiding tot internist): een AIOS heeft zijn opleiding tot basisarts afgerond. Vervolgens volgt de arts een opleiding tot medisch specialist (Interne Geneeskunde). De AIOS werkt nauw samen met medisch specialisten en wordt door hen begeleid.
 • Co-assistenten: een co-assistent is een geneeskundestudent die stage loopt op verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Er is vaak, met uw goedkeuring, een co-assistent aanwezig bij het spreekuur van de internist of de AIOS. Voorafgaand aan het eerste bezoek kan de co-assistent het lichamelijk onderzoek bij u uitvoeren. Als u hier bezwaar tegen hebt, dan kunt u dat aan ons laten weten.
 • Gespecialiseerd verpleegkundigen
 • Verpleegkundigen en doktersassistenten
 • Secretaresses patiëntenzorg

Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat er ook op de Polikliniek Interne Geneeskunde wetenschappelijk onderzoek (bij patiënten) en onderwijs (aan co-assistenten) plaatsvindt. Soms vragen we daarvoor uw medewerking. Uiteraard is dit geheel vrijwillig en zonder enige verplichting.

Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

neem contact op

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang 8 (rechts naast de hoofdingang)
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Ingang: 8 (rechts naast de hoofdingang)
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 8
Ga naar binnen bij: Ingang 8 (rechts naast de hoofdingang)
Volg route 433

Uw eerste afspraak

Uw eerste afspraak kunt u maken nadat uw arts u heeft doorverwezen. Uw arts stuurt de verwijsbrief (per post/fax/Zorgdomein/mail) naar ons toe.

lees meer

Uw eerste afspraak

Uw eerste afspraak kunt u maken nadat uw arts u heeft doorverwezen. Uw arts stuurt de verwijsbrief (per post/fax/Zorgdomein/mail) naar ons toe. Vervolgens krijgt u binnen zeven dagen een schriftelijke oproep. 
Helaas kunnen wij zonder verwijsbrief geen afspraak voor u maken of alvast een afspraak reserveren.

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt.

Zorg dat u op tijd op de afspraak bent: te laat komen leidt tot langere wachttijden en daardoor overlast voor andere patiënten. Houdt u daarbij rekening met de verkeerssituatie in en rondom Nijmegen. Ook is het aantal parkeerplaatsen dat we kunnen bieden helaas beperkt. Mocht het spreekuur door onverwachte omstandigheden toch uitlopen, dan ziet u op de informatieborden hoe lang de wachttijd is. U kunt ook altijd informeren bij de medewerkers aan de balie naar de wachttijd. We helpen u graag. 

Afsprakenkaart

Nadat u zich hebt aangemeld, ontvangt u een afsprakenkaart. Op de afsprakenkaart staan uw persoonlijke gegevens en een medisch dossiernummer (MDN). Alle medische gegevens die over u in het Radboudumc worden verzameld zijn gekoppeld aan dit nummer. Wilt u deze gegevens alstublieft goed controleren?

Op de afsprakenkaart noteren we al uw bezoeken. Breng deze kaart bij ieder volgend bezoek mee. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via (024) 361 65 04 (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur).

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Vervolgafspraak

Een vervolgafspraak maakt u bij een van de medewerk(st)ers van de balie van post blauw. U kunt ook later bellen of e-mailen voor het maken van een vervolgafspraak.

lees meer

Vervolgafspraak

Een vervolgafspraak maakt u bij een van de medewerk(st)ers van de balie van post blauw. U kunt ook later bellen of e-mailen voor het maken van een vervolgafspraak. Houdt u dan wel rekening met een oplopende wachttijd.

U kunt zich voor uw vervolgafspraak aanmelden door gebruik te maken van de digitale aanmeldzuil bij de ingang. U hoeft dan niet te wachten bij de balie en kunt meteen plaatsnemen in de ontvangstruimte. Op het display van de aanmeldzuil ziet u in welke ontvangstruimte u kunt plaatsnemen. U krijgt uitleg over de aanmeldzuil tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek.

Aanmeldzuil of balie?

Voor vervolgafspraken met uw arts kunt u zich aanmelden via de aanmeldzuil. Voor overige afspraken, bijvoorbeeld voor een onderzoek, kunt u zich melden aan de balie van post blauw.

Verhindering

Wilt u ons informeren als u niet kunt komen op de afgesproken dag/tijd? Liefst vier dagen van tevoren, zodat we onze planning nog kunnen aanpassen.

lees meer

Verhindering

Wilt u ons informeren als u niet kunt komen op de afgesproken dag/tijd? Liefst vier dagen van tevoren, zodat we onze planning nog kunnen aanpassen en andere patiënten voor kunnen laten gaan. Als u zich afmeldt, maken we meteen een nieuwe afspraak. Bij niet tijdig afmelden van een afspraak kan het ziekenhuis kosten bij u in rekening brengen. Uiteraard proberen we dit altijd te voorkomen.

Verhindering arts

Het komt helaas ook wel eens voor dat de arts zijn spreekuur niet op het afgesproken tijdstip kan houden. Wij doen ons best om in dat geval voor een waarnemend arts te zorgen. We informeren u daarover bij de balie en via de informatieschermen. Als uw behandelend arts langdurig afwezig is, krijgt u hiervan schriftelijk bericht.  

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Uw bezoek


Eerste afspraak

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang.

lees meer

Eerste afspraak

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens kunt u zich melden bij de balie van post blauw, route 433. Meldt u zich voor een eerste bezoek altijd via de balie en niet via de aanmeldzuil. U kunt na het aanmelden plaatsnemen in de wachtruimte. De arts haalt u hier op zodra u aan de beurt bent.

Wat neemt u mee naar uw eerste bezoek?

Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt naar uw eerste bezoek aan de polikliniek.

lees meer

Wat neemt u mee naar uw eerste bezoek?

Verzekeringsbewijs

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. Bij het Informatiepunt Kosten van Zorg kunt u ook terecht voor vragen met betrekking tot de vergoeding van uw zorg.

In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.

Legitimatiebewijs

In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Aanvullende informatie

Uw huisarts of specialist heeft u naar ons verwezen middels een verwijsbrief. Heeft u via een van hen nog aanvullende informatie ontvangen, stuurt u die dan liefst zo spoedig mogelijk na de verwijzing naar ons op, zodat de arts de informatie in kan zien tijdens voorbereidingen. Dit mag per post, fax, of e-mail. Klik hier voor onze contactgegevens.

Medicijnenoverzicht

Als u medicijnen gebruikt, is het verstandig om hiervan een overzicht bij u te hebben. Dit overzicht kunt u eventueel opvragen bij uw apotheek.

Gesprekstips

Om goed voorbereid te zijn op het eerste gesprek met uw behandelend arts, geven we u een aantal tips.

lees meer

Gesprekstips

Om goed voorbereid te zijn op het eerste gesprek met uw behandelend arts, geven we u een aantal tips:
 • schrijf uw klachten puntsgewijs op;
 • schrijf uw vragen op en noteer de antwoorden van de arts tijdens het bezoek;
 • geef aan als u iets niet begrijpt en vraag om uitleg van medische termen en dergelijke; 
 • neem een voor u vertrouwd persoon mee naar het artsenbezoek;
 • maak eventueel een nieuwe afspraak als u na het gesprek nog steeds vragen hebt

Eerste bezoek aan de arts

Uw behandelend arts verzamelt een aantal gegevens. Dit gebeurt door een uitvoerig gesprek (anamnese) en een lichamelijk onderzoek.

lees meer

Eerste bezoek aan de arts

Uw behandelend arts verzamelt een aantal gegevens. Dit gebeurt door een uitvoerig gesprek (anamnese) en een lichamelijk onderzoek. Eventueel wordt u eerst onderzocht door een co-assistent. Een medisch specialist (in opleiding) controleert altijd het onderzoek van de co-assistent. 

Na het gesprek en onderzoek, stelt uw arts eventueel vervolgonderzoek voor zoals bloed-, urine- of röntgenonderzoek. Een verpleegkundige en/of doktersassistente zorgt voor het afnemen van bloed- en urinemonsters. Het eerste bezoek op de polikliniek kan 1,5 tot 3 uur in beslag kan nemen.

Uitslag en vervolg­afspraken

Meestal nodigt de arts u uit voor een vervolgafspraak om de uitslag en eventuele behandeling met u te bespreken. Wij adviseren om iemand mee te nemen naar het uitslaggesprek.

lees meer

Uitslag en vervolg­afspraken

Meestal nodigt de arts u uit voor een vervolgafspraak om de uitslag en eventuele behandeling met u te bespreken. Wij adviseren om iemand mee te nemen naar het uitslaggesprek, omdat u tijdens dit gesprek vaak veel informatie krijgt. Als de verklaring voor uw klachten meteen duidelijk is, bespreken we het behandelplan met u. Soms moeten we echter nog meer onderzoek doen om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Tijdens het uitslaggesprek informeren we u hierover. 

Na het uitslaggesprek

Na het uitslaggesprek verwijzen we u meestal weer naar uw huisarts voor verdere behandeling en begeleiding. Uw huisarts ontvangt een bericht met onze bevindingen en adviezen. U kunt op verzoek zelf ook een kopie krijgen van deze brief. Voor sommige aandoeningen blijft u wel onder controle van onze afdeling. Wanneer u voor een second opinion op onze polikliniek kwam, dragen we over het algemeen de behandeling na het uitslaggesprek weer over aan de specialist die u verwezen heeft.

Duur uitslaggesprek

Een uitslag- of controlebezoek duurt vijftien minuten. Als u na uw vervolgafspraak ook een behandeling krijgt op de dagbehandeling, verblijft u uiteraard langer in het ziekenhuis. Wij informeren u daar van te voren over.
 • Snel naar