Patiëntenzorg Poliklinieken Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Over de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde KNO

U kunt bij onze polikliniek terecht na verwijzing door uw huisarts.

lees meer

Over de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde KNO

Na doorverwijzing door uw specialist kunt u onze polikliniek bellen om een afspraak te maken. Voor het maken van een afspraak heeft onze administratie de gegevens van uw verzekering (inclusief uw verzekeringsnummer) nodig en de naam van uw huisarts. Neem op de dag van uw eerste bezoek een identiteitsbewijs mee.

Bent u verhinderd? Bel dan op tijd met de polikliniek. We maken in dat geval direct een nieuwe afspraak.
 


Contact

Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde

(024) 361 35 06

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682 (Oost) en 652 (West)

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682 (Oost) en 652 (West)

Afspraken buiten openingstijd

De polikliniek sluit om 17.00 uur. Na die tijd kunt u voor spoedgevallen terecht bij de afdeling Spoedeisende Hulp: (024) 361 41 87.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Spoedafspraak bij de polikliniek

Als uw huisarts of specialist u met spoed naar ons verwijst, belt hij met het spoednummer van de polikliniek: (024) 361 35 06. In overleg met de administratie, de verpleging of de dienstdoende arts plannen wij een spoedafspraak.

Planning opname bij KNO

In overleg met u kan uw behandelend arts besluiten dat een operatie of opname noodzakelijk is. Hij plaatst u dan op een wachtlijst. lees meer

Planning opname bij KNO

In overleg met u kan uw behandelend arts besluiten dat een operatie of opname op de afdeling Keel-, Neus- en Oorkunde (KNO) noodzakelijk is. Hij plaatst u dan op een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van uw aandoening.

Uw behandelend arts geeft u meer informatie over de operatie. Daarnaast krijgt u een algemeen informatieboekje mee over opname in het Radboudumc. Ook informeert uw arts u over hoe en wanneer u een oproep kunt verwachten.

Als u een ingreep onder algehele narcose moet ondergaan, krijgt u vooraf nog een afspraak op de Polikliniek Anesthesiologie. De anesthesist beoordeelt of u zonder problemen de narcose kunt ondergaan. Na zijn goedkeuring krijgt u een oproep van ons voor opname.

Meer informatie en wachttijd KNO

Wilt u de wachttijd van de afdeling Keel-, Neus- en Oorkunde (KNO) weten? Of wilt u meer informatie over de opname? Neem dan contact op met de medewerkers van de opnameplanning: 
Telefoon: (024) 361 35 06 (keuze 3)
Maandag, dinsdag en donderdag: 9.30-11.30 uur
Woensdag: 8.30-9.30 uur

Behandelaars

Er zijn verschillende soorten artsen die u behandelen.
 • Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt.

  lees meer


  Behandelend arts

  Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek én in de kliniek werken. Bovendien werken de arts-assistenten tijdens hun opleiding in verschillende ziekenhuizen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.

 • Hoofdbehandelaar

  Eén van uw behandelend artsen is uw hoofdbehandelaar. Diegene heeft het totale overzicht over uw behandeling en zorgt ervoor dat alles rondom uw behandeling in goede banen wordt geleid. Uw hoofdbehandelaar is altijd een medisch specialist.

  Deze hoofdbehandelaar is uw dokter. Hij/zij is in veel gevallen degene die u ziet op de polikliniek. Het betekent niet dat u tijdens uw behandeling telkens persoonlijk contact met uw hoofdbehandelaar hebt. Wel ziet u uw hoofdbehandelaar regelmatig. Als er problemen of onduidelijkheden zijn, kunt u altijd terugvallen op de hoofdbehandelaar. Diegene blijft dus verantwoordelijk voor uw hele medische proces zolang u onder behandeling bent op de afdeling.


Uw eerste bezoek aan de polikliniek

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt.

 • Afhankelijk van uw klachten neemt het eerste bezoek tussen de twintig minuten en een uur in beslag.

  lees meer


  Hoe lang duurt het?

  Afhankelijk van uw klachten neemt het eerste bezoek tussen de twintig minuten en een uur in beslag. Soms stelt een KNO-arts al bij het eerste bezoek een diagnose vast. Hij vertelt u dan ook hoe hij uw aandoening wilt behandelen.

  Wij streven ernaar de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat u iets langer moet wachten. Soms duurt een afspraak bijvoorbeeld wat langer dan gedacht. Of er komen spoedeisende patiënten tussendoor. Op een scherm in de wachtkamer ziet u of en hoe lang het spreekuur uitloopt.

 • Slechthorend?

  Bent u slechthorend en denkt u hierdoor de oproep uit de wachtkamer niet te kunnen horen? Laat dit dan aan ons weten. De verpleegkundige haalt u dan namelijk op in de wachtkamer en brengt u naar de spreekkamer. Zij brengt u op de hoogte van de werkwijze op de polikliniek.
   

 • Wie doet het onderzoek?

  Vaak onderzoekt een coassistent als eerste. Een coassistent is een student die bijna klaar is met de studie Geneeskunde. Vervolgens doet een arts in opleiding (een afgestudeerd arts die in opleiding is tot KNO-arts) of een KNO-arts het onderzoek.

  De verpleegkundigen assisteren de KNO-arts bij het spreekuur. Als u de arts liever alleen spreekt, kunt u dit doorgeven aan de desbetreffende verpleegkundige.
   

Na het eerste bezoek

Na het eerste bezoek volgen eventuele vervolgafspraken.
 • U kunt bij de balie een afspraak maken om de resultaten van uw onderzoek te bespreken.

  lees meer


  Uitslag

  Bij onze balie kunt u ook een afspraak maken om de resultaten van uw onderzoeken te bespreken. Het kost vaak enige tijd voordat de uitkomsten van alle onderzoeken bekend zijn. Uw arts probeert twee weken na het laatste onderzoek de resultaten binnen te hebben en met u te bespreken. Uitslagen geven we bij voorkeur niet telefonisch door.

  Uw huisarts of verwijzer brengen wij schriftelijk op de hoogte van de uitslag van het onderzoek

 • Vervolgafspraken

  Sommige onderzoeken kosten meer tijd. Bijvoorbeeld uitgebreide hoortesten, evenwichtsonderzoek, allergie-onderzoek, röntgenonderzoek, een reuktest of poliklinische ingrepen. Voor deze onderzoeken is het nodig om een aparte afspraak te maken. Bij de balie van de administratie maakt u een vervolgafspraak.

Stempoli

U bent naar deze polikliniek verwezen vanwege problemen met uw stem. In deze folder leest u wat een bezoek aan de stempoli inhoudt. lees meer

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet