Na het onderzoek

Na het onderzoek bespreken de KNO-arts en de logopedist de uitkomst van het onderzoek met u. Er zijn verschillende vervolgmogelijkheden:
 • De logopedist geeft u advies, bijvoorbeeld over hoe u beter uw stem kunt gebruiken.
 • De KNO-arts en de logopedist adviseren u een logopedische behandeling voor uw stemklachten te volgen. Deze behandeling kan in het Radboudumc of bij een logopedist in uw eigen woonplaats plaatsvinden.
 • De KNO-arts adviseert medicatie.
 • De KNO-arts adviseert een operatie voor uw stemklachten. Deze behandeling kan alleen in het Radboudumc plaatsvinden.
 • De KNO-arts en de logopedist adviseren een combinatie van logopedische behandeling en een operatie voor uw stemstoornis.
 • Helaas zijn niet alle stemklachten te verhelpen. Mocht dit zo zijn, dan krijgt u een toelichting.

Over de stempoli

Bij de stempoli kunt u terecht als u een stemstoornis heeft. Stemstoornissen zijn op verschillende manieren te verhelpen of te verminderen. Wat de beste behandeling is, hangt af van de oorzaak en de ernst van de stemstoornis. Om dit te bepalen is onderzoek van uw stem nodig. lees meer

Over de stempoli

Bij de stempoli kunt u terecht als u een stemstoornis heeft. Op de stempoli werken KNO-artsen en de logopedisten samen. Tijdens uw afspraak vinden 2 verschillende onderzoeken, een KNO-onderzoek en een logopedisch onderzoek.

Bij een stoornis van de stem hoort de spreker of zijn omgeving vaak een verandering in de stem. Het kan ook zijn dat het spreken lastiger gaat dan normaal.

Een stemstoornis kan zowel door lichamelijke als functionele aspecten veroorzaakt worden. Onder functionele aspecten verstaan we het verkeerd gebruiken van uw stem, zoals bijvoorbeeld te hoog of te luid spreken, vaak uw keel schrapen,schreeuwen of spreken met te veel spanning. Lichamelijke aspecten die voor een stemstoornis kunnen zorgen zijn ontstekingen, een poliep of een verlamming van de stemplooi. Soms kan langdurig verkeerd stemgebruik of roken zorgen voor een lichamelijke afwijking.

Behandeling

Stemstoornissen zijn op verschillende manieren te verhelpen of te verminderen. Functionele stemstoornissen zijn het beste te behandelen met logopedische oefeningen. Stemstoornissen met een lichamelijke oorzaak behandelt de KNO-arts vaak met medicijnen of een operatie. Wat de beste behandeling is voor uw veranderde
stem, hangt af van de oorzaak en de ernst van de stemstoornis. Om dit te bepalen is onderzoek van uw stem nodig.

Contact

Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde

(024) 361 35 06

Voor het onderzoek

U ontvangt van ons 2 vragenlijsten: de ‘Voice Handicap Index’ (VHI) en de ‘Reflux Symptomen Index’ (RSI). Wilt u deze vragenlijsten thuis invullen en meenemen naar uw afspraak? Als u medicijnen gebruikt, neem dan ook uw medicijnlijst mee.

Het onderzoek Wat kunt u verwachten?

Op de stempoli werken KNO-artsen en de logopedisten samen. Tijdens uw afspraak vinden 2 verschillende onderzoeken plaats:
 • Tijdens het onderzoek gebruikt de arts een flexibele scoop. Dit is is een dun slangetje met een camera. Hiermee kijkt de arts via uw neus naar uw stemplooien.

  lees meer


  KNO-onderzoek

  De KNO-arts onderzoekt u ongeveer 20 minuten. Tijdens het onderzoek gebruikt de arts een flexibele scoop. Dit is is een dun slangetje met een camera. Hiermee kijkt de arts via uw neus naar uw stemplooien. Het inbrengen van de scoop kan een prikkelend gevoel in uw neus geven, maar het doet geen pijn. Tijdens het onderzoek vraagt de arts u om enkele hoge en lage tonen te maken.

 • Logopedisch onderzoek

  Het onderzoek bij de logopedist duurt ongeveer 45 minuten. Tijdens dit onderzoek maakt de logopedist een geluidsopname van uw stem. Ook kijkt hij of zij hoe u uw stem gebruikt. U moet tijdens het onderzoek een stukje tekst lezen, roepen en zingen. Verder voelt de logopedist aan de spieren in uw hals en nek, om te beoordelen of deze ontspannen of gespannen zijn. Daarnaast bespreekt de logopedist de vragenlijsten met u die u voor de afspraak heeft ingevuld (VHI en RSI), zie uitleg onder kopje ‘Voorbereiding’) met u besproken.
   

Na het onderzoek

Na het onderzoek bespreken de KNO-arts en de logopedist de uitkomst van het onderzoek met u. Er zijn verschillende vervolgmogelijkheden. lees meer

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682 (Oost) en 652 (West)

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682 (Oost) en 652 (West)
 • Medewerkers
 • Intranet