Patientenzorg Poliklinieken Maag-, Darm- en en Leverziekten

Over de polikliniek

Op de polikliniek van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) ontvangen we patiënten met aandoeningen op het gebied van maag-, darm- en leverziekten.

lees meer

Over de polikliniek

Op de polikliniek van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) ontvangen we patiënten met aandoeningen op het gebied van maag-, darm- en leverziekten. Hierbij kunt u onder andere denken aan chronische ontsteking van de alvleesklier, hepatitis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, ernstig darmfalen en erfelijke en (pre-) maligne darmaandoeningen.

Contact

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten

(024) 361 91 90

Afspraak maken

 • Uw eerste afspraak kunt u maken als u een verwijsbrief hebt.

  lees meer


  De eerste afspraak

  Uw eerste afspraak kunt u maken als u een verwijsbrief hebt. Uw huisarts (of u zelf) stuurt de verwijsbrief naar ons toe. Vervolgens krijgt u een schriftelijke oproep. Als uw huisarts u doorverwijst via Zorgdomein (een systeem met als doel zorgverleners onderling met elkaar te verbinden), dan ontvangt u een oproep voor uw eerste afspraak.

  Wij vragen u op tijd te komen voor uw afspraak. Te laat komen leidt tot langere wachttijden en daardoor voor overlast voor andere patiënten.

  Mocht het spreekuur door onverwachte omstandigheden  uitlopen, dan zult u hierover worden geïnformeerd door een van onze medewerkers. U kunt ook altijd informeren bij de medewerkers aan de balie naar de wachttijd. We helpen u graag. 
   

 • Afsprakenkaart

  Nadat u zich hebt aangemeld, ontvangt u een afsprakenkaart. Op de afsprakenkaart staan uw persoonlijke gegevens en een registratienummer. Alle medische gegevens die over u in het Radboudumc worden verzameld zijn gekoppeld aan dit registratienummer. Wilt u deze gegevens alstublieft goed controleren?

  Op de afsprakenkaart noteren we al uw bezoeken. Breng deze kaart bij ieder volgend bezoek mee. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via (024) 361 91 90 (op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur).


 • Vervolgafspraak

  Een vervolgafspraak maakt u bij een van de medewerk(st)ers van de balie van post Groen. Bij een vervolgbezoek kunt u ook gebruik maken van de digitale aanmeldzuil bij de ingang van onze polikliniek. U hoeft dan niet te wachten om u aan te melden aan de balie en kunt u meteen plaatsnemen in de ontvangstruimte. Op het display van de aanmeldzuil ziet u in welke ontvangstruimte u kunt plaatsnemen. U krijgt uitleg over de aanmeldzuil tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek.


  Aanmeldzuil of -balie?

  Voor vervolgafspraken met uw arts kunt u zich aanmelden via de aanmeldzuil. Voor overige afspraken, bijvoorbeeld voor een onderzoek, kunt u zich melden aan de balie van post Groen.
   

 • Verhindering

  Wilt u ons informeren als u niet kunt komen op de afgesproken dag en/of tijd? Liefst vier dagen van tevoren, zodat we onze planning nog kunnen aanpassen en andere patiënten een afspraak kunnen aanbieden. Als u zich afmeldt, maken we meteen een nieuwe afspraak. Bij niet tijdig afmelden van een afspraak kan het ziekenhuis kosten bij u in rekening brengen. Uiteraard proberen we dit altijd te voorkomen.

 • Verhindering arts

  Het komt helaas ook wel eens voor dat de arts zijn spreekuur niet op het afgesproken tijdstip kan houden. Wij doen ons best om in dat geval voor een waarnemend arts te zorgen. U wordt hier dan over geïnformeerd door een van de medewerkers op onze polikliniek. Als uw behandelend arts langdurig afwezig is, krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 433

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 433

Uw bezoek

 • Als u voor het eerst in het Radboudumc bent, meldt u zich dan vooraf bij de centrale inschrijfbalie.

  lees meer


  Waar kunt u zich melden?

  Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens kunt u naar onze afdeling komen voor uw afspraak.

 • Wat neemt u mee bij het eerste bezoek?

  • Verzekeringsbewijs. Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuis gestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.
  • Legitimatiebewijs. In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
  • Verwijskaart. U krijgt een verwijskaart van uw huisarts, tandarts of specialist. Neem deze mee. Een verwijskaart is één jaar geldig.
  • Medicijnenoverzicht. Als u medicijnen gebruikt, is het verstandig om hiervan een overzicht bij u te hebben. Dit overzicht kunt u eventueel opvragen bij uw apotheek.

 • Uw behandelend arts

  Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek èn in de kliniek werken. Bovendien werken de arts-assistenten tijdens hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.

 • Uw opname

  Meestal legt u enkele poliklinische bezoeken af, voordat uw arts besluit over te gaan tot opname in het ziekenhuis. Uw verwijzend specialist plaatst u op een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van uw aandoening.

Het IBD-team

 • Het IDB-team geeft zorg aan patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa.

  lees meer


  Over het IBD-team

  Het IDB-team geeft zorg aan patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. IDB staat voor Inflammatory Bowel Diseases, wat in het Nederlands inflammatoire darmziekten betekent. Het IBD-team bestaat uit medisch specialisten, specialisten in opleiding, physician assitants, verpleegkundigen en onderzoekers. Om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens uw ziekte komt u regelmatig op het spreekuur van uw specialist of physician assistant. Gebleken is dat er naast de zorg die u van uw specialist krijgt ook behoefte is aan aanvullende informatie en begeleiding. Daarom zijn er in het Radboudumc IBD-verpleegkundige spreekuren.

 • Het spreekuur

  Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunt u (met uw naasten) terecht voor voorlichting en begeleiding bij de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. De verpleegkunde kan de informatie die u van uw specialist heeft ontvangen, aanvullen of verduidelijken. U kunt met al uw vragen bij de verpleegkundige terecht. Als uw gezondheid stabiel is, vindt controle in het ziekenhuis afwisselend plaats door de specialist of verpleegkundige.
   
  Verder kan de verpleegkundige u:
  • Informatie geven over medicijngebruik. Zowel over de werking van de medicijnen als de manier waarop u de medicijnen moet gebruiken. Bij start van een aantal medicijnen begeleidt een verpleegkundige u intensief.
  • Adviseren hoe u symptomen kunt herkennen die bij uw ziekte en behandeling kunnen optreden. Ook krijgt u tips over hoe u hierop het beste kunt reageren.
  • Informatie geven hoe u eventuele ongemakken die bij uw ziekte kunnen optreden kunt opvangen.
  • Uitleg geven over onderzoeken die in verband met uw ziekte moeten plaatsvinden.
  • Ondersteuning bieden in het omgaan met een chronische aandoening.
  • Hulp bieden bij lichamelijke en/of psychosociale problemen.
  Als het nodig is, kan de verpleegkundige u in overleg met uw specialist doorverwijzen naar andere hulpverleners, zoals de diëtiste, maatschappelijk werker, thuiszorg of psycholoog.

 • Waar en wanneer

  Het verpleegkundig spreekuur vindt op dinsdagmorgen en donderdagmiddag plaats op de polikliniek Maag- Darm- en Leverziekten (MDL) van het Radboudumc. U vindt de polikliniek aan het Geert Grooteplein-Zuid 8. Wij verzoeken u om u op de afgesproken tijd digitaal aan te melden bij de ingang van de polikliniek of aan de balie van post Groen (route 433). Hier kunt u ook de afspraak maken voor het verpleegkundig spreekuur. Het verpleegkundig spreekuur wordt gelijk gehouden met het spreekuur van een MDL-arts. Bij verhindering vragen we u dit zo spoedig mogelijk te melden bij het secretariaat van de afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, telefoonnummer: (024) 361 91 90.

  Telefonisch contact

  Voor telefonische vragen aan de verpleegkundige kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de afdeling. U belt hiervoor met telefoonnummer (024) 361 91 90. De IBD-verpleegkundige neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

  Internet en e-mail

  Het IBD-team is ook per e-mail bereikbaar voor vragen: ibd.mdl@radboudumc.nl. Tijdens werkdagen (kantooruren) zal een teamlid zo spoedig mogelijk op uw e-mail reageren. Vermeld in ieder e-mailbericht uw naam, geboortedatum en Radboudnummer. Dat maakt het opzoeken van uw gegevens makkelijker.