Patiëntenzorg Poliklinieken Maag-, Darm- en Leverziekten

Over de polikliniek

Op de polikliniek van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) ontvangen we patiënten met aandoeningen op het gebied van maag-, darm- en leverziekten.

lees meer

Over de polikliniek

Op de polikliniek van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) ontvangen we patiënten met aandoeningen op het gebied van maag-, darm- en leverziekten. Hierbij kunt u onder andere denken aan chronische ontsteking van de alvleesklier, hepatitis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, ernstig darmfalen en erfelijke en (pre-) maligne darmaandoeningen.


Contact

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten

(024) 361 91 90

Afspraak maken

 • Uw eerste afspraak kunt u maken als u een verwijsbrief hebt.

  lees meer


  De eerste afspraak

  Uw eerste afspraak kunt u maken als u een verwijsbrief hebt. Uw huisarts (of u zelf) stuurt de verwijsbrief naar ons toe. Vervolgens krijgt u een schriftelijke oproep. Als uw huisarts u doorverwijst via Zorgdomein (een systeem met als doel zorgverleners onderling met elkaar te verbinden), dan ontvangt u een oproep voor uw eerste afspraak.

  Wij vragen u op tijd te komen voor uw afspraak. Te laat komen leidt tot langere wachttijden en daardoor voor overlast voor andere patiënten.

  Mocht het spreekuur door onverwachte omstandigheden  uitlopen, dan zult u hierover worden geïnformeerd door een van onze medewerkers. U kunt ook altijd informeren bij de medewerkers aan de balie naar de wachttijd. We helpen u graag. 
   

 • Afsprakenkaart

  Nadat u zich hebt aangemeld, ontvangt u een afsprakenkaart. Op de afsprakenkaart staan uw persoonlijke gegevens en een registratienummer. Alle medische gegevens die over u in het Radboudumc worden verzameld zijn gekoppeld aan dit registratienummer. Wilt u deze gegevens alstublieft goed controleren?

  Op de afsprakenkaart noteren we al uw bezoeken. Breng deze kaart bij ieder volgend bezoek mee. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via (024) 361 91 90 (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur).


 • Vervolgafspraak

  Een vervolgafspraak maakt u bij een van de medewerk(st)ers van de balie van post Groen. Bij een vervolgbezoek kunt u ook gebruik maken van de digitale aanmeldzuil bij de ingang van onze polikliniek. U hoeft dan niet te wachten om u aan te melden aan de balie en kunt u meteen plaatsnemen in de ontvangstruimte. Op het display van de aanmeldzuil ziet u in welke ontvangstruimte u kunt plaatsnemen. U krijgt uitleg over de aanmeldzuil tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek.


  Aanmeldzuil of -balie?

  Voor vervolgafspraken met uw arts kunt u zich aanmelden via de aanmeldzuil. Voor overige afspraken, bijvoorbeeld voor een onderzoek, kunt u zich melden aan de balie van post Groen.
   

 • Verwijzing / Second opinion

  Verwijzing

  Bij een verwijzing wordt de behandeling (tijdelijk) overgenomen door het Radboudumc. Voor zowel een second opinion als een verwijzing heeft u een verwijsbrief nodig van uw huidige behandelaar (huisarts of MDL arts).

  Uw eerste afspraak kunt u maken als u een verwijsbrief hebt. Uw huisarts (of u zelf) stuurt de verwijsbrief naar ons per email toe. Na ontvangst van de verwijsbrief ontvangt u binnen drie dagen bericht. U ontvangt dan schriftelijk een oproep voor een afspraak.

  Wij vragen u op tijd te komen voor uw afspraak. Te laat komen leidt tot langere wachttijden en daardoor voor overlast voor andere patiënten. Mocht het spreekuur door onverwachte omstandigheden uitlopen, dan zult u hierover worden geïnformeerd door een van onze medewerkers. U kunt ook altijd informeren bij de medewerkers aan de balie naar de wachttijd. We helpen u graag.

  Second opinion

  We spreken van een second opinion wanneer een arts uit een andere ziekenhuis een onafhankelijke mening vraagt over:

  • een diagnose;
  • een voorstel tot behandeling;
  • de behandeling zelf wanneer die al heeft plaatsgevonden

 • Verhindering

  Wilt u ons informeren als u niet kunt komen op de afgesproken dag en/of tijd? Liefst vier dagen van tevoren, zodat we onze planning nog kunnen aanpassen en andere patiënten een afspraak kunnen aanbieden. Als u zich afmeldt, maken we meteen een nieuwe afspraak. Bij niet tijdig afmelden van een afspraak kan het ziekenhuis kosten bij u in rekening brengen. Uiteraard proberen we dit altijd te voorkomen.

 • Verhindering arts

  Het komt helaas ook wel eens voor dat de arts zijn spreekuur niet op het afgesproken tijdstip kan houden. Wij doen ons best om in dat geval voor een waarnemend arts te zorgen. U wordt hier dan over geïnformeerd door een van de medewerkers op onze polikliniek. Als uw behandelend arts langdurig afwezig is, krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Uw bezoek

 • Als u voor het eerst in het Radboudumc bent, meldt u zich dan vooraf bij de centrale inschrijfbalie.

  lees meer


  Waar kunt u zich melden?

  Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens kunt u naar onze afdeling komen voor uw afspraak.

 • Wat neemt u mee bij het eerste bezoek?

  • Verzekeringsbewijs. Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuis gestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.
  • Legitimatiebewijs. In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
  • Verwijskaart. U krijgt een verwijskaart van uw huisarts, tandarts of specialist. Neem deze mee. Een verwijskaart is één jaar geldig.
  • Medicijnenoverzicht. Als u medicijnen gebruikt, is het verstandig om hiervan een overzicht bij u te hebben. Dit overzicht kunt u eventueel opvragen bij uw apotheek.

 • Uw behandelend arts

  Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek èn in de kliniek werken. Bovendien werken de arts-assistenten tijdens hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.

 • Uw opname

  Meestal legt u enkele poliklinische bezoeken af, voordat uw arts besluit over te gaan tot opname in het ziekenhuis. Uw verwijzend specialist plaatst u op een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van uw aandoening.

Het IBD-team

Het IBD-team geeft zorg aan patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. Er zijn in het Radboudumc IBD-verpleegkundige spreekuren, om u aanvullende informatie en begeleiding te geven. Deze vinden plaats naast het spreekuur van uw specialist of verpleegkundig specialist. lees meer

Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten

Wij zijn gespecialiseerd in alle ziekten, behandelingen en onderzoeken aan het spijsverteringsstelsel.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet