Polikliniek Neonatologie Follow-up


Over de polikliniek Neonatologie Follow-up

Als uw kind al naar huis is of overgeplaatst naar een ziekenhuis bij u in de buurt, blijven wij de ontwikkeling van uw kind controleren.

lees meer

Over de polikliniek Neonatologie Follow-up

Is uw kind (op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van de) afdeling Neonatologie behandeld? Dan was dat ongetwijfeld een spannende tijd waarin u veel vragen had en met verschillende artsen en verpleegkundigen te maken had. Als uw kind al naar huis is of overgeplaatst naar een ziekenhuis bij u in de buurt, blijven wij de ontwikkeling van uw kind controleren. Dit doen we in de Follow-up Neonatologie Polikliniek.

Verhoogde kans op afwijkingen

Is uw kind veel te vroeg geboren of werd het met ECMO of Hypothermie (koeling) behandeld? Dan zien we uw kind als risicokind. Uw zoon of dochter heeft namelijk een verhoogde kans op schade en op de gevolgen daarvan op langere termijn. Bijvoorbeeld een verstoorde ontwikkeling op een of meerdere gebieden, zoals:
 • blijvende lichamelijke aandoeningen
 • motorische ontwikkeling (bewegingen)
 • spraak- en taalontwikkeling
 • gedrag
 • verstandelijke ontwikkeling.

Zorgvuldige controle

De meeste risicokinderen ontwikkelen zich later normaal, maar sommigen ook niet. Of uw kind zich goed zal ontwikkelen, kunnen we  in de eerste jaren nog niet goed voorspellen. Wel is het van groot belang om eventuele ontwikkelingsproblemen vroeg op te sporen. Met de juiste hulp kunnen we de gevolgen zoveel mogelijk beperken. Daarvoor controleren we de ontwikkeling van uw kind regelmatig. Alle neonatologische centra in Nederland kunnen deze follow-up verzorgen. Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt de kosten.
 

Contact

Follow-up Polikliniek Neonatologie
(024) 361 44 15Naar uw afspraak bij de polikliniek

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 787

Voor wie?

In ons centrum hebben wij een follow-up programma voor kinderen met verschillende afwijkingen.

lees meer

Voor wie?

In ons centrum hebben wij een follow-up programma voor:
 • kinderen die op de NICU hebben gelegen en geboren werden na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken of  die bij de geboorte minder dan 1.500 gram wegen;
 • kinderen die met ECMO behandeld werden;
 • kinderen met perinatale asfyxie (zuurstofgebrek bij de geboorte), die behandeld zijn met hypothermie (koeling);
 • kinderen die geboren werden na een IVF zwangerschap met ICSI/PESA of ICSI/TESE-behandeling.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Een afspraak bij de polikliniek

Kort na ontslag of overplaatsing van uw kind, maken we een afspraak voor zes maanden later. Als uw kind met hypothermie behandeld werd, zien wij u al na drie maanden terug.

lees meer

Een afspraak bij de polikliniek

Een eerste afspraak

Kort na ontslag of overplaatsing van uw kind, maken we een afspraak voor zes maanden later. Als uw kind met hypothermie behandeld werd, zien wij u al na drie maanden terug. Omdat er veel mensen (kinderartsen, fysiotherapeuten, logepedisten en psychologen) betrokken zijn bij een afspraak, is het moeilijk een gemaakte afspraak te verzetten. Laat daarom tijdig weten als uw afspraak niet door kan gaan. Als we geen nieuwe afspraak kunnen maken, zoeken we naar een zo goed mogelijke andere oplossing. Neemt u in elk geval contact met ons op als uw kind:
 • nog herstellende is van een kinderziekte;
 • contact had met een kind dat waterpokken heeft.
We maken dan een nieuwe afspraak.

Vervolgafspraken

Voor de controles op één-, twee- en vijfjarige leeftijd, neemt één van onze secretaresses contact met u op. Als uw kind ECMO-behandeling heeft gehad, controleren we ook op achtjarige leeftijd. Omdat er veel mensen betrokken zijn bij een afspraak, is het moeilijk een gemaakte afspraak te verzetten. Laat daarom tijdig weten als uw afspraak niet door kan gaan. Als we geen nieuwe afspraak kunnen maken, zoeken we naar een zo goed mogelijke andere oplossing.

Informatiefolder Follow-up polikliniek Neonatologie

Uw kind werd behandeld op de afdeling Neonatologie, meestal in de neonatale intensive care unit (NICU).

bekijk het pdf-bestand

Uw bezoek


Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek?

Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt bij uw eerste bezoek aan de polikliniek.

lees meer

Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek?

Verzekeringsbewijs

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kan men zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig wordt vergoed hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringspolis na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekering gestuurd. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet dan vóór de behandeling betaald zijn.

Legitimatiebewijs

In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Verwijskaart

U krijgt een verwijskaart van uw huisarts, tandarts of specialist. Deze dient u mee te nemen. Een verwijskaart is één jaar geldig.

Voeding

Neemt u de voeding of de fles mee voor uw kind. Eet uw kind al van de lepel? Dan mag u die ook meenemen met iets te eten. Onze logopedist let tijdens het eten op de mondbewegingen van uw kind. 


Wat neemt u mee bij een vervolgbezoek?

Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hoeft u alleen de afspraakkaart mee te brengen.

lees meer

Wat neemt u mee bij een vervolgbezoek?

Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hoeft u alleen de afspraakkaart mee te brengen. Wij verzoeken u iedere wijziging door te geven bij de balie. Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.

Vragenlijsten

U ontving vragenlijsten van onze polikliniek. Wilt u deze ingevuld meenemen?

Eerste bezoek

Tot uw kind vijf wordt, controleren we het vier keer. Als uw zoon of dochter met hypothermie behandeld is, dan onderzoeken we uw kind al na drie maanden.

lees meer

Eerste bezoek

Tot uw kind vijf wordt, controleren we het vier keer. Is uw zoon of dochter met hypothermie (koeling) behandeld, dan onderzoeken we uw kind al na drie maanden. Als het met ECMO behandeld werd, zien we uw kind ook op achtjarige leeftijd terug. We verwachten uw kind voor het eerst na:

 • Drie maanden (alleen kinderen die zijn behandeld met hypothermie). Naast de onderzoeken die we na zes maanden uitvoeren, maken we ook een videoobservatie. Hiermee beoordelen we de generieke bewegingen (motoriek) van uw kind. 
 • Zes maanden, gecorrigeerd voor de vroeggeboorte (bijvoorbeeld bij twee maanden te vroeg geboren, na acht maanden). Deze controles vinden plaats op maandagmiddag. Een kinderarts, fysiotherapeut(e) en logopediste onderzoeken dan uw kind. Wij letten dan vooral op de motorische ontwikkeling en op mondbewegingen. De kinderarts informeert ook naar uw ervaringen tijdens de behandeling net na de geboorte. Aarzelt u niet om daarover vragen te stellen.

Langdurend onderzoek

De controlebezoeken nemen veel tijd in beslag. Gemiddeld duurt het hele onderzoek (na drie en zes maanden) anderhalf  tot twee uur. Na uw bezoek, ontvangt u een verslag met onderzoeksbevindingen en advies.


Behandelend arts

Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat een en dezelfde specialist uw kind op de polikliniek ziet. Helaas is dit niet altijd haalbaar.

lees meer

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat een en dezelfde specialist uw kind op de polikliniek ziet. Helaas is dit niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten zowel op de polikliniek als in de kliniek werken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de follow up een andere specialist krijgt toegewezen.
Het follow-up team bestaat uit artsen, psychologen, fysiotherapeuten en logopedisten. Voor vragen en afspraken kunt u terecht bij het secretariaat.
inloggen