Kinderen die op de NICU met ECMO zijn behandeld

Bij 6 maanden, 1 jaar, 2,5 jaar, 8 jaar zijn er verschillende onderzoeken. De onderzoeken op de verschillende leeftijden zien er als volgt uit:

6 maanden

Met 6 maanden wordt uw kind uitgenodigd voor de follow-up poli. Uw kind wordt dan gezien door de kinderarts, de logopedist en de fysiotherapeut. Wij letten dan vooral op de ontwikkeling van de motoriek, de communicatie en het eten/drinken. Hiervoor vragen wij u wat te drinken en eten voor uw kind mee te nemen, zodat wij de ontwikkeling hiervan kunnen observeren. De kinderarts zal ook met u terugkijken op uw ervaringen tijdens de behandeling in de eerste periode na de geboorte. Aarzel niet om daarover vragen te stellen. Daarnaast vragen wij u om vragenlijsten in te vullen. Deze sturen we u voorafgaand aan uw bezoek, samen met de afsprakenbrief. De afspraak duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

1 jaar

Als uw kind 12 maanden is krijgt u een uitnodiging voor de follow-up poli. Uw kind wordt gezien door de kinderarts, de fysiotherapeut, de logopedist en de psycholoog.  Zij onderzoeken uw kind apart en onafhankelijk van elkaar. Zij kijken naar de verstandelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de motoriek, het eten en drinken en de spraak en taal. Hiervoor vragen wij u wat te drinken en eten voor uw kind mee te nemen, zodat wij de ontwikkeling hiervan kunnen observeren. Daarnaast vragen wij u vragenlijsten in te vullen. Deze sturen we u voorafgaand aan uw bezoek, samen met de afsprakenbrief. De afspraak duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur.

2 jaar

Als uw kind 2 jaar is ontvangt u van ons een uitnodiging voor de follow-up poli. Uw kind wordt gezien door de kinderarts, de psycholoog, de logopedist en de fysiotherapeut. De afspraak met de fysiotherapeut en de logopedist wordt gecombineerd. De verstandelijke en motorische ontwikkeling worden getest evenals de spraak- en taalontwikkeling. Daarnaast vragen wij u om vragenlijsten in te vullen. Deze sturen we u voorafgaand aan uw bezoek, samen met de afsprakenbrief. De afspraak duurt ongeveer 3 tot 4 uur.

5 jaar

Uw kind wordt gezien door de kinderarts, de psycholoog, de logopedist en de fysiotherapeut. Zij onderzoeken uw kind apart en onafhankelijk van elkaar. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de motoriek, het eten en drinken, de spraak en taal en de verstandelijke ontwikkeling. Ook vragen we u en de leerkracht van uw kind vragenlijsten in te vullen over het gedrag van uw kind. De afspraak duurt ongeveer 3 tot 4 uur.

8 jaar

Uw kind wordt gezien door de kinderarts en uitvoerig getest door de psycholoog en de fysiotherapeut. Ook vragen we u en de leerkracht van uw kind vragenlijsten in te vullen over het gedrag van uw kind. De afspraak duurt ongeveer 6 tot 7 uur.

Patiëntenzorg Poliklinieken Neonatologie Follow-up

Over de polikliniek Neonatologie Follow-up

Kinderen die veel te vroeg of te klein geboren zijn, zuurstofgebrek hebben gehad rond de geboorte, zijn behandeld met ECMO of Hypothermie (koeling) lopen meer risico op schade en de gevolgen daarvan op langere termijn. Dit geldt ook voor kinderen die nog voor de geboorte een behandeling hebben ondergaan (foetale therapie). In de polikliniek Neonatologie Follow-up controleren we de ontwikkeling van uw kind. lees meer

Over de polikliniek Neonatologie Follow-up

Kinderen die veel te vroeg of te klein geboren zijn, zuurstofgebrek hebben gehad rond de geboorte, zijn behandeld met ECMO of Hypothermie (koeling) lopen meer risico op schade en de gevolgen daarvan op langere termijn. Dit geldt ook voor kinderen die nog voor de geboorte een behandeling hebben ondergaan (foetale therapie). 

Deze schade kan zich uiten in ontwikkelingsproblemen op verschillende gebieden, zoals:

 • blijvende lichamelijke aandoeningen
 • motorische ontwikkeling (bewegingen)
 • spraak- en taalontwikkeling
 • gedrag
 • verstandelijke ontwikkeling

Gelukkig ontwikkelen veel van deze kinderen zich later normaal, maar voor een deel geldt dat niet. Welke kinderen zich goed en welke zich minder goed ontwikkelen kunnen we in de eerste tijd nog niet goed voorspellen. Het is daarom belangrijk dat we ontwikkelingsproblemen op tijd opsporen om daarop snel te kunnen anticiperen. Dit doen wij bijvoorbeeld door extra ondersteuning van een fysiotherapeut, logopedist, door aangepast onderwijs of opvoedingsadviezen. Dat kan alleen door de ontwikkeling van uw kind zorgvuldig te controleren en op verschillende leeftijden gestandaardiseerde testen uit te voeren. Dit doen we in de polikliniek Neonatologie Follow-up van de afdeling Neonatologie. Deze follow-up wordt door alle neonatologische centra in Nederland gedaan en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Afspraken op de polikliniek

De eerste afspraak vindt plaats op de (gecorrigeerde) leeftijd van 6 maanden. Enkele weken voor de afspraak ontvangt u hierover bericht.

Voor de controles op twee- en vijfjarige leeftijd (rond  5,5 jaar gecorrigeerd), neemt één van onze secretaresses contact met u op en ontvangt u in overleg een uitnodiging. Als uw kind ECMO-behandeling heeft gehad, heeft uw kind ook op eenjarige en achtjarige leeftijd een afspraak.

Afspraak wijzingen

Er zijn veel mensen betrokken bij de afspraak, zoals de kinderarts, fysiotherapeut en logopedist. Daardoor is het moeilijk om een afspraak te verzetten. Kunt u niet op het afgesproken moment, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij proberen dan een andere afspraak voor u te plannen.

Neemt u in elk geval contact met ons op als uw kind:

 • nog herstellende is van een (kinder)ziekte
 • contact had met een kind dat waterpokken heeft.

Vooraf ontvangt u een vragenlijst in verband met het Coronavirus. Mocht uw kind verkouden zijn, dan verplaatsen we de afspraak liever naar een later moment.


Contact

Follow-up Polikliniek Neonatologie

(024) 361 44 15


Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

U kunt inchecken op het poliplein op de begane grond, route 785,

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 787

Voor wie is het follow-up programma?

Wij hebben een follow-up programma voor kinderen met verschillende indicaties. lees meer

Voor wie is het follow-up programma?

Wij hebben een follow-up programma voor kinderen met verschillende indicaties:

 • Kinderen die op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) hebben gelegen en geboren werden na een zwangerschapsduur van minder dan 30 weken of die bij de geboorte minder dan 1000 gram wogen.
 • Alle kinderen met perinatale asfyxie (zuurstofgebrek bij de geboorte), die met hypothermie (koeling) werden behandeld.
 • Kinderen die met ECMO werden behandeld.
 • Kinderen die al voor de geboorte een ingreep hebben ondergaan (foetale therapie)
 • Kinderen die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, waarbij u als ouder heeft ingestemd om deel te nemen. Wanneer uw kind wordt opgeroepen, is afhankelijk van het desbetreffende onderzoek. Meestal is dat op dezelfde tijdstippen als prematuur geboren kinderen (zie eerste indicatie).

Controles

Controles vinden plaats op verschillende leeftijden. Hoe lang de bezoeken duren hangt af van de leeftijd van het kind.
 • Bij 6 maanden, 2 jaar en 5,5 jaar wordt uw kind onderzocht door de kinderarts, logopedist en de fysiotherapeut. Als uw kind 2 jaar en 5,5 jaar is ook door de psycholoog.

  lees meer


  Prematuur geboren kinderen en kinderen na foetale therapie

  Gecorrigeerd voor de vroeggeboorte betekent dat we rekenen vanaf de verwachte geboortedatum (40 weken).

  Bij 6 maanden (gecorrigeerd voor de vroeggeboorte)

  Met 6 maanden wordt u kind uitgenodigd voor de follow-up poli (gecorrigeerd voor de vroeggeboorte). Uw kind wordt gezien door de kinderarts, logopedist en de fysiotherapeut. Zij onderzoeken uw kind apart en onafhankelijk van elkaar. Zij letten dan vooral op de ontwikkeling van de motoriek, de communicatie en het eten/drinken. Hiervoor vragen wij u wat te drinken en eten voor uw kind mee te nemen, zodat wij de ontwikkeling hiervan kunnen observeren. Daarnaast vragen wij u vragenlijsten in te vullen. Deze krijgt u voorafgaand van uw bezoek toegestuurd samen met de afsprakenbrief. De afspraak duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

  Bij 2 jaar (gecorrigeerd voor de vroeggeboorte)

  Als uw kind 2 jaar is (gecorrigeerd voor de vroeggeboorte) krijgt u een uitnodiging voor de follow-up poli. Uw kind wordt gezien door de kinderarts, logopedist, fysiotherapeut en psycholoog. De afspraak met de fysiotherapeut en logopedist wordt gecombineerd. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de motoriek, het eten en drinken, de spraak en taal en de verstandelijke ontwikkeling. Daarnaast vragen we u vragenlijsten in te vullen. Deze sturen we u voorafgaand aan uw bezoek, samen met de afsprakenbrief. De afspraak duurt ongeveer 3 tot 4 uur.

  Bij 5,5 jaar (gecorrigeerd voor de vroeggeboorte)

  Als uw kind 5 jaar en 6 maanden is (gecorrigeerd voor de vroeggeboorte) krijgt u opnieuw een uitnodiging voor de follow-up poli. Uw kind wordt dan gezien door de kinderarts, de fysiotherapeut en de psycholoog. Zij kijken naar de gezondheid, de motoriek, de verstandelijke ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Hiervoor vragen wij u, en de school van uw kind, een vragenlijst in te vullen. Deze sturen we u voorafgaan aan uw bezoek, samen met andere vragenlijsten en de afspraken brief. De afspraak neemt de hele ochtend en een deel van de middag in beslag.


 • Kinderen met perinatale asfyxie, die zijn behandeld met hypothermie

  Bij 6 maanden,1 jaar, 2 jaar en 5,5 jaar zijn er verschillende onderzoeken. De onderzoeken op de verschillende leeftijden zien er als volgt uit:

  6 maanden

  Met 6 maanden wordt uw kind uitgenodigd voor de follow-up poli. Uw kind wordt gezien door de kinderarts,fysiotherapeut en logopedist. Zij onderzoeken uw kind apart en onafhankelijk van elkaar. Wij letten dan vooral op de ontwikkeling van de motoriek, de communicatie en het eten/drinken. Hiervoor vragen wij u wat te drinken en eten voor uw kind mee te nemen, zodat wij de ontwikkeling hiervan kunnen observeren.
  Daarnaast vragen wij u vragenlijsten in te vullen. Deze sturen we u voorafgaand aan uw bezoek, samen met de afsprakenbrief. De afspraak duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

  1 jaar

  Als uw kind 12 maanden is krijgt u een uitnodiging voor de follow-up poli. Uw kind wordt gezien door de kinderarts, logopedist en de fysiotherapeut. Zij onderzoeken uw kind apart en onafhankelijk van elkaar. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de motoriek, het eten en drinken en  de spraak en taal. Hiervoor vragen wij u wat te drinken en eten voor uw kind mee te nemen, zodat wij de ontwikkeling hiervan kunnen observeren. Daarnaast vragen wij u vragenlijsten in te vullen. Deze krijgt u voorafgaand van uw bezoek toegestuurd samen met de afspraken brief. De afspraak neemt ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag.

  2 jaar 

  Als uw kind 2 jaar is krijgt u een uitnodiging voor de follow-up poli. De afspraak met de fysiotherapeut en de logopedist wordt gecombineerd. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de motoriek, het eten en drinken, de spraak en taal en de verstandelijke ontwikkeling. Daarnaast vragen we u vragenlijsten in te vullen. Deze sturen we u voorafgaand aan uw bezoek, samen met de afsprakenbrief. De afspraak duurt ongeveer 3 tot 4 uur.

  5,5 jaar

  Uw kind wordt gezien door de kinderarts, logopedist, de fysiotherapeut en de psycholoog. Zij onderzoeken uw kind apart en onafhankelijk van elkaar. Er wordt gekeken naar de gezondheid, de ontwikkeling van de motoriek, en de verstandelijke ontwikkeling. Ook vragen we u en de leerkracht van uw kind vragenlijsten in te vullen over het gedrag van uw kind. De afspraak neemt de hele ochtend en een deel van de middag in beslag.


Uw bezoek

 • Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt bij uw eerste bezoek aan de polikliniek.

  lees meer


  Wat neemt u mee?

  Eerste bezoek

  Verzekeringsbewijs
  Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kan men zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig wordt vergoed hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringspolis na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekering gestuurd. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet dan vóór de behandeling betaald zijn.

  Legitimatiebewijs
  In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

  Verwijskaart
  U krijgt een verwijskaart van uw huisarts, tandarts of specialist. Deze dient u mee te nemen. Een verwijskaart is één jaar geldig.

  Voeding
  Neemt u de voeding of de fles mee voor uw kind. Eet uw kind al van de lepel? Dan mag u die ook meenemen met iets te eten. Onze logopedist let tijdens het eten op de mondbewegingen van uw kind. 

  Vervolgbezoek

  Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hoeft u alleen de afspraakkaart mee te brengen. Wij verzoeken u iedere wijziging door te geven bij de balie. Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.

  Bij de follow-up op de leeftijd van 5 en eventueel 8 jaar mag uw kind extra sportkleding meenemen voor het bezoek aan de fysiotherapeut. 

  Vragenlijsten
  U ontving vragenlijsten van onze polikliniek. Wilt u deze ingevuld meenemen?


 • Behandeld arts

  Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat een en dezelfde specialist uw kind op de polikliniek ziet. Helaas is dit niet altijd haalbaar, omdat de kinderartsen zowel op de polikliniek als op de NICU werken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de follow-up een andere specialist krijgt toegewezen.

  Het follow-up team bestaat uit artsen, psychologen, fysiotherapeuten en logopedisten. Voor vragen en afspraken kunt u terecht bij het secretariaat.


Wetenschap­pelijk onderzoek

De gegevens uit het follow-up onderzoek worden in een database opgeslagen en eventueel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit doen we om de medische kennis te vergroten. lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

De gegevens uit de follow-up onderzoeken van alle leeftijden worden in een database opgeslagen en eventueel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De geregistreerde gegevens worden altijd anoniem bewerkt. De gegevens van de onderzoeken op 2-jarige en 5-jarige leeftijd worden landelijk geregistreerd. Dit doen we om de medische kennis te vergroten en daarmee de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg op de neonatale intensive care verder te verbeteren.

Toestemming

Uiteraard vragen wij uw toestemming voor het verzamelen van de follow-up gegevens van uw kind. Hiervoor ontvangt u van ons een toestemmingsformulier. Wij verzoeken u deze volledig in te vullen en mee te nemen naar het follow-up bezoek. Tijdens het bezoek beantwoorden wij graag uw vragen hierover. Het wel of niet laten registreren van gegevens heeft geen enkele invloed op de manier waarop wij met u en uw kind omgaan.


Na de afspraak

Als uw kind op controlebezoek is geweest, dan bespreken de artsen samen de onderzoeksresultaten. Dit doen ze meestal in de week nadat u op de polikliniek bent geweest. Daarna ontvangt u een brief met de uitslag. lees meer

Na de afspraak

De uitslag

Als uw kind op controlebezoek is geweest, dan bespreken de artsen samen de onderzoeksresultaten. Dit doen ze meestal in de week nadat u op de polikliniek bent geweest. Daarna ontvangt u een brief met de uitslag. Soms is een extra onderzoek nodig. Dit bespreken we dan met u. De brief met de uitslag sturen we ook naar uw huisarts en de kinderarts van het regionale ziekenhuis waar uw kind onder controle is. Wij vragen u om de brief ter informatie mee te nemen naar uw volgende bezoek aan het consultatiebureau. Als u niet wil dat uw huisarts of kinderarts waar uw kind onder behandeling is deze brief ontvangt, maak dit dan tijdens uw polibezoek duidelijk.

Regionaal ziekenhuis

Als uw kind naar huis mag blijft uw kind vrijwel altijd op controle komen bij een kinderarts in het regionale ziekenhuis bij u in de omgeving. Zo heeft u snel toegang tot een kinderarts die vragen over de gezondheid van uw kind kan beantwoorden en problemen kan oplossen. In onze follow-up polikliniek gaat het vooral om de
ontwikkeling van uw kind. De regionale kinderarts ziet uw kind na enige tijd, als het met de gezondheid van uw kind goed gaat, alleen nog wanneer daartoe aanleiding is.
 

Doorverwijzing

Het kan zijn dat er bij de follow-up controles specifieke problemen naar voren komen op het gebied van bijvoorbeeld de gezondheid, de verstandelijke ontwikkeling, de motoriek, de spraak, taal of het gedrag. Extra onderzoek kan dan nodig zijn. Ook kan het gewenst zijn specifieke hulpverlening in te schakelen en uw kind door te verwijzen. Bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie of psychosociale begeleiding. In samenspraak met u bemiddelen wij dan om dergelijk traject in gang te zetten bij voorkeur in overleg met uw regionale kinderarts of huisarts.


mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet