Afspraak maken

Eerste afspraak

Doorverwijzing naar de polikliniek Neurochirurgie kan gebeuren via de volgende wegen:
 • Een huisarts binnen de regio stuurt een verwijsbrief naar de polikliniek. Het medisch afdelingshoofd Neurochirurgie beoordeelt deze brief na ontvangst. Een huisarts buiten de regio moet u eerst doorverwijzen naar een neurochirurg uit de eigen regio. Deze neurochirurg kan u doorverwijzen naar het Radboudumc.
 • Een andere medisch specialist kan u doorverwijzen naar de neurochirurg voor een consult.
 • Na uw ziekenhuisopname van de afdeling Neurochirurgie.
 • Na een consult op de Spoedeisende hulp.
Het medisch afdelingshoofd beoordeelt de verwijzing en zorgt ervoor dat u gezien wordt op het spreekuur van de neurochirurg die de klacht het beste kan onderzoeken.
Daarna wordt voor u een afspraak gemaakt door de medewerkers van de administratie polikliniek NNGR. Deze afspraak wordt u toegestuurd. Hierbij ontvangt u de algemene folder en de Neurochirurgie folder met daarin specifieke informatie over de polikliniek en de bereikbaarheid van het ziekenhuis.

Telefoonnummers

Voor het wijzigen van een afspraak, belt u het telefoonnummer van de polikliniek (024) 361 66 04.

Voor het maken of wijzigen van een telefonische afspraak, neemt u contact op met het telefoonummer van het secretariaat van de Afdeling Neurochirurgie: (024) 361 66 04.

Over de polikliniek Neurochirurgie

Op de Polikliniek Neurochirurgie onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer

Over de polikliniek Neurochirurgie

Op de Polikliniek Neurochirurgie onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.U vindt hier informatie over:

 • het maken van een afspraak;
 • wat u kunt verwachten tijdens uw bezoek;
 • hoe u contact op kunt nemen. 

Contact

Polikliniek Neurochirurgie

(024) 361 66 04

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 652 naar Plein A2 West

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 652 naar Plein A2 West

Afspraak maken

U kunt op een aantal manieren doorverwezen worden naar de polikliniek Neurochirurgie. lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer

Uw bezoek


Waar meldt u zich?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij ingang oost.

lees meer

Waar meldt u zich?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens kunt u naar onze polikliniek komen voor uw afspraak, route 652. U meldt zich altijd eerst aan de receptie. Wij doen ons best ons aan de gemaakte afspraken te houden. Als u twintig minuten na uw afspraak nog niet aan de beurt bent, volg dan de aanwijzingen in de wachtkamer.


Wat neemt u mee bij een eerste bezoek?

Het is van belang dat u bij uw eerste bezoek een aantal zaken meeneemt naar de polikliniek. lees meer

Wat neemt u mee bij een eerste bezoek?

 • Verzekeringsbewijs

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.

 • Legitimatiebewijs

In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

 • Verwijsbrief

U krijgt een verwijsbrief van uw huisarts, tandarts of specialist. Deze moet u meenemen. Een verwijsbrief is één jaar geldig.


Wat neemt u mee bij een vervolgbezoek?

Bij een vervolg bezoek aan de polikliniek hoeft u geen bijzonderheden mee te brengen. lees meer

Wat neemt u mee bij een vervolgbezoek?

Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hoeft u geen bijzonderheden mee te brengen. Wilt u zo vriendelijk zijn iedere wijziging door te geven bij de balie? Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.

Eerste bezoek

Uw eerste polibezoek duurt twintig minuten. U wordt mogelijk door een arts-assistent neurochirurg gezien. lees meer

Eerste bezoek

Uw eerste polibezoek duurt twintig minuten. U wordt mogelijk door een arts-assistent neurochirurg gezien. Deze voert ook nog overleg met de verantwoordelijke neurochirurg. Het eerste bezoek is in eerste instantie gericht op diagnostiek. Nadat de diagnose is gesteld, gaan we in op behandeling.

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. lees meer

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek èn in de kliniek werken. Bovendien werken de arts-assistenten tijdens hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.

Opname

Meestal legt u enkele poliklinische bezoeken af, voordat uw arts besluit over te gaan tot opname in het ziekenhuis. Uw verwijzend specialist plaatst u op een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van uw aandoening.
 • Medewerkers
 • Intranet