Patiëntenzorg Poliklinieken POP-poli (POP groep)

Over de POP-poli

POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). Binnen de poli bieden we vanuit deze specialismen gezamenlijke zorg aan onze patiënten. Maatschappelijk werk is hierbij nauw betrokken.

Voor wie?

Ruim 1 op de 10 vrouwen heeft last van psychiatrische klachten tijdens de zwangerschap of na de bevalling. U kunt met verschillende problemen bij ons terecht. lees meer

Voor wie?

In de zwangerschap en na de bevalling kunnen vrouwen last hebben van psychiatrische problemen zoals depressie, angst en soms verwardheid. Ruim 1 op de 10 vrouwen heeft dit soort klachten tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Daarnaast spelen er soms problemen in de omgeving van de zwangere en haar partner een rol. Zoals financiële problemen, huisvestingsproblemen, betrokkenheid van Jeugdzorg of overige begeleidende instanties.

U kunt bij ons terecht als:
 • U zwanger bent of wilt worden en u psychiatrische klachten heeft.
 • Als u zwanger bent of wilt worden en medicatie voor een psychiatrische aandoening (psychofarmaca) gebruikt.
 • U in het verleden psychiatrische problemen heeft gehad.
 • U zwanger bent en u een eerstegraads familielid (ouders, broer/zus) heeft met een psychiatrische ziekte.
 • U na de bevalling psychiatrische klachten krijgt.
 • Bij uw gezin Jeugdzorgzorg of andere begeleidende instanties betrokken zijn.
U kunt de zwangerschap en bevalling met aandacht voor uw psychiatrische klachten of kwetsbaarheden onder begeleiding of met een behandeling goed doorlopen. We bereiden u voor op de eerste periode als moeder. Daarnaast is er ook aandacht voor het (ongeboren) kind.  Ook als u al bevallen bent  bieden we u behandeling en begeleiding aan.

Een afspraak maken

Er zijn 2 mogelijkheden voor een doorverwijzing naar de POP poli. Dit kan via de polikliniek Verloskunde & Gynaecologie of via de polikliniek Psychiatrie. Er vindt altijd een intakegesprek plaats. lees meer

Een afspraak maken

U kunt via de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie doorverwezen worden. U komt dan bij één van onze verloskundigen voor een intakegesprek. Samen maken zij, eventueel in overleg met het POP team, een inschatting of een verwijzing naar een psychiater of medisch maatschappelijk werkster in deze zwangerschap nodig is. Als dit niet nodig is, dan krijgt u van de betrokken verloskundigen gepaste zorg. Daarnaast is er specifiek aandacht voor uw kwetsbaarheden. Zij leggen ook contact met overige betrokken zorgverleners van de geboortezorg. Denk hierbij aan de verloskundige uit uw eigen regio, de kraamzorginstantie en het consultatiebureau. Aan het eind van het intakegesprek maakt u kennis met de gynaecoloog

Naast de doorverwijzing via de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie is het ook mogelijk dat u wordt doorverwezen via de polikliniek psychiatrie. Uw eigen verloskundige, of behandelaar binnen de GGZ kan hiervoor een verzoek naar uw huisarts sturen. U ontvangt daarna een uitnodiging voor een intakegesprek op de poli Psychiatrie. Ook ontvangt u enkele vragenlijsten. Het intakegesprek duurt 2,5 tot 3 uur. U spreekt met de verpleegkundig specialist. Hij of zij vraagt naar de klachten die u heeft, uw klachten in het verleden en naar de situatie waarin u zit. Ook is er aandacht voor uw medicijngebruik en lichamelijke klachten. Aan het eind van het gesprek maakt u kennis met de psychiater. Samen met u schatten we daarna in welke behandeling of begeleiding bij u past.

Contact

Voor overleg of informatie kunt u op verschillende manieren contact opnemen. lees meer

Contact

Voor overleg of informatie kunt u contact opnemen met:
 • Tamara Hagen: Polikliniek psychiatrie Radboudumc, ingang Oost,Reinier Postlaan 10, 6500 HB, route 961. Telefonisch overleg is mogelijk op (06) 52 02 81 32.
 • Nicole Snaphaan of  Judith Schoenmakers, elke maandag voor telefonisch overleg aanwezig op de poliklinieken. Zij zijn bereikbaar op (024) 361 47 88 Polikliniek Verloskunde & Gynaecologie Radboudumc, hoofdingang, Geert Grooteplein 10, 6525 GA, route 782.

Polikliniek Psychiatrie

Op de polikliniek behandelen we patiënten met verschillende psychiatrische klachten. We werken met verschillende disciplines in verschillende zorgprogramma’s.

lees meer

Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie

Dagelijks bezoeken vrouwen van alle leeftijden de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie. De spreekuren op de polikliniek zijn verdeeld over vier aandachtsgebieden. lees meer

Deelname POP-groep

Op de POP-poli ontmoeten wij vrouwen met een psychische kwetsbaarheid die is ontstaan voor/na of tijdens de zwangerschap. In de gesprekken kwam naar voren dat het fijn zou zijn om andere moeders te ontmoeten waarbij het ook moeizamer loopt dan gehoopt. Daarom organisser ik regelmatig bijeenkomsten waar vrouwen die de Pop-poli hebben bezocht, ervaringen kunnen uitwisselen.

lees meer

Deelname POP-groep

Op de POP-poli ontmoeten wij vrouwen met een psychische kwetsbaarheid die al bestond voor de zwangerschap of die tijdens of na de zwangerschap ontstaan is.

In de vele gesprekken die worden gevoerd met (nieuwe) moeders kwam regelmatig naar voren dat het fijn zou zijn om andere moeders te ontmoeten waarbij de roze wolk niet zo roze is en het leven met een baby moeizamer loopt dan gehoopt.

Er kan sprake zijn van:

 • Een postpartum depressie
 • Angst- en/of dwangklachten
 • Geen of weinig structuur kunnen aanbrengen in de dag
 • Weinig sociaal netwerk of ervaren steun
 • Moeizaam kunnen aanpassen aan het leven met (nog) een kind
 • Moeizame samenwerking met je partner
 • Andere klachten

Daarom organiseer ik regelmatig 4 bijeenkomsten voor vrouwen die de Pop-poli bezoeken of bezocht hebben om met elkaar ervaringen te kunnen uitwisselen. Dit zal aan de hand van samen vast te stellen thema’s gaan.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de polikliniek psychiatrie van het RadboudUMC.

Als je interesse hebt, kun je je hier aanmelden. Voor meer informatie kun je ook terecht op deze polikliniek psychiatrie pagina.

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet