Over de polikliniek Psychiatrie

Binnen de polikliniek behandelen we patiënten met verschillende psychiatrische klachten. We werken samen met verschillende disciplines in twee units (team stemming plus en team ontwikkelingsstoornissen).

lees meer

Over de polikliniek Psychiatrie

Op de polikliniek behandelen wij patiënten met verschillende psychiatrische klachten.
Binnen de polikliniek psychiatrie onderscheiden we drie aandachtsgebieden: stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en verslaving (pijnstillers en kalmeringsmiddelen). Elk aandachtsgebied heeft een eigen behandelteam waarin verschillende disciplines samenwerken, waaronder psychiaters (in opleiding), coassistenten, psychologen, GZ psychologen (in opleiding), maatschappelijk werkers, verpleegkundige specialisten en psychiatrisch verpleegkundigen.
 
Onze expertise ligt bij de moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten vaak in combinatie met lichamelijke aandoeningen. Het behandelaanbod van de polikliniek is divers en bestaat o.a. uit medicatie, verschillende vormen van psychotherapie, vaktherapie, neuromodulatie en psychiatrisch verpleegkundige hulp en begeleiding door maatschappelijk werk. De behandeling kunnen we individueel, in groepsverband of samen met uw partner en/of gezinsleden geven. 

Wij werken nauw samen met andere afdelingen binnen het ziekenhuis en met andere ggz-instellingen buiten het Radboudumc. Zo bent u verzekerd van de best mogelijke zorg die voldoet aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de psychiatrische zorgverlening. Op onze polikliniek bieden we met name kortdurende behandelingen aan.Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 961

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13

Intakeprocedure

Bekijk hier hoe de intakeprocedure eruit ziet. lees meer

Ontwikkelings­stoornissen

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ADHD, de autismespectrumstoornissen en borderline persoonlijkheidsstoornissen al dan niet in combinatie met een andere psychische of somatische aandoening.

lees meer

Stemming+

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van stemmingsstoornissen.

lees meer

Alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis


Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Uw eerste afspraak poli psychiatrie

Ter voorbereiding op uw eerste afspraak ontvangt een uitnodiging. Voordat u naar de polikliniek komt, vult u een digitale vragenlijst in. Tijdens uw afspraak vindt er een gesprek, een lichamelijk onderzoek en een bloedonderzoek plaats.

lees meer

Uw eerste afspraak poli psychiatrie

U ontvangt ter voorbereiding op uw eerste afspraak (intake) een uitnodiging. In deze uitnodiging staat de afspraak en een persoonlijke inlogcode. Deze code gebruikt u om een digitale vragenlijst via de website in te vullen. U vult de vragenlijst in voordat u naar de polikliniek komt. De gegevens uit de vragenlijst hebben wij nodig om uw intake zorgvuldig voor te bereiden. Als u niet kunt op de afgesproken datum en tijd, laat dit dan zo spoedig mogelijk aan ons weten. Doe dit minimaal 24 uur van tevoren, anders brengen wij de kosten van het consult in rekening.

Meldt u zich vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij Ingang Oost. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Daarna kunt u zich melden bij de balie op onze polikliniek (route 961).

Tijdens de intake bespreken we uw klachten en hulpvraag. De intake duurt ongeveer 2 tot 4 uur. We beginnen met een gesprek met u en eventueel uw partner of een ander direct betrokkene van u. Na het gesprek vindt er een (bloed)onderzoek en  lichamelijk onderzoek plaats.

Het gesprek

Het intakegesprek heeft u met een psychiater (in opleiding), psycholoog, GZ psycholoog (in opleiding) of verpleegkundig specialist. Diegene wordt uw behandelaar. In dit eerste gesprek staan de klachten en de reden van uw aanmelding centraal. Verder bespreken we welke hulp u nodig denkt te hebben. Ook bespreken we het verloop van uw leven tot nu toe.

Lichamelijk onderzoek

Na het gesprek vind er een kort lichamelijk onderzoek plaats ook wordt er wat bloed bij u afgenomen. Soms gaan de klachten en problemen die u ervaart samen met lichamelijke afwijkingen. Met deze onderzoeken  proberen we dat uit te sluiten.

Behandelvoorstel

Aan het eind van de ochtend overleggen de hulpverleners die betrokken zijn bij uw intake met elkaar. Tijdens dit overleg stellen zij een voorlopig behandelplan op. Dit plan bespreken zij met u. Ook kunt u eventuele vervolgafspraken met hen maken. Het behandelvoorstel kan bestaan uit een aanvullend onderzoek of het starten met een behandeling. Het kan zijn dat de behandeling niet op de polikliniek plaatsvindt, maar dat we u doorverwijzen naar een andere instelling. De hulpverleners schrijven een verslagbrief met daarin de bevindingen van de intake. Deze brief sturen we naar uw huisarts en/of verwijzer. U ontvangt deze brief ook zelf.
 
Als de behandeling op de polikliniek zelf plaatsvindt, bespreekt u samen met de behandelaar hoe de behandeling eruitziet. U bepaalt samen het doel van de behandeling. U bespreekt wat u van de behandelaar mag verwachten en wat u zelf kunt doen om de behandeling te laten slagen. Uw behandeling op de polikliniek is van korte duur. Voor een langdurige behandeling verwijzen we u door.

Aanvullend onderzoek

Soms hebben we meer informatie nodig om tot een behandeladvies te komen. We stellen dan voor om aanvullend onderzoek te doen. Dit onderzoek kan bestaan uit 1 of meerdere gesprekken. Soms alleen met u en soms ook met bijvoorbeeld uw partner of een familielid. Dit doen we alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, bespreekt de behandelaar deze met u. In dit gesprek neemt de behandelaar het behandelvoorstel met u door.
 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Maatregelen coronavirus

Er gelden nog een beperkt aantal coronamaatregelen in het Radboudumc. Zo blijft het voor iedereen vanaf 9 jaar verplicht om een mondkapje te dragen. Ook vragen we u om een zelftest te doen voor u naar het ziekenhuis komt en alleen te komen als dat volgens de coronavragenlijst veilig is. lees meer

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet