Over RAAcK

Op de polikliniek van RAAcK behandelen en begeleiden wij kinderen en jongeren (tot en met 18 jaar) met moeilijke behandelbare astma of astma-achtige klachten.

lees meer

Over RAAcK

Op de polikliniek van RAAcK behandelen en begeleiden wij kinderen en jongeren (tot en met 18 jaar) met moeilijke behandelbare astma of astma-achtige klachten.

Aansluitend onderzoek

Afhankelijk van de klachten kan aansluitend een röntgenfoto worden gemaakt en/of een longfunctietest worden verricht. Soms neemt men ook bloed af en kan een bezoek aan een van de andere leden van het kinderteam nodig zijn, bijvoorbeeld aan de verpleegkundige, de fysiotherapeut, de diëtist of de GZ-psycholoog/ orthopedagoog.

Duur van de afspraak

 Voor de eerste afspraak bij de arts is een uur uitgetrokken, voor de vervolgafspraken vijftien minuten. De eerste afspraak, duurt, inclusief eventuele onderzoeken, meestal twee uur.
 


Contact Amalia kinderziekenhuis

Polikliniek
(024) 361 44 15

Verpleegafdeling
(024) 361 38 80
contactformulier

Poliklinisch consult

Waarbij zo nodig afspraken worden gepland bij meerdere zorgverleners uit ons team (combinatieafspraken).

Poliklinische kinder­longrevalidatie RAAcK Actief!

De revalidatie bestaat uit een assessment en een integrale poliklinische behandeling.
 • Voorafgaand aan het revalidatieprogramma vindt een assessment plaats.

  lees meer


  Het assessment

  Klik hier voor een praktijkvoorbeeld van het assessment.

  Doel
  Het doel van het assessment is het in kaart brengen van de integrale gezondheidstoestand van de patiënt, het maken van een probleemanalyse en het geven van een behandeladvies op maat. Dit alles wordt beschreven in een individueel zorgplan.

  Bij het assessment worden op één dag verschillende onderzoeken gedaan en gesprekken gevoerd. De resultaten hiervan komen in het individueel zorgplan en leiden tot een behandeladvies. Het kan voorkomen dat er besloten wordt een tweede afspraak te maken voor vervolgonderzoek. Dit is echter niet standaard.

  Onderzoeken
  • Longfunctieonderzoek
  • Inspanningstest: in de sportzaal onder leiding van de fysiotherapeut
  • Meten van ziektelast: klachten, beperkingen, kwaliteit van leven en participatieproblemen worden in kaart gebracht dmv online vragenlijsten welke thuis vooraf kunnen worden ingevuld (Klik)
  • Bloedonderzoek (op indicatie)

  Gesprekken
  • Kinderarts: medische analyse, diagnose en co-morbiditeit
  • Verpleegkundig specialist/kinderlongverpleegkundige: omgaan met medicatie en medische adviezen
  • Psycholoog: psychologisch welbevinden, omgaan met en aanpassen aan klachten/beperkingen
  • Fysiotherapeut: ademhaling, omgaan met grenzen, hoestklachten, inspanningsvermogen, beweegverleden, beweeggedrag en verdelen van energie.
  • Diëtist: voedingstoestand en voedingsgedrag (op indicatie)

  Advies
  Na het assessment wordt de patiënt besproken in het team en stellen we een behandeladvies/-plan op maat op: het individueel zorgplan (IZP). Dit wordt met de patiënt en de ouders/verzorgers besproken. Kinderen worden zo veel mogelijk inhoudelijk betrokken bij het opstellen van het IZP. Wat betreft leeftijdsgrenzen worden de regels uit de WGBO in acht genomen. In de praktijk betekent dit vaak dat kinderen vanaf 12 jaar een prominente rol hebben in dit assessment gesprek. Vanaf 16 jaar zijn jongeren volgens de WGBO ‘volwassen’ en mogen zij dus zelf beslissen over medische diagnostiek en behandeling.

  Terugkoppeling
  Er wordt een uitgebreid verslag van het assessment inclusief het behandeladvies/-plan overhandigd aan de patiënt, huisarts en verwijzend kinderarts.

  Na het assessment
  Na het assessment gaat de patiënt terug naar de behandelend longarts/kinderarts.

  Het is mogelijk dat in het zorgplan een multidisciplinair behandelprogramma wordt geadviseerd. Bij RAAcK kan een poliklinisch multidisciplinair behandelprogramma op maat gevolgd worden. De behandelend arts bepaalt, in overleg met het kind en de ouders/verzorgers, of het kind instroomt in dit behandelprogramma.
   


 • De revalidatie

  Het multidisciplinaire behandelprogramma, oftewel de poliklinische longrevalidatie, is een integrale behandeling.
  Klik hier voor een praktijkvoorbeeld van de poliklinisch kinderlongrevalidatie RAAcK Actief!.

  Het programma richt zich op het verbeteren van het lichamelijk functioneren, het verminderen van klachten en beperkingen en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kinderen met astma of astma-achtige klachten. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in de aandoening en de bijbehorende klachten en beperkingen. Het doel is dat het kind zelf én zijn/haar ouders beter leren omgaan met de aandoening.


 • Praktische opzet

  • Poliklinisch
  • Combinatieafspraken: verschillende zorgverleners op één dagdeel
  • Meerdere dagdelen, verspreid over een aantal weken/maanden
  • Team van zorgverleners, allen gespecialiseerd in moeilijk behandelbaar astma
  • Korte lijnen tussen zorgverleners: nauwkeurige informatieoverdracht
  • Goede samenwerking met medisch specialisten zoals allergoloog
  • Intensief betrekken van ouder(s)/verzorger(s)
  • Korte termijn doelen
  • Geleerde direct in thuissituatie toepassen
  • Opdrachten mee, evaluatie in volgende sessie

Astma

Astma is een chronische ziekte. Het meest kenmerkende verschijnsel is een piepende uitademhaling, hoorbaar als meerdere hoge tonen tegelijkertijd. lees meer

Astma

Astma is een chronische ziekte. Het meest kenmerkende verschijnsel is een piepende uitademhaling, hoorbaar als meerdere hoge tonen tegelijkertijd. Typisch is dat het piepen optreedt in periodes, waarin kinderen in wisselende mate kort van adem zijn en beperkt in hun inspanningsvermogen. Deze periodes kunnen geleidelijk ontstaan – in de loop van dagen/weken – of juist vrij snel – in uren of minuten. In dat laatste geval is er sprake van een typische astma aanval, waarin kinderen in korte tijd hevig benauwd kunnen worden.

Bij astma zijn de luchtwegen abnormaal gevoelig voor allerlei prikkels die leiden tot een vernauwing van de luchtwegen. Dit veroorzaakt de belemmering van het ademhalen. Tussen de periodes met benauwdheid kunnen de verschijnselen helemaal ontbreken. Er is dan vaak helemaal niets te merken aan het kind met astma.


Radio-interview over RAAcK Actief met longarts en fysiotherapeut

maart 2018 - Kinderlongarts Cindy Hugen en fysiotherapeut Imke van Esschoten vertellen over RAAcK Actief in het radioprogramma Gezond en Wel van Unique FM. luister hier

Het behandelteam

Het kinderteam van RAAcK bestaat uit twee kinderlongartsen, een verpleegkundig specialist, een diëtist, twee fysiotherapeuten en een GZ-psycholoog/orthopedagoog.

lees meer

Het behandelteam

Het kinderteam van RAAcK bestaat uit twee kinderlongartsen, een verpleegkundig specialist, een diëtist, twee fysiotherapeuten en een GZ-psycholoog/orthopedagoog.

Kinderlongarts

De kinderlongarts onderzoekt uw kind, stelt een medische diagnose en stippelt samen met u een behandelplan uit.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist onderzoekt uw kind, stelt een medische diagnose en stippelt samen met u een behandelplan uit, altijd in overleg met de kinderlongarts.

GZ-psycholoog

De GZ-psycholoog/orthopedagoog wordt ingeschakeld bij kinderen met zowel lichamelijke als psychosociale problemen: zoals angst, somberheid, opvoedingsvragen, schoolvragen en het omgaan met een chronische ziekte (o. a. therapietrouw en zelfmanagement).

Diëtist

De diëtist begeleidt en motiveert kinderen en hun ouders bij het invoeren en volgen van een dieet. Het gaat hierbij om diëten tegen overgevoeligheid voor bepaald eten, ondergewicht en overgewicht. 


Onderzoeken

 • Met een huidtest wordt nagegaan voor welke stoffen u mogelijk allergisch bent. Er worden 18 veel voorkomende stoffen (allergenen) met een klein lancetje in de huid geprikt. Dit kan gevoelig zijn.

  lees meer


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: F
Verdieping: 3
Route: 821

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Patiënten met een poliklinische afspraak moeten zich melden bij 785 en zonder poliklinische afspraak bij 819

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw F, Verdieping 3 en volg route 821

Onze mensen


Luchtbrug online astmazorg

Astmazorg via Luchtbrug kan poliklinische bezoeken (deels) vervangen. Hierdoor hoeven kinderen minder vaak naar het ziekenhuis. lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet