Wat is Luchtbrug?

Luchtbrug is online astmazorg voor kinderen en jongeren. Astmazorg via Luchtbrug kan poliklinische bezoeken (deels) vervangen. Hierdoor hoeven kinderen minder vaak naar het ziekenhuis. Via Luchtbrug komen ze makkelijk in contact met hun astma team.

Contact

Meer informatie via info@luchtbrug.nl of via de website. website Luchtbrug

Zinnige Zorg

Luchtbrug valt onder het 'Zinnige Zorg' programma van VGZ. 'Zinnige Zorg' is gericht op vernieuwingen die de zorg verbeteren en doelmatiger maken. lees meer

Zinnige Zorg

Binnen het programma ‘Zinnige Zorg’ werken Luchtbrug en zorgverzekeraar VGZ samen. Zinnige Zorg is een programma van VGZ gericht op vernieuwingen die de zorg verbeteren en doelmatiger maken. Luchtbrug verandert de organisatie van zorg. VGZ wil verdere uitrol in andere ziekenhuizen ondersteunen en faciliteren.
 

Astma bij kinderen

Astma is een chronische ziekte. Bij astma zijn de luchtwegen abnormaal gevoelig voor allerlei prikkels die leiden tot een vernauwing van de luchtweten. Dit veroorzaakt een belemmering van het ademhalen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet