Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek?

Verzekeringsbewijs

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.

Legitimatiebewijs

In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Verwijskaart

U krijgt een verwijskaart van uw huisarts, tandarts of specialist. Neem deze mee. Een verwijskaart is één jaar geldig.

Vragen

Hebt u vragen voor de arts tijdens uw consult? Dan is het verstandig om die vragen van tevoren op papier te zetten. Ook raden wij u aan iemand mee te nemen voor uw eerste gesprek. 

Over de polikliniek Radiotherapie

U kunt vanwege meerdere redenen terecht komen bij de Polikliniek Radiotherapie, bijvoorbeeld voor een behandeling, consult of controle.

lees meer

Over de polikliniek Radiotherapie

U bezoekt de polikliniek Radiotherapie voor:

  • een behandeling
  • een eerste intake
  • een consult
  • een controle na een bestralingsbehandeling
  • het afnemen van bloed
  • een multidisciplinair spreekuur (onder andere door de diëtiste, mondhygiëniste, kaakchirurg et cetera)

U vindt de polikliniek op de begane grond van het radiotherapiegebouw. Daar kunt u zich melden bij de receptie. De polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Buiten deze tijden is de afdeling alleen telefonisch bereikbaar voor spoedeisende klachten gerelateerd aan de bestraling die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Hiervoor belt u 024-3611111.
Voor spoedeisende klachten die niet aan de bestraling gerelateerd zijn neemt u contact op met de huisartsenpost.

Voor niet-spoedeisende klachten of voor het maken of verzetten van afspraken belt u de afdeling op de eerstvolgende werkdag tussen 8.00 en 17.00: (024) 3614505


Contact

Polikliniek Radiotherapie

Bereikbaar ma-vr 8.00-21.00
(024) 361 45 05

Buiten deze tijden alleen:
spoedeisende klachten WEL gerelateerd aan de bestraling
(024) 3611111
contactformulier

Een afspraak maken

De verwijzingsprocedure voor een consult verloopt altijd via een verwijzend specialist. Hij verstuurt alle benodigde gegevens. lees meer

Een afspraak maken

Een eerste afspraak

De verwijzingsprocedure voor een consult verloopt altijd via een verwijzend specialist. Hij verstuurt alle benodigde gegevens. Onze polikliniek neemt vervolgens contact met u op voor de eerste afspraak. Telefonisch wanneer de afspraak op korte termijn plaatsvindt en schriftelijk als het nog weken of maanden duurt.

Vervolgafspraken

Vervolgafspraken maakt u op de polikliniek (tussen 8.15 en 17.00 uur) of telefonisch (tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur) via (024) 361 45 05.

Spoedafspraken

Spoedafspraken buiten de polikliniekopeningstijden gaan via het centrale nummer: (024) 361 11 11.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Afdeling Radiotherapie

De afdeling Radiotherapie behandelt kanker door middel van bestraling (radiotherapie). Radiotherapie vernietigt kankercellen of remt deze in hun groei.

lees meer

Onze locaties


Radboudumc adres en route

Ingang: Ingang Radiotherapie
Gebouw: G
Verdieping: 0
Route: 875

bekijk route

Radboudumc adres en route

Bezoekadres

Ingang Radiotherapie
Geert Grooteplein 32
6525GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 32
Ga naar binnen bij: Ingang Radiotherapie
Ga naar Gebouw G, Verdieping 0 en volg route 875

CWZ Nijmegen adres en route

Ingang: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Route: A53

bekijk route

CWZ Nijmegen adres en route

Bezoekadres

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

U vindt de afdeling Radiotherapie onder het Spoedplein.

Routebeschrijving

Reis naar Weg door Jonkerbos 100
Ga naar binnen bij: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Volg route A53

Uw bezoek


Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek?

Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt naar uw eerste bezoek aan de polikliniek. lees meer

Wat neemt u mee bij een vervolgbezoek?

Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hoeft u alleen de afsprakenkaart mee te brengen. Wilt u zo vriendelijk zijn iedere wijziging door te geven bij de balie? Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.

Waar kunt u zich melden?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang of bij ingang oost. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens kunt u naar onze afdeling komen en zich melden aan de balie van de polikliniek.

Uw eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek hebt u een gesprek met de radiotherapeut (bestralingsarts). Hij bespreekt met u hoe de bestralingsbehandeling verloopt, welke bijwerkingen u mag verwachten en hoe u hiermee kunt omgaan. lees meer

Uw eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek hebt u een gesprek met de radiotherapeut (bestralingsarts). Hij bespreekt met u hoe de bestralingsbehandeling verloopt, welke bijwerkingen u mag verwachten en hoe u hiermee kunt omgaan. Ook bepaalt de radiotherapeut hoe het meest optimale behandelplan eruit ziet. Hij doet dit samen met de andere professionals op de afdeling. Verder maakt u een afspraak voor een CT-scan en het aantekenen van het bestralingsveld. De CT-scan geeft de grenzen van het te bestralen gebied aan. De specialist gebruikt de foto’s om de benodigde hoeveelheid straling te berekenen.

Onderzoek

Wilt u meedoen aan wetenschappelijk onderzoek? Die vraag kunt u krijgen bij uw eerste bezoek aan de afdeling Radiotherapie. Zulke onderzoeken vinden plaats om de behandeling van kanker te verbeteren. U krijgt van tevoren schriftelijk of mondeling informatie over wat het onderzoek inhoudt en over de manier waarop wij het uitvoeren. Natuurlijk hoeft u niet meteen te beslissen of u meedoet of niet. Overleg bijvoorbeeld eerst met uw huisarts of met anderen. Doet u liever niet mee? Dan heeft dat uiteraard geen gevolgen voor uw medische behandeling. Bezoek voor meer informatie de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek.

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek én in de kliniek werken. lees meer

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek én in de kliniek werken. Bovendien werken de arts-assistenten tijdens hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.

Opname

Meestal legt u enkele poliklinische bezoeken af, voordat uw arts besluit over te gaan tot opname in het ziekenhuis. Uw verwijzend specialist plaatst u op een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van uw aandoening.
  • Medewerkers
  • Intranet