Wat neemt u mee naar uw eerste bezoek?

Verzekeringsbewijs

Brengt u bij uw eerste bezoek uw verzekeringsbewijs mee. Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.

Legitimatiebewijs

In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Verwijskaart

Van uw huisarts, tandarts of specialist krijgt u een verwijskaart, die één jaar geldig is. Neemt u deze mee bij uw eerste bezoek.

Formulier registratie burgerservicenummer

Bij uw eerste bezoek vragen wij u ook om een ingevuld formulier registratie burgerservicenummer (voorheen sofinummer) mee te brengen.

Over de Schildklierpolikliniek

Heeft u schildklierklachten? Dan kan uw huisarts of medisch specialist u doorverwijzen naar onze Schildklierpolikliniek. lees meer

Over de Schildklierpolikliniek

Heeft u schildklierklachten? Dan kan uw huisarts of medisch specialist u doorverwijzen naar onze Schildklierpolikliniek. Redenen om u door te verwijzen zijn:
  • Hyperthyreoïdie (te snel werkende schildklier)
  • Hypothyreoïdie (te traag werkende schildklier)
  • Struma (schildkliervergroting, ook bekend als krop)
  • Schildkliernodus (schildklierknobbel)
  • Schildklier en zwangerschap
  • Thyreoïditis (schildklierontsteking)
  • Andere schildklierziektes
Op de Schildklierpolikliniek werken internist-endocrinologen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Wilt u meer weten over de schildklier, onze polikliniek, schildklieronderzoek en -aandoeningen en de behandeling ervan? Bekijk dan de pagina Endocriene Ziekten.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze site? Vraag gerust uw behandelend arts of een verpleegkundige van onze afdeling om uitleg.

Contact

Polikliniek Schildklier

(024) 361 45 99

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 648

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 648

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Een afspraak maken

Als een huisarts, internist of andere medisch specialist u verwijst naar onze afdeling, ontvangt u binnen korte tijd automatisch een oproep. lees meer

Een afspraak maken

Een eerste afspraak

Als een huisarts, internist of andere medisch specialist u verwijst naar onze afdeling, ontvangt u binnen korte tijd automatisch een oproep.

Vervolgafspraken

Na het eerste consult kunt u vervolgafspraken maken. Dit gebeurt aan de balie van de polikliniek, via de afsprakenlijn van de polikliniek of via het secretariaat van Endocriene Ziekten.

Spoedafspraken 

Uw huisarts, internist of medisch specialist geeft bij de verwijzing aan of het om een spoedafspraak gaat.
 

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Uw bezoek


Wat neemt u mee naar uw eerste bezoek?

Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt naar uw eerste bezoek aan onze polikliniek. lees meer

Wat neemt u mee bij een vervolgbezoek?

Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hebt u alleen uw afsprakenkaart nodig. Geeft u eventuele wijzigingen door aan de balie van de polikliniek. Denk daarbij aan wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, uw huisarts of uw verzekering.

Waar moet u zich melden?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie. lees meer

Waar moet u zich melden?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang of bij ingang oost. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens kunt u zich melden bij de ontvangstbalie van de Polikliniek Endocriene Ziekten. U volgt hiervoor routenummer 433.

Eerste bezoek

Bij uw eerste afspraak stellen we u vragen over uw klachten. Dit noemen we een anamnese. Daarnaast voeren we een lichamelijk onderzoek uit, doen we aanvullend bloedonderzoek en soms maken we een afspraak om extra röntgenonderzoek of nucleair onderzoek te doen.

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Helaas is dit niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten zowel op de polikliniek als in de kliniek werken. lees meer

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Helaas is dit niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten zowel op de polikliniek als in de kliniek werken. Bovendien werken de arts-assistenten gedurende hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.

Opname

Aan de beslissing tot opname in het ziekenhuis gaan meestal enkele poliklinische bezoeken vooraf. U wordt voor de opname op een wachtlijst geplaatst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van de aandoening.
  • Medewerkers
  • Intranet