Afschrift patiëntendossier of röntgenfoto

U heeft recht op inzage en afschrift van uw gegevens. Dit kan via mijnRadboud. Daarnaast kunt u een aanvraag doen om uw dossier in te zien of om een kopie van uw dossier te ontvangen.

 • Een verzoek om inzage kunt u richten aan de afdeling waar u in behandeling bent of bent geweest. We zoeken dan een geschikt moment om samen het dossier door te nemen.
 • Voor een afschrift is een schriftelijke aanvraag nodig. Hiervoor dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. (bekijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt) 
 • Gaat het om een aanvraag van een dossier van een kind? Dan is een toestemmingsverklaring nodig. 

Stuur uw aanvraag naar:

Radboudumc
[naam afdeling]
[naam behandelaar]
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
 
Weet u niet naar welke afdeling u dit verzoek moet sturen? Stuur uw aanvraag dan naar:
Radboudumc
630 Secretariaat Raad van Bestuur
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Opvragen beeldvorming Radiologie

U kunt bij de afdeling radiologie een DVD opvragen waarop beelden van uw onderzoek staan. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek per mail of post met daarin

 • Uw persoonsgegevens, zo volledig mogelijk
 • Uw geboortedatum
 • Wat er op de DVD moet komen staan
 • Het adres waar de DVD naar toe moet worden gestuurd
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Dit verzoek kunt u mailen naar servicedeskarchief.radng@radboudumc.nl of per post sturen naar;

Radboudumc
766 Radiologie
t.a.v. servicedesk Archief
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Ook kunt u een DVD persoonlijk aan het loket van het servicedesk archief aanvragen. Volg daarvoor route 762 en ga naar wachtkamer 11. Hier is het loket. Ook hier moet u zich kunnen legitimeren, anders kunnen wij u de DVD niet meegeven.

Het servicedesk archief is geopend op werkdagen van 8.15u tot 12.15u en van 13.00u. tot 17.00u.

Patiëntenzorg Rechten en plichten Het patiëntendossier

Over het patiëntendossier 'het EPD'

De gegevens over uw behandeling worden bijgehouden in een EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Ook correspondentie met uw huisarts en andere specialisten wordt in dit dossier bewaard. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier, voor zover de inzage van een ander niet wordt geschaad.

mijnRadboud

Via mijnRadboud kunt u een deel van uw medische gegevens uit het EPD inzien. U kunt overal en op elk moment inloggen om afspraken te maken en vragen te stellen aan uw behandelteam. MijnRadboud biedt ook ouders van kinderen tot 12 jaar toegang tot (delen van) het EPD van hun kind. lees meer over mijnRadboud

Afschrift patiëntendossier of röntgenfoto

U heeft recht op inzage en afschrift van uw gegevens. Dit kan via mijnRadboud. Daarnaast kunt u een aanvraag doen om uw dossier in te zien of om een kopie van uw dossier te ontvangen.

lees meer

Hoe machtig ik iemand om mijn dossier in te zien?

U kunt iemand machtigen om namens u een kopie van uw dossier te ontvangen. Dit kan alleen schriftelijk. U zet op papier wie u toestemming geeft voor ontvangst van de kopie. Hierbij voegt u een kopie van uw eigen legitimatiebewijs en van de gemachtigde.

Inzage van het dossier na overlijden

Na overlijden mogen nabestaanden niet zomaar het medisch dossier inzien. De arts beslist of dit mogelijk is.

Inzage en kopie van het dossier bij kinderen

De rechten op inzage en het ontvangen van een kopie van het dossier van kinderen zijn verschillend voor de drie leeftijdsgroepen.

lees meer

Inzage en kopie van het dossier bij kinderen

mijnRadboud

U heeft recht op inzage en afschrift van de gegevens van uw kind. Dit kan via mijnRadboud. Daarnaast kunt u een aanvraag doen om een kopie van uw dossier te ontvangen.

Recht op inzage en kopie

De rechten op inzage en het ontvangen van een kopie van het dossier van kinderen zijn verschillend voor de drie leeftijdsgroepen:

 • Bij kinderen tot 12 jaar heeft/hebben de ouder(s) met ouderlijk gezag recht op inzage en een kopie.
 • Bij kinderen tussen de 12 en de 16 jaar heeft het kind recht op inzage en een kopie en bepaalt het kind zelf of het de ouders mee laat kijken door bijvoorbeeld de inloggegevens met hen te delen. Om vanaf hun 12e toegang te krijgen tot mijn Radboud moeten kinderen zelf naar de inschrijfbalie, zodat we hun identiteit kunnen verifiëren. De toegang tot het dossier voor ouders wordt op de 12e verjaardag van een kind automatisch geblokkeerd. Ouders ontvangen daar 90 dagen voordat hun kind 12 wordt een melding over in mijnRadboud.
 • Jongeren van 16 en 17 jaar hebben zelf recht op inzage en een kopie. Als de ouder het dossier wil inzien of een kopie wil ontvangen, dan heeft de ouder toestemming van het kind nodig.

Toestemmingsverklaring

Vul de toestemmingsverklaring in voor inzage of voor het opvragen van een afschrift van het patiëntendossier of röntgenfoto bij kinderen. 

Voeg kopie(ën) legitimatiebewijs ouder(s) en kind (> 12 jaar) toe en verstuur per post naar:

Opvragen patiëntendossier Amalia Kinderziekenhuis: 
Amalia Kinderziekenhuis Radboudumc 
Secretariaat Patiëntencorrespondentie
Huispost 627
T.a.v. [naam behandelaar]
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

of

Opvragen Röntgenfoto:
Radboudumc
766 Radiologie
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen


Gegevens in uw dossier wijzigen, aanvullen of vernietigen

Vindt u dat de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift? Dan kunt u de behandelend zorgverlener vragen deze te corrigeren.

lees meer

Gegevens in uw dossier wijzigen, aanvullen of vernietigen

Vindt u dat de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift? Dan kunt u de behandelend zorgverlener vragen deze te corrigeren. Ook kunt u verzoeken om (een deel van) uw gegevens te vernietigen. We vragen u om een verklaring te ondertekenen. Bij vernietiging worden uw verzoek en verklaring bewaard in het (verder lege) dossier. Een zorgverlener hoeft niet akkoord te gaan met een verzoek om vernietiging als een ander belang heeft bij het bewaren van een dossier. Of als een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Als uw zorgverlener niet ingaat op uw verzoek om vernietiging, dan moet hij of zij hierover uitleg geven.

Ook kunt u uw eigen visie op de behandeling opschrijven in een verklaring. Uw zorgverlener voegt deze verklaring dan toe aan het dossier.

Een verzoek om vernietiging of aanvulling kunt u sturen naar de Raad van Bestuur of naar uw behandelend arts. Stuur voor de Raad van Bestuur uw verzoek per brief naar:

Radboudumc
Secretariaat Raad van Bestuur
huispostnummer 630
postbus 9101, 6500 HB Nijmegen


Bewaartermijn van het dossier

Een dossier bewaren we niet langer dan nodig. De algemene bewaartermijn van het medisch dossier is 20 jaar na het laatste contact tussen ziekenhuis en patiënt. lees meer

Bewaartermijn van het dossier

Een dossier bewaren we niet langer dan nodig. De algemene bewaartermijn van het medisch dossier is 20 jaar na het laatste contact tussen ziekenhuis en patiënt. Soms is deze termijn langer, bijvoorbeeld bij langlopende of terugkerende behandelingen.

Voor bepaalde gegevens hanteert het Radboudumc de bewaartermijn van de archiefwet. Documenten zoals het operatieverslag en uw ontslagbrief moeten 115 jaar bewaard worden.

Voor de gegevens van onvrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten geldt een minimale bewaartermijn van 5 jaar na ontslag uit een psychiatrische instelling. Voor de behandeling van vrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten geldt de algemene bewaartermijn.

U kunt de zorgverlener vragen om uw gegevens langer te bewaren dan de wettelijke termijnen. Dat kan belangrijk zijn bij erfelijke aandoeningen of bij juridische procedures.


Medische verklaring

Een medische verklaring kan nodig zijn voor autorijden, naar school gaan, een omgangsregeling met uw kinderen, reisverzekering, parkeervergunning of aangepaste woonruimte. Uw behandelend arts mag zelf geen medische verklaring afgeven en verwijst u naar een onafhankelijk arts.

Privacy

Het Radboudumc respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet