Jongeren van 16 jaar en ouder

Volgens de WGBO mogen kinderen vanaf 16 jaar zelf beslissen. Alleen het kind heeft recht op informatie en inzage in zijn of haar patiëntendossier. Als de ouders het dossier willen inzien hebben zij de toestemming nodig van het kind. Ouders mogen wel voor hun kind beslissen als het kind wilsonbekwaam is. De ouders beslissen dan zoals zij denken dat hun kind het goed zou vinden.
 

Kinderen tot 12 jaar

Ouders vertegenwoordigen het kind. Zowel de ouders als het kind hebben recht op begrijpelijke informatie. Ouders geven toestemming voor een onderzoek of behandeling. De zorgverlener betrekt het kind hier zoveel mogelijk bij.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Het kind en de ouders hebben recht op begrijpelijke informatie en moeten beiden toestemming geven voor de behandeling. lees meer

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Het kind en de ouders hebben recht op begrijpelijke informatie en moeten beiden toestemming geven voor de behandeling. Soms kan een onderzoek of behandeling worden gedaan met alleen toestemming van het kind. Dit mag:
  • Als het ernstige nadelen heeft voor het kind als hij of zij geen medische behandeling krijgt.
  • Als een kind zijn of haar wens blijft volhouden. Zelfs al zijn de ouders het niet eens met deze wens. Het kind moet dan wel laten zien dat hij of zij er goed over nagedacht heeft.
De situatie kan ook omgekeerd zijn: ouders gaan akkoord met de behandeling, maar het kind wil de behandeling echt niet. De behandeling mag dan niet worden gedaan. De zorgverlener moet dan alternatieven bieden die het kind wel goed vindt.

Jongeren van 16 jaar en ouder

Volgens de WGBO mogen kinderen vanaf 16 jaar zelf beslissen. Alleen het kind heeft recht op informatie en inzage in zijn of haar patiëntendossier. lees meer

Eenoudergezag

Niet alle kinderen leven samen met beide ouders. Soms heeft één ouder het gezag over het kind. lees meer

Eenoudergezag

Niet alle kinderen leven samen met beide ouders. Soms heeft één ouder het gezag over het kind en is de ouder zonder ouderlijk gezag geen wettelijk vertegenwoordiger meer. Deze ouder mag dan niet meebeslissen over de behandeling. De ouder zonder gezag heeft wel recht op algemene informatie over zijn of haar kind, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.
 
  • Medewerkers
  • Intranet