Blaaskanker

Bij blaaskanker zitten er één of meer kwaadaardige gezwellen (carcinomen) in de blaas. Deze vorm van kanker komt steeds meer voor.

lees meer

Waardering 8.7

Elke 2 jaar vragen we patiënten met urologische kanker naar hun ervaringen met onze zorg. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

bekijk ervaringen

Waardering 8.7

Elke 2 jaar vragen we patiënten met urologische kanker naar hun ervaringen met de zorg in het Radboudumc. Dit doen we met een vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQ-Index). Onderzoeksbureau Mediquest voert voor ons de CQ-Index uit. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 
In 2017 werd de vragenlijst door 28 patiënten met een vorm van urologische kanker ingevuld.

Samenvatting van de resultaten

 • Patiënten met urologische kanker waardeerden de zorg met een 8.7.
 • 46.4% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 50% van de patiënten is hierover neutraal, en 3.6% geeft aan dit niet te zullen doen.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de gemiddelde waardering van patiënten met urologische kanker, uitgevraagd in 2015 en 2017.
 
Hoe beoordeelt u:      2015      2017
de zorg binnen de keten in het algemeen?       8.5      8.7
de termijn waarop u terecht kon voor uw kankerzorg?       8.5      8.4
de informatie die u heeft gekregen?       8.3      8.6
het luisteren van de zorgverlener(s)?       8.5      8.6
de tijd en aandacht die de zorgverlener(s) voor u hadden?       8.4      8.5
de deskundigheid van de arts(en)?       8.7      9.1
de afstemming en samenwerking tussen de zorgverleners in het ziekenhuis?       8.0      8.6
de wachttijd tot de uitslag van het onderzoek?       8.3      8.3
de mate waarin uw wensen zijn meegenomen in het behandelplan?       8.6      8.6
het resultaat van de behandeling?       8.8      8.7
de nazorg in het ziekenhuis?       8.4      7.7

79 operaties blaaskanker

Aantal operatieve verwijderingen van de blaas per jaar.

bekijk meer

79 operaties blaaskanker

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Een cystectomie, of blaasverwijdering, is een operatie die wordt gedaan bij patiënten met blaaskanker bij wie de kanker is ingegroeid in de spierlaag van de blaaswand. In 2017 werd in ons ziekenhuis in totaal bij 79 patiënten een cystectomie verricht voor blaaskanker. In onderstaande grafiek staat het aantal cystectomieën voor blaaskanker in 2014, 2015, 2016 en 2017.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 20 keer per jaar een cystectomie voor blaaskanker moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Kans op overleving blaaskanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van blaaskanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving blaaskanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van blaaskanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij blaaskanker zijn er 5 stadia:

 • Stadium 0: de tumor is oppervlakkig en groeit alleen in het slijmvlies (urotheel) van de blaas. Dit wordt ook een ‘carcinoma in situ (cis)' genoemd.
 • Stadium 1: de tumor is oppervlakkig en groeit niet door in de spierlaag, maar wel in de bindweefsellaag onder het slijmvlies.
 • Stadium 2: de tumor groeit door in de spierlaag van de blaas. 
 • Stadium 3: de tumor groeit door in het omliggende vetweefsel.
 • Stadium 4: de tumor groeit door in nabijgelegen organen of weefsels, zoals de prostaat, baarmoeder, vagina, bekkenwand of buikwand.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 395 patiënten voor blaaskanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Alle stadia samen 

Grafiek

Toelichting op de grafieken

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan blaaskanker te zijn overleden.
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.

Stadium 0 

Grafiek

Stadium 1 

Grafiek

Stadium 2 

Grafiek

Stadium 3 

Grafiek

Stadium 4 

Grafiek
 • Snel naar