Keten gynaecologische oncologie

De gynaecologische oncologie keten richt zich op de behandeling van baarmoeder(hals)kanker, eierstokkanker, schaamlipkanker en de voorstadia daarvan. Op deze pagina leest u meer over onze resultaten. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Waardering 8.9

Elke 2 jaar vragen we patiënten met gynaecologische kanker naar hun ervaringen met onze zorg. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

bekijk ervaringen

Waardering 8.9

Elke 2 jaar vragen we patiënten met gynaecologische kanker naar hun ervaringen met de zorg in het Radboudumc. Dit doen we met een vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQ-Index). Onderzoeksbureau Mediquest voert voor ons de CQ-Index uit. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 
In 2017 werd de vragenlijst door 35 patiënten met een vorm van gynaecologische kanker ingevuld.

Samenvatting van de resultaten

 • Patiënten met gynaecologische kanker waardeerden de zorg met een 8.9.
 • 60% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 31.4% van de patiënten is hierover neutraal en 8.6% geeft aan dit niet te zullen doen. 
 • In de periode tussen 2015 en 2017 is de waardering voor onze zorg op bijna alle punten omhoog gegaan.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de gemiddelde waardering van patiënten met gynaecologische kanker, uitgevraagd in 2015 en 2017.
 
Hoe beoordeelt u:     2015      2017
de zorg binnen de keten in het algemeen?      8.4       8.9
de termijn waarop u terecht kon voor uw kankerzorg?      9.0       8.9
de informatie die u heeft gekregen?      8.2       8.6
het luisteren van de zorgverlener(s)?      8.4       8.7
de tijd en aandacht die de zorgverlener(s) voor u hadden?      8.4       8.9
de deskundigheid van de arts(en)?      9.0       9.2
de afstemming en samenwerking tussen de zorgverleners  in het ziekenhuis?      8.1       8.6
de wachttijd tot de uitslag van het onderzoek?      8.1       8.5
de mate waarin uw wensen zijn meegenomen in het  behandelplan?      8.3       8.7
het resultaat van de behandeling?      8.5       9.0
de nazorg in het ziekenhuis?      8.3       8.7

39 operaties schaamlipkanker

Aantal (radicale) chirurgische ingrepen per jaar.

bekijk meer

39 operaties schaamlipkanker

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Welke behandeling u krijgt voor schaamlipkanker hangt af van het stadium en de ernst van uw ziekte. De behandeling bij schaamlipkanker bestaat vrijwel altijd uit een operatie. Vaak krijgt u na de operatie nog bestraling, mogelijk in combinatie met chemotherapie. In 2018 werden in ons ziekenhuis in totaal 39 (radicale) chirurgische ingrepen verricht voor schaamlipkanker. In onderstaande grafiek staat het aantal (radicale) chirurgische ingrepen voor schaamlipkanker in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis per jaar minimaal 20 (radicale) chirurgische ingrepen voor schaamlipkanker moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

35 operaties baarmoederhals­kanker

Aantal (radicale) chirurgische ingrepen voor baarmoederhals--kanker per jaar.

bekijk meer

35 operaties baarmoederhals­kanker

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte en de plaats van de tumor. Vaak is een operatie of een combinatie van behandelmethoden zoals een operatie, bestraling of chemotherapie nodig. Er zijn verschillende soorten operaties voor baarmoederhalskanker. In 2018 werd in ons ziekenhuis in totaal 35 keer een (radicale) chirurgische ingreep verricht voor baarmoederhalskanker. In onderstaande grafiek staat het aantal (radicale) chirurgische ingrepen voor baarmoederhalskanker in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 20 keer per jaar een (radicale) chirurgische ingreep voor baarmoederhalskanker moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Kans op overleving baarmoederhals­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van baarmoederhalskanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving baarmoederhals­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van baarmoederhalskanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij baarmoederhalskanker zijn er 4 stadia:

 • Stadium 1: de tumor is beperkt tot de baarmoederhals.
 • Stadium 2: de tumor groeit door in het steun- of spierweefsel van de bekkenbodem of tot in het bovenste deel van de vagina.
 • Stadium 3: de tumor groeit door tot aan de bekkenwand of tot in het onderste deel van de vagina.
 • Stadium 4: de tumor groeit door buiten het bekken en/of in de blaas of endeldarm. En/of er zijn uitzaaiingen van de baarmoederhalskanker in andere organen zoals de lever, longen of botten.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 201 patiënten voor baarmoederhalskanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2

Grafiek

Stadium 3

Grafiek

Stadium 4 

Grafiek

Toelichting op de grafieken

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan baarmoederhalskanker te zijn overleden.
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.

Kans op overleving baarmoeder­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van baarmoederkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving baarmoeder­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van baarmoederkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij baarmoederkanker zijn er 4 stadia:

 • Stadium 1: de tumor is beperkt tot de baarmoeder, er zijn geen uitzaaiingen.
 • Stadium 2: de tumor groeit door tot in de baarmoederhals, er zijn geen uitzaaiingen.
 • Stadium 3: de tumor groeit in de directe omgeving van de baarmoeder. Er zijn geen uitzaaiingen op afstand.
  • Stadium 3A: naar de eierstokken.
  • Stadium 3B: naar de vagina.
  • Stadium 3C: naar de lymfeklieren in het bekkengebied.
 • Stadium 4: de tumor groeit door en/of de tumor is uitgezaaid naar andere organen:
  • Stadium 4A: er is doorgroei naar de blaas of endeldarm.
  • Stadium 4B: er zijn uitzaaiingen elders in de buik of in andere organen op afstand, zoals in de longen.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 149 patiënten voor baarmoederkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2

Grafiek

Stadium 3

Grafiek

Stadium 4

Grafiek

Toelichting op de grafieken

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan baarmoederkanker te zijn overleden.
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.

Kans op overleving eierstokkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van eierstokkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving eierstokkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van eierstokkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij eierstokkanker zijn er 4 stadia:

 • Stadium 1: de tumor is beperkt tot 1 of beide eierstok(ken).
 • Stadium 2: de tumor is doorgegroeid in andere organen binnen het kleine bekken:
  • Stadium 2A: naar de baarmoeder of eileiders.
  • Stadium 2B: naar andere weefsels in het kleine bekken.
  • Stadium 2C: naar de baarmoeder, eileiders of andere weefsels, er zijn ook kankercellen in het buikvocht aanwezig.
 • Stadium 3: er zijn uitzaaiingen in de buikholte buiten het kleine bekken zoals in het buikvlies of in het vetschort.
 • Stadium 4: er zijn uitzaaiingen naar andere organen  van het lichaam zoals in de longen of lever.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 219 patiënten voor eierstokkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2

Grafiek

Stadium 3

Grafiek

Stadium 4

Grafiek

Toelichting op de grafieken

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan eierstokkanker te zijn overleden. 
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.

Kans op overleving schaamlipkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van schaamlipkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving schaamlipkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van schaamlipkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij schaamlipkanker zijn er 4 stadia:

 • Stadium 1: de tumor groeit op of in de vulva of het gebied tussen de ingang van de vagina en de anus (het perineum). Er zijn geen lymfeklieruitzaaiingen in de liezen.
 • Stadium 2: de tumor is doorgegroeid in de vagina, anus of het onderste deel van de plasbuis. Er zijn geen lymfeklieruitzaaiingen in de liezen. 
 • Stadium 3: stadium 1 of 2 met lymfeklieruitzaaiingen in 1 of beide liezen. 
 • Stadium 4: de tumor is doorgegroeid in het bovenste deel van de plasbuis, de blaas, endeldarm of het schaambeen, en/of er zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren van het bekken, en/of  uitzaaiingen in andere delen van het lichaam zoals de longen, lever of botten.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 177 patiënten voor schaamlipkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2

Grafiek

Stadium 3

Grafiek

Stadium 4   

Grafiek

Toelichting op de grafieken

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan schaamlipkanker te zijn overleden.
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.

KiesBeter

Voor een volledig overzicht van de uitkomsten van zorg.