Patientenzorg Resultaten Schildklierkanker

Schildklier­kanker

Schildklierkanker is een kwaadaardig gezwel in de schildklier. Het is een zeldzame aandoening, die in Nederland bij ongeveer 640 patiënten per jaar wordt vastgesteld.

lees meer

Waardering 8.4

Elke 2 jaar vragen we patiënten met endocriene kanker naar hun ervaringen met onze zorg. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

bekijk ervaringen

Waardering 8.4

Elke 2 jaar vragen we patiënten met endocriene kanker naar hun ervaringen met de zorg in het Radboudumc. Dit doen we met een vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQ-Index). Onderzoeksbureau Mediquest voert voor ons de CQ-Index uit. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 
In 2017 werd de vragenlijst door 16 patiënten met een vorm van endocriene kanker ingevuld.

Samenvatting van de resultaten

 • Patiënten met endocriene kanker waardeerden de zorg met een 8.4.
 • 68.8% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, en 31.2% van de patiënten is hierover neutraal.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de gemiddelde waardering van patiënten met endocriene kanker, uitgevraagd in 2017.
 
Hoe beoordeelt u:      2017
de zorg binnen de keten in het algemeen?       8.4
de termijn waarop u terecht kon voor uw kankerzorg?       7.6
de informatie die u heeft gekregen?       8.0
het luisteren van de zorgverlener(s)?       8.8
de tijd en aandacht die de zorgverlener(s) voor u hadden?       8.8
de deskundigheid van de arts(en)?       9.3
de afstemming en samenwerking tussen de zorgverleners in het ziekenhuis?       7.8
de wachttijd tot de uitslag van het onderzoek?       8.1
de mate waarin uw wensen zijn meegenomen in het behandelplan?       8.5
het resultaat van de behandeling?       9.3
de nazorg in het ziekenhuis?       8.1

 


54 radioactief jodium behandelingen schildklierkanker

Aantal behandelingen met radioactief jodium per jaar.

bekijk meer

54 radioactief jodium behandelingen schildklierkanker

Er zijn verschillende soorten behandelingen voor schildklierkanker zoals een operatie of behandeling met medicijnen. In 2018 werden in ons ziekenhuis in totaal 54 ablatie-behandelingen met radioactief jodium (Jodium-131) uitgevoerd bij patiënten met schildklierkanker. In onderstaande grafiek staat het aantal ablatie-behandelingen met radioactief jodium voor schildklierkanker in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis per jaar minimaal 10 ablatie-behandelingen met Jodium-131 moet uitvoeren bij patiënten met schildklierkanker. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

108 operaties (bij)schildklier

Aantal (bij)schildklieroperaties per jaar.

bekijk meer

108 operaties (bij)schildklier

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

In 2018 werden in ons ziekenhuis in totaal 108 (bij)schildklieroperaties verricht. In onderstaande grafiek staat het aantal (bij)schildklieroperaties in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek
Er zijn verschillende soorten behandelingen voor schildklierkanker, zoals een operatie of behandeling met medicijnen. In 2018 vond in ons ziekenhuis bij 31 patiënten een schildklieroperatie plaats voor primair schildkliercarcinoom. In onderstaande grafiek staat het aantal schildklieroperaties voor primair schildklierkanker in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 20 keer per jaar een (bij)schildklieroperatie moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Kans op overleving schildklierkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van schildklierkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving schildklierkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van schildklierkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij schildklierkanker zijn er 4 stadia:
 • Stadium 1: de tumor is kleiner dan 2 cm en is beperkt tot de schildklier. 
 • Stadium 2: de tumor is tussen de 2 en 4 cm en is beperkt tot de schildklier.
 • Stadium 3: de tumor is groter dan 4 cm en zit alleen in de schildklier, of de tumor is doorgegroeid naar nabijgelegen weefsels rondom de schildklier.
 • Stadium 4:
  • Stadium 4A: de tumor is doorgegroeid in de huid, strottenhoofd, slokdarm, luchtpijp of de stembandzenuw.
  • Stadium 4B: de tumor is doorgegroeid in het bindweefsel, de bloedvaten of bijna tot aan de wervelkolom.
Een specifiek type schildklierkanker (anaplastische schildklierkanker) wordt altijd gezien als stadium 4. 

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 133 patiënten voor schildklierkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.
Grafiek

Toelichting op de grafiek

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan schildklierkanker te zijn overleden.
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2

Grafiek

Stadium 3

Grafiek

Stadium 4 

Grafiek