Schildklierkanker Resultaten


Kans op overleving schildklier­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten met schildklierkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een lange overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving schildklier­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten met schildklierkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een lange overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

In onderstaande grafiek ziet u het percentage patiënten met schildklierkanker dat 1-5 jaar na de diagnose kanker nog in leven is. De doorgetrokken lijn verbindt de percentages van de in het Radboudumc behandelde patiënten. De gestippelde lijn geeft de landelijke percentages weer. 

­> grafiek

Toelichting op de grafiek

In de grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er geen correctie van de cijfers is toegepast wat betreft doodsoorzaak. Kanker is een ziekte die vooral oudere mensen treft, die vaak ook andere ziektes hebben. Daarom is het belangrijk te beseffen dat niet alle patiënten die overlijden, aan kanker overlijden.

Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31 december 2011 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn behandeld in het Radboudumc, exclusief de patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen voor een aanvullende behandeling.

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium). Daarom rapporteren we hier per stadium. Omdat sommige stadia niet vaak voorkomen, zijn de gegevens over deze kleine groep patiënten moeilijk vergelijkbaar met de Nederlandse gegevens.


Schildklier­kanker

Schildklierkanker is een kwaadaardig gezwel in de schildklier. Het is een zeldzame aandoening, die in Nederland bij ongeveer 320 patiënten per jaar wordt vastgesteld.

lees meer
inloggen