Verpleegkundige

De verpleegkundige is gediplomeerd om patiënten te verplegen, te verzorgen en ze tot hun vertrek uit het ziekenhuis te begeleiden. De verpleegkundige kan zowel op de verpleegafdeling als op de polikliniek werken. Als een patiënt vragen of opmerkingen heeft, kan hij daarmee altijd bij de verpleegkundige terecht.

In het Radboudumc werken behalve algemeen verpleegkundigen ook gespecialiseerde verpleegkundigen. Dit kunnen kinderverpleegkundigen zijn, psychiatrisch verpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, of verpleegkundigen die extra gespecialiseerd zijn in onderwerpen als reuma, incontinentie of wondverzorging. Zie ook Verpleegkundig specialist.

De verpleegkundigen worden aangestuurd door de hoofdverpleegkundige. Deze is verantwoordelijk voor het totaal van de verpleegkundige zorg op een afdeling.
 

Verschillende medewerkers

Als patiënt van het Radboudumc krijgt u met veel verschillende medewerkers te maken. Hier leest u wat hun functies zijn en waarvoor u bij deze medewerkers terecht kunt.

 • AIOS staat voor arts in opleiding tot specialist. ANIOS staat voor arts niet in opleiding tot specialist.

  lees meer


  AIOS / ANIOS

  De AIOS (arts in opleiding tot specialist) is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een opleiding volgt tot specialist. De ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) is ook een afgestudeerd arts, maar is (nog) niet in opleiding tot specialist. De AIOS of ANIOS is vaak uw behandelend arts; de arts die u op de polikliniek ziet, uw ingreep verricht of uw zaalarts is. Zij werken altijd onder eindverantwoording van de medisch specialist.
   

 • Anesthesiemedewerker / Anesthesie-assistent

  De anesthesiemedewerker controleert voor de operatie alle benodigde apparatuur en assisteert de anesthesist bij het onder narcose brengen van de patiënt, of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving. De anesthesiemedewerker zet de juiste medicijnen klaar en bewaakt en begeleidt de patiënt voor, tijdens en na de operatie. Een anesthesiemedewerker wordt ook wel anesthesie-assistent genoemd.
   

 • Anesthesioloog

  De anesthesioloog is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de anesthesie. De anesthesie is het deelgebied van de geneeskunde dat zich onder andere bezighoudt met het verdoven van patiënten die een chirurgische ingreep moeten ondergaan en met de bestrijding van pijn. De anesthesioloog wordt bijgestaan door de anesthesiemedewerker. 
   

 • Co-assistent

  Een co-assistent is een vijfdejaarsstudent geneeskunde die wordt opgeleid tot arts. De student doet tijdens het coschap praktijkervaring op in het ziekenhuis. Hij/zij verricht op de polikliniek en verpleegafdeling vaak het vooronderzoek, zoals het inventariseren van de klachten en het lichamelijk onderzoek. De co-assistent werkt altijd onder toezicht van een specialist (in opleiding), met wie de bevindingen altijd worden besproken. Omdat zij nog niet afgestudeerd zijn, kunnen co-assistenten nog niet op alle vragen antwoord geven. U kunt met uw vragen altijd terecht bij de specialist die eindverantwoordelijke is voor het werk van de co-assistent.
   


 • Diëtist

  Patiënten die door ziekte een dieet of aangepaste voeding nodig hebben, of die een nieuw dieet voorgeschreven krijgen, krijgen te maken met de diëtist. De diëtist geeft informatie over voeding. Soms is er een verband tussen de klachten van een patiënt en zijn voedingspatroon. Een diëtist kan dan adviezen geven over hoe de patiënt zijn voedingspatroon kan veranderen.

 • Fysiotherapeut

  Door ziekte of aandoening kunnen patiënten beperkingen ervaren bij handelingen en vaardigheden die ze vroeger prima beheersten. De fysiotherapeut kan dan helpen deze opnieuw aan te leren, of dit te compenseren als er geen herstel mogelijk is. Dit gebeurt door middel van oefeningen.

 • Maatschappelijk werker

  Opname of behandeling in een ziekenhuis kan op het leven van een patiënt ingrijpen. Soms stelt een ziekte of aandoening een patiënt voor problemen die te maken hebben met gezin, werk, financiën of huisvesting. Met praktische en emotionele problemen die samenhangen met ziekte of behandeling in het ziekenhuis, kan de patiënt terecht bij de medisch maatschappelijk werker. Deze kan ondersteuning bieden, begeleiden of advies geven.

 • Operatie-assistent

  De operatie-assistent assisteert de chirurg, de anesthesie-assistent en de anesthesioloog. Dit doet hij vóór, tijdens en na de operatie van een patiënt. De operatie-assistent vangt de patiënt op en zorgt voor de apparatuur en instrumenten in de operatiekamer.

 • Physician assistant (P.A.)

  De physician assistant (PA) werkt samen of in afstemming met de specialist. Een PA werkt zelfstandig en verricht medische handelingen.

  Taken van de physician assistant variëren per specialisme en kunnen onder andere zijn, zelfstandig poli spreekuur draaien, assisteren bij de operatie, visite lopen en afspraken maken op de verpleegafdeling.

  Lees meer op zorgmasters.nl of bekijk de brochure op napa.nl


 • Radiodiagnostisch laborant

  De radiodiagnostisch laborant maakt in opdracht van een arts een foto van een lichaamsdeel, een orgaan of het skelet. Aan de hand van deze foto kan de radiodiagnost (een gespecialiseerde arts) een diagnose stellen. De radiodiagnostisch laborant maakt gebruik van röntgenstraling en/of andere beeldvormende technieken, zoals MRI (met magnetische velden) en echografie (met geluidsgolven).

 • Radiotherapeut

  Een radiotherapeut is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling met bestraling. Hij bepaalt welk gebied van het lichaam bestraald moet worden en het aantal en de duur van de bestralingen. Daarnaast behandelt hij eventuele bijwerkingen van de bestralingen.).

 • Specialist

  De specialist is een arts die zich na zijn basisstudie geneeskunde gespecialiseerd heeft in een bepaald deelgebied van de geneeskunde. Voorbeelden zijn de longarts en de oogarts. Een deel van hun werk kunnen de specialisten overdragen aan arts-assistenten en coassistenten en nurse practitioners; de specialisten blijven echter verantwoordelijk voor de taken die ze overdragen. Veel specialisten in het Radboudumc werken niet alleen als arts, maar ook als wetenschappelijk onderzoeker. Bovendien geven veel van hen onderwijs aan studenten geneeskunde.

 • Technisch geneeskundige

  Een technisch geneeskundige is een zorgverlener met een opleiding in zowel medische als technologische vakken. Deze zorgverlener begeleidt u bij het gebruik van technologische toepassingen in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij het reguleren van glucosewaarden bij patiënten met diabetes mellitus. De technisch verpleegkundige helpt hen bij het gebruik van glucosemeters en insulinepompen.


 • Verpleeghulp / verpleegassistent

  De verpleeghulp verricht werkzaamheden gericht op de dagelijkse verzorging en begeleiding van patiënten. Hij wast patiënten, helpt bij aankleden en eten, voert verpleegkundige handelingen uit en zorgt voor spullen, apparatuur en administratie op een verpleegafdeling. De verpleeghulp werkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige.

 • Verpleegkundig specialist (VS)

  Verpleegkundig specialisten (VS) zijn verpleegkundigen die specifieke deskundigheid, kennis en ervaring hebben. Zij brengen uw klachten in kaart, verrichten lichamelijk onderzoek, vragen onderzoeken aan en bespreken met u de uitslag. Op sommige afdelingen heeft de verpleegkundig specialist een eigen poliklinisch spreekuur. 

  Daarnaast geven zij voorlichting en advies aan andere verpleegkundigen, werken zij mee aan onderzoek naar nieuwe verpleegmethoden en zijn zij betrokken bij het invoeren van vernieuwingen op verpleegkundig gebied.

  Lees meer op zorgmasters.nl of bekijk de brochure op napa.nl
   


 • Voedingsassistent

  De voedingsassistent is verantwoordelijk voor het eten en drinken van FoodforCare. Meerdere keren per dag komt de voedingsassistent bij u langs op de kamer met gerechten, dranken of om met u samen de maaltijdkeuze af te stemmen. De voedingsassistent kan u adviseren welk gerecht het beste bij uw dieet of uw persoonlijke voorkeur past.


 • Zaalarts

  Tijdens de opname is de zaalarts uw behandelend arts. Meestal is dit een een AIOS of ANIOS (arts in opleiding tot specialist of arts niet in opleiding tot specialist). Bij hem/haar kunt u terecht met uw dagelijkse vragen. Als u contact wilt met de hoofdbehandelaar of andere specialist dan kunt u dit kenbaar maken aan de zaalarts of verpleegkundige. Zij zorgen er dan voor dat er zo spoedig mogelijk een afspraak wordt gemaakt. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen aan de artsen die bij u aan bed komen.
   
 • Medewerkers
 • Intranet