Wachttijden


Over wachttijden

U wilt een afspraak maken voor een bezoek aan een polikliniek, een behandeling of een onderzoek. Dan duurt het vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

lees meer

Over wachttijden

U wilt een afspraak maken voor een bezoek aan een polikliniek, een behandeling of een onderzoek. Dan duurt het vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

Wachttijden zijn indicatie

De wachttijden zijn altijd een indicatie. Soms duurt het wat langer, bijvoorbeeld als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de informatie over de wachttijden. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Wachttijden zijn actueel

De informatie over wachttijden wordt maandelijks vernieuwd. U vindt dus altijd een indicatie van de actuele wachttijden.


Wat zijn wachttijden?

Bij elk ziekenhuis gelden wachttijden, maar deze verschillen per ziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde definities. Zo kunnen patiënten de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken.

lees meer

Wat zijn wachttijden?

Bij elk ziekenhuis gelden wachttijden, maar deze verschillen per ziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde definities. Zo kunnen patiënten de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken.

Toegangstijd polikliniek

Het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijd behandeling

Het aantal weken tussen het moment dat u van uw behandelende specialist  de indicatie krijgt voor een medische behandeling, tot het moment van opname of operatie.

Wachttijd diagnostiek (onderzoek)

Het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Deze wachttijd geldt alleen als u (nog) geen patiënt bent bij het Radboudumc.

Wachttijden per afdelingAllergologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 8 weken terecht bij Allergologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017. 
 
Aandoening Toegangstijd in dagen
Allergische huidaandoeningen (zie Dermatologie)    37
Allergische aandoeningen KNO (zie algemene toegangstijd KNO)   365
Allergische aandoeningen bij kinderen (zie algemene toegangstijd Kindergeneeskunde)     26
Allergische aandoeningen longen (zie algemene toegangstijd Longziekten)         38

 


Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 28 dagen terecht bij Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde voor een eerste afspraak. Maar dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
Toegangstijden polikliniek              Toegangstijd in dagen   
Pijnbestrijding 25
Palliatieve zorg 1 


Cardiologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 4 weken terecht bij Cardiologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.
 
Toegangstijden polikliniek           Toegangstijd in dagen
Algemene toegangstijd:   
 Hartfalen   93
 Hartritmestoornissen   93
 Ischaemische hartziekten   72
 Klepgebreken   72
 Vrouwen 210

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. 

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 9 november 2017.

Behandeling  Wachttijd in dagen
Wachttijd dotterbehandeling acuut  <1
Wachttijd dotterbehandeling niet acuut      31


Cardio-thoracale Chirurgie wachttijden

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. 

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 9 november 2017.
 
Behandeling  Wachttijd in dagen 
Polikliniek Cardiothoracale Chirurgie   42
Openhartoperatie                                      16
    


Dermatologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 37 dagen terecht bij Dermatologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.
 
Toegangstijden polikliniek    Toegangstijd in dagen           
 Algemene toegangstijd:
 37
 
 
Toegangstijden per ziektebeeld           
 
 
  Allergische aandoeningen  37
  (Voorstadium van) kanker     6
  SOA  35
  Spataderen  49
  Psoriasis  37
  Sneldiagnostiek spataderen  83
 


Geriatrie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 5 dagen terecht bij Geriatrie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
Toegangstijden polikliniek                Toegangstijd in dagen  
Algemene toegangstijd:    5
Wetenschappelijk onderzoek  21


 


Heelkunde wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 200 dagen terecht bij Heelkunde voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.
 
Toegangstijden polikliniek  Toegangstijd in dagen  
 Algemene toegangstijd    200
 Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:  
  Aandoeningen  
  buikwand /lieskanaal /scrotum
   200
  Arteriële aandoeningen (slagaders 
  aandoeningen)
     21
  Keten vasculaire zorg (vaatzorg)      21
  Galsteenlijden   200
  Kleine verrichtingen heelkunde     28
  Mammapathologie (borstaandoeningen)     14
  Mamma sneldiagnostiek (borst sneldiagnostiek)           14
  Proctologische aandoeningen (aambeien)    360
  Traumatologie       7
  Veneuze aandoeningen (aderaandoeningen)     21
  Liesbreuk   200
  Cholelithiasis (galstenen)   200
  Kinderchirurgie     14


Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 9 november 2017
 
 Behandeling                                                               Wachttijd in dagen  
 Spataderen, eenvoudig    60
 Liesbreuk, eenvoudig   90
 Galblaas, eenvoudig   90
 Carpaal tunnelsyndroom                  11
 Aneurysma van aorta           17
 Borstkanker   31
 Carotispathologie m.b.t. doorbloeding / 
 continuïteit
    5
 Kanker van dikke darm   31
 Slokdarmkanker e/o kanker van overgang  
 slokdarm-maag
  30
 Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD   36
 Chirurgische behandeling spataderen   65


Hematologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 17 dagen terecht bij Hematologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
 Toegangstijden polikliniek   Toegangstijd in dagen           
 Algemene toegangstijd:      17
 Toegangstijden per ziektebeeld:              
 Stolling      17
 Hemofilie      12
 Kwaadaardige aandoeningen  
 lymfeklierstelsel
     17
 Kwaadaardige aandoeningen bloed      12
 Overige aandoeningen      17
 


Interne Geneeskunde wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 33 dagen terecht bij Interne Geneeskunde voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
Toegangstijden polikliniek  Toegangstijd in dagen   
Algemene toegangstijd Interne Geneeskunde              33
Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:   
   
Complexe farmacotherapie     16
Ziekte van Lyme   140
Q-koorts poli   100
Syncope poli     20
Schildklierafwijkingen (via endocrinoloog)     30

 


Keel-Neus-Oorheelkunde wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 365 dagen terecht bij Keel-Neus-Oorheelkunde voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
Toegangstijden polikliniek    Toegangstijd in dagen  
  Algemene toegangstijd polikliniek KNO                          365
  Hoofdhalsoncologie       7
  Otologie   365
  Aangezichtschirurgie     40
 


 

 

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijden per 9 november 2017.

 
Behandeling  Wachttijd in dagen
Neus- en/of keelamandelen kinderen   34
Oorbuisjes kinderen   53
Neusschotcorrectie   46
Amandelen volwassenen   34
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes volwassen        543 


Kindergeneeskunde wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 26 dagen terecht bij Kindergeneeskunde voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De kinderarts die u behandelt, verwijst u zo nodig door naar een van de subspecialismen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
Toegangstijden polikliniek        Toegangstijd in dagen   
Algemene toegangstijd    26


 


Klinische Genetica wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 105 dagen terecht bij de polikliniek Klinische Genetica (erfelijkheidsadvisering). Bij spoedgevallen, zoals prenatale diagnostiek (erfelijkheidsadvies/onderzoek bij zwangerschap) gelden de toegangstijden niet en kunt u vrijwel direct terecht. 

Woont u niet in de nabije omgeving van Nijmegen? Dan kunt u meestal ook een afspraak maken met onze medewerkers in een ziekenhuis bij u in de buurt. Voor deze zogenaamde buitenpoliklinieken geldt soms een langere wachttijd.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
Toegangstijden polikliniek   Toegangstijd in dagen            
Algemene toegangstijd                                          105
Toegangstijden per ziektebeeld:               
Erfelijkheidsadvisering algemeen         105
Erfelijkheidsadvisering bij kanker           66
Erfelijkheidsadvisering bij zwangerschap           5


 


Longziekten toegangstijden polikliniek

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 38 dagen terecht bij Longziekten voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
 Toegangstijden polikliniek               Toegangstijd in dagen   
 Algemene toegangstijd   38
 Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:         
  Sneldiagnostiek longkanker      5
  Verdenking maligniteit / hemoptoe      5
  Snurkklachten    12
  Sneldiagnostiek Astma/COPD    25


 


Maag-, Darm- en Leverziekten wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 28 dagen terecht bij Maag-, Darm- en Leverziekten voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.
 
Toegangstijden polikliniek Toegangstijd in dagen
Algemene toegangstijd   28
Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:     
Hepatitis (geelzucht)   24
Thuis-parenterale voeding (TPV)   84
Familiaire tumoren (erfelijke kanker)   28
Verdenking van darmkanker     7

Wachttijden diagnostiek

U bent (nog) geen patiënt bij het Radboudumc en wilt bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten een afspraak maken voor een onderzoek. Meestal duurt het even voordat u terecht kunt. Afhankelijk van de diagnostische techniek bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 9 november 2017.
 
Diagnostiek (onderzoek)            Wachttijd in dagen
Gastroscopie      28
Coloscopie  28
Vermoeden colonrectaal carcinoom    7


Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 40 dagen terecht bij Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie voor een eerste afspraak. Maar dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
 Toegangstijden polikliniek    Toegangstijd in dagen   
 Algemene toegangstijd                                                  40
 Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:           
Afwijkingen mondslijmvlies   40
Vormafwijkingen gelaat: skelet   29
Vormafwijkingen gelaat: weke delen    40
Zwellingen in hoofd en hals uitwendig   40
Zwellingen in hoofd en hals inwendig   40
Door gebit veroorzaakte infectie   40
Gebitsprothese en tandheelkundige implantaten   40
Aangezichtsziekten   40
Kaakgewrichtsklachten   40
Speekselklieren   40
Hoofd/halskanker    2

 


Neurochirurgie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 42 dagen terecht bij Neurochirurgie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.
 
Toegangstijden polikliniek                                 Toegangstijd in dagen
Algemene toegangstijd                                         42


Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 9 november 2017
 
 Behandeling                                                       Wachttijd in dagen
 Complexe wervelkolomchirurgie          56
 Hernia   56
 Operatieve behandeling of endovasculaire  
 procedure intracraniële vaatafwijkingen
  63
 Initieel plaatsen epiduraal electrode voor 
 aansluiting ruggenmergstimulator
  49


Neurologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 60 dagen terecht bij Neurologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
Toegangstijden polikliniek   Toegangstijd in dagen   
Algemene toegangstijd                                          60
Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:        
Cerebrosvasculaire aandoeningen (beroerte)    1
(Verdenking op) kanker    1
Ziekte van Parkinson  60
Carpaal tunnelsyndroom  14
Duizeligheid  60
Geheugenstoornis / dementie  60
Hoofdpijn  60
Lumbaal radiculair syndroom  60
ALS en spierontstekingen          14
Overige spierziekten  60

 


Nierziekten wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 12 dagen terecht bij Nierziekten voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
Toegangstijden polikliniek             Toegangstijd in dagen  
 Algemene toegangstijd   12

 


Nucleaire Geneeskunde wachttijden

Wachttijden diagnostiek

U kunt meestal binnen 27 dagen terecht bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Dit is afhankelijk van het onderzoek dat uw specialist voor u heeft aangevraagd. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u zo snel mogelijk geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.
 
Diagnostiek (onderzoek)                   Wachttijd in dagen          
Botdichtheidmeting     14
Botscan        8
Hartscan       13
Nierscan        8
PET/CT-scan        6


Oogheelkunde wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 7 dagen terecht bij Oogheelkunde voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

Alle toegangstijden, met uitzondering van de algemene toegangstijd, zijn met vooronderzoek.

De actuele toegangstijden gelden per 9 novmber 2017.
 
Toegangstijden polikliniek                                Toegangstijd in dagen 
Algemene toegangstijd    7
Glaucoom  42
Macula  40
Cornea  35
Orbita  14
Ophthalmogenetisch  40
USG   21
Neuro  37
Uveïtis    8
Vitreoretinaal  42


Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Alle binnengekomen verwijzingen worden beoordeeld door een stafarts. De arts bepaalt op welke termijn u gezien zal worden.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 9 november 2017.
 
Behandeling                                Wachttijd in dagen
Phaco / staaroperatie Oogarts in opleiding           75
Phaco / staaroperatie Stafarts  240
Glaucoom / hoge oogdruk    45
Cornea / hoornvliestransplantatie  210
Strabismus / scheelzien  270
Maculagat  105
Pucker  270
Floater / glasvochttroebelingen  540
DCR / traanwegen  630
Ooglid operaties  365


Orthopedie wachttijden

Toegangstijden polikliniek volwassenen

U kunt meestal binnen 45 dagen terecht bij Orthopedie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.
 
 Toegangstijden polikliniek voor volwassenen                Toegangstijd in dagen
 Algemene toegangstijd   45
 Toegangstijden per ziektebeeld:  
 Lage rug / sacrum 250
 Thoracale wervelkolom    45


Toegangstijden polikliniek kinderen

U kunt meestal binnen 7 dagen terecht bij Orthopedie voor een eerste afspraak. Maar dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.
 
Toegangstijden polikliniek voor kinderen  Toegangstijd in dagen 
 Algemene toegangstijd                                                   7
 Toegangstijden per ziektebeeld:  
 Mank lopend kind   7
 Verdenking heupdysplasie   7


Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 9 november 2017.
 
Behandeling                                                                       Wachttijd in dagen 
 Totale heupoperatie 190
 Totale knie-operatie 150
  Kijkoperatie knie   42
  Meniscus e/o kniebanden   90


Plastische Chirurgie wachttijden

Wachttijden polikliniek

U kunt meestal binnen 24 dagen terecht bij Plastische Chirurgie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.
 
Toegangstijden polikliniek  Toegangstijd in dagen 
Algemene toegangstijd 24
Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:           
 Kwaadaardige aandoening gelaat 24
 Borstreconstructie 24
 Eenvoudige handchirurgie 24
 Complexe handchirurgie 24
 Neus 24
 Wondproblematiek 24
 Buikwond 24


Wachttijden behandeling

U hebt  van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 9 november 2017.
 
 Behandeling   Wachttijd in dagen
 Borstverkleining                                 120
 Borstvergroting 120
 Carpaal tunnelsyndroom                                                3
 Dupuytren     3    
 Buikwandcorrectie 120


Psychiatrie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

De toegangstijd kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele aanmeldingswachttijden gelden per 9 november 2017.

 
Toegangstijden polikliniek           Toegangstijd in dagen       
Depressie     <1
Autisme / ADHD (aandachtstekort / pervasief)    60
Dialectische gedragstherapie (persoonlijkheidsstoornissen)             21
Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

De actuele behandelingswachttijden gelden per 9 november 2017.

 
Behandelingswachttijd               Weken        
Depressie        0
Autisme / ADHD (aandachtstekort / pervasief)     0
Dialectische gedragstherapie (persoonlijkheidsstoornissen)               0Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieden, of uw zorgverzekeraar vragen om wachttijdbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximale aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de treeknormen). De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent. 
 


Radiologie wachttijden

Wachttijden diagnostiek

U bent (nog) geen patiënt bij het Radboudumc en wilt bij de afdeling Radiologie een afspraak maken voor een onderzoek. Meestal duurt het even voordat u terecht kunt. Afhankelijk van de diagnostische techniek bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

De actuele wachttijden voor diagnostiek gelden per 9 november 2017.
 
Diagnostiek (onderzoek)        Wachttijd in dagen  
CT-scan   20
MRI-scan, algemene wachttijd        12
Afwijkende wachttijden MRI-scan                
MRI-scan hart   96
MRI-scan narcose   23

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd gelden per 9 november 2017.

 Behandeling

Wachttijd in dagen

 Operatieve behandeling of endovasculaire  
 procedure van aneurysma van aorta               
    56


Radiotherapie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 14 dagen terecht bij Radiotherapie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 

Toegangstijden polikliniek            Toegangstijd in dagen 
Minimale toegangstijd   1
Maximale toegangstijd   14


Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor bestraling. Voordat de bestraling kan beginnen, bereidt de arts deze goed voor. Afhankelijk van de aandoening waarvoor u bestraald moet worden, duurt de voorbereiding korter of langer. 

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd gelden per 9 november 2017.

 

Behandeling  Wachttijd in dagen  
Minimale wachttijd      21
Maximale wachttijd                        1


Reumatische Zaken wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 84 dagen terecht bij Reumatische Ziekten voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
Toegangstijden polikliniek                Toegangstijd in dagen   
Algemene toegangstijd  84


 


Revalidatie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 29 dagen terecht bij Revalidatie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.

 
 Toegangstijden polikliniek  Toegangstijd in dagen   
 Algemene toegangstijd    30
 Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:         
  Kinderrevalidatie    49
  Neurologische revalidatie    32
  Chirurgische/Orthopedische revalidatie      8


 


Urologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 50 dagen terecht bij Urologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017.
 
Toegangstijden polikliniek  Toegangstijd in dagen
Algemene toegangstijd    50
Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:  
Blaaskanker     21
Prostaatklachten/plasklachten bij de man, sneltraject    60
Afwijkingen van de voorhuid / circumcisie op medische indicatie  100
Prostaatkanker, verdenking van    21
Urine-incontinentie bij de vrouw / Bekkenbodemcentrum Isabella (niet complex)          30
Urine-incontinentie bij de vrouw / Bekkenbodemcentrum Isabelle (complex)    30
Hersteloperatie na sterilisatie (consult)    70


Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 9 november 2017.
 
Behandeling  Wachttijd in dagen
Hersteloperatie na sterilisatie bij man 105
Prostaatoperatie (vanwege prostaatkanker)   56
Prostaatoperatie met Green Light Laser (vanwege prostaatklachten)                          112
Cystectomie (verwijdering van de blaas vanwege blaaskanker)   56
TURT (verwijdering van poliepen vanwege blaaskanker)   42
Operatieve behandeling stressincontinentie 105
Sterilisatie man 100
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom  42


Verloskunde en Gynaecologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

Je kunt meestal binnen 28 dagen terecht bij Verloskunde en Gynaecologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen word je uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 9 november 2017. 
 
Toegangstijden polikliniek  Toegangstijd in dagen
Algemene toegangstijd   22
Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:         
(Verdenking van) kanker     1
Verloskunde    1
Voortplanting (IVF)   35
 Afwijkend uitstrijkje   21
 Infertiliteit / Subfertiliteit   35
 Plaatsing IUD   30
 Sexuele disfunctie   33
 Sterilisatie vrouw   22
 Preconceptioneel advies   21


Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 9 november 2017.
 
Behandeling  Wachttijd in dagen  
Sterilisatie vrouw      22
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering         34
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en)           22
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose      28
Operatieve behandeling stressincontinentie  49
inloggen