Over wachttijden

U wilt een afspraak maken voor een bezoek aan een polikliniek, een behandeling of een onderzoek. Dan duurt het vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

lees meer

Over wachttijden

U wilt een afspraak maken voor een bezoek aan een polikliniek, een behandeling of een onderzoek. Dan duurt het vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

Wachttijden zijn indicatie

De wachttijden zijn altijd een indicatie. Soms duurt het wat langer, bijvoorbeeld als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de informatie over de wachttijden. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Wachttijden zijn actueel

De informatie over wachttijden wordt maandelijks vernieuwd. U vindt dus altijd een indicatie van de actuele wachttijden.

Wachttijdbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachttijdbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek, diagnostiek en psychiatrische intakegesprekken 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Voor de psychiatrische behandeling geldt dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling start.

Wat zijn wachttijden?

Bij elk ziekenhuis gelden wachttijden, maar deze verschillen per ziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde definities. Zo kunnen patiënten de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken.

lees meer

Wat zijn wachttijden?

Bij elk ziekenhuis gelden wachttijden, maar deze verschillen per ziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde definities. Zo kunnen patiƫnten de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken.

Toegangstijd polikliniek

Het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijd behandeling

Het aantal weken tussen het moment dat u van uw behandelende specialist  de indicatie krijgt voor een medische behandeling, tot het moment van opname of operatie.

Wachttijd diagnostiek (onderzoek)

Het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Deze wachttijd geldt alleen als u (nog) geen patiƫnt bent bij het Radboudumc.

Wachttijden en toegangstijden per afdeling

Vind hier alle wachttijden voor behandelingen en toegangstijden tot de poliklinieken, weergegeven per afdeling.

lees meer
inloggen