Over wachttijden

U wilt een afspraak maken voor een bezoek aan een polikliniek, een behandeling of een onderzoek. Dan duurt het vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

lees meer

Over wachttijden

U wilt een afspraak maken voor een bezoek aan een polikliniek, een behandeling of een onderzoek. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

Het Radboudumc wil graag kwalitatieve, innovatieve, betaalbare en toegankelijke zorg leveren. Het Radboudumc is een universitair medisch centrum waar zeer specialistische zorg geboden wordt. Hierdoor zijn de wachttijden voor de behandeling van eenvoudige en veelvoorkomende aandoeningen, dit noemen we basiszorg, vaak langer dan in algemene ziekenhuizen in de omgeving. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Heeft u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Wachttijden zijn indicatie

Wij geven op de website aan hoe snel u gemiddeld bij één van onze poliklinieken terecht kunt en wat de  wachttijden zijn voor diagnostische onderzoeken en behandelingen. De wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk kan het zijn dat de wachttijd afwijkt van de tijden op de website. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijden zijn actueel

De informatie over wachttijden wordt maandelijks vernieuwd en is daarmee altijd actueel.

Toegangstijden polikliniek:
Uw huisarts kan alle toegangstijden van ziekenhuizen in Nederland inzien. Zo weet uw huisarts meteen waar u het snelst geholpen kunt worden op het moment dat hij u verwijst.

Wachttijden behandeling:
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde behandelingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd tot de behandeling moeten publiceren. Dit doen wij volgens de specificaties van de NZa. Wij publiceren de doorlooptijd van de wachttijden van de afgelopen drie maanden. Dit is een indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Ook hierbij geldt dat de wachttijd in de praktijk kan afwijken van de genoemde wachttijden op de website.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.


 

Wat zijn wachttijden?

Bij elk ziekenhuis gelden wachttijden, maar deze verschillen per ziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde definities. Zo kunnen patiënten de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken.

lees meer

Wat zijn wachttijden?

Bij elk ziekenhuis gelden wachttijden, maar deze verschillen per ziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde definities. Zo kunnen patiënten de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken.

Toegangstijd polikliniek

Het aantal dagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijd behandeling

Het aantal dagen tussen het moment dat u van uw behandelende specialist  de indicatie krijgt voor een medische behandeling, tot het moment van opname of operatie.

Wachttijd diagnostiek (onderzoek)

Het aantal dagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Deze wachttijd geldt alleen als u (nog) geen patiënt bent bij het Radboudumc.

Wachttijden en toegangstijden per afdeling

Vind hier alle wachttijden voor behandelingen en toegangstijden tot de poliklinieken, weergegeven per afdeling.

lees meer
  • Snel naar