Wachttijden


Over wachttijden

U wilt een afspraak maken voor een bezoek aan een polikliniek, een behandeling of een onderzoek. Dan duurt het vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

lees meer

Over wachttijden

U wilt een afspraak maken voor een bezoek aan een polikliniek, een behandeling of een onderzoek. Dan duurt het vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

Wachttijden zijn indicatie

De wachttijden zijn altijd een indicatie. Soms duurt het wat langer, bijvoorbeeld als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de informatie over de wachttijden. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Wachttijden zijn actueel

De informatie over wachttijden wordt maandelijks vernieuwd. U vindt dus altijd een indicatie van de actuele wachttijden.


Wat zijn wachttijden?

Bij elk ziekenhuis gelden wachttijden, maar deze verschillen per ziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde definities. Zo kunnen patiënten de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken.

lees meer

Wat zijn wachttijden?

Bij elk ziekenhuis gelden wachttijden, maar deze verschillen per ziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde definities. Zo kunnen patiënten de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken.

Toegangstijd polikliniek

Het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijd behandeling

Het aantal weken tussen het moment dat u van uw behandelende specialist  de indicatie krijgt voor een medische behandeling, tot het moment van opname of operatie.

Wachttijd diagnostiek (onderzoek)

Het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Deze wachttijd geldt alleen als u (nog) geen patiënt bent bij het Radboudumc.

Wachttijden per afdelingAllergologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 8 weken terecht bij Allergologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017. 
 
Aandoening Toegangstijd in dagen
Allergische huidaandoeningen (zie Dermatologie) 22
Allergische aandoeningen KNO (zie algemene toegangstijd KNO) 180
Allergische aandoeningen bij kinderen (zie algemene toegangstijd Kindergeneeskunde) 29
Allergische aandoeningen longen (zie algemene toegangstijd Longziekten)     24

 


Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 4 weken terecht bij Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde voor een eerste afspraak. Maar dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
Toegangstijden polikliniek              Toegangstijd in dagen   
Pijnbestrijding 43 
Palliatieve zorg 1 


Cardiologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 77 dagen terecht bij Cardiologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.
 
Toegangstijden polikliniek           Toegangstijd in dagen
Algemene toegangstijd:   
 Hartfalen 77
 Hartritmestoornissen 41
 Ischaemische hartziekten 77
 Klepgebreken 77
 Vrouwen 180

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. 

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 14 april 2017.

Behandeling  Wachttijd in dagen
Wachttijd dotterbehandeling acuut  <1
Wachttijd dotterbehandeling niet acuut      7


Cardio-thoracale Chirurgie wachttijden

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. 

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 14 april 2017.
 
Behandeling  Wachttijd in dagen 
Openhartoperatie                                    52


Dermatologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 6 dagen terecht bij Dermatologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.
 
Toegangstijden polikliniek    Toegangstijd in dagen           
 Algemene toegangstijd:  6
 Toegangstijden per ziektebeeld:              
  Allergische aandoeningen 22
  (Voorstadium van) kanker  6
  SOA 30
  Spataderen 38
  Psoriasis 6
 


Geriatrie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 7 dagen terecht bij Geriatrie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
Toegangstijden polikliniek                Toegangstijd in dagen  
Algemene toegangstijd: 7


 


Heelkunde wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 7 dagen terecht bij Heelkunde voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.
 
Toegangstijden polikliniek  Toegangstijd in dagen  
 Algemene toegangstijd: 7
 Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:  
  Aandoeningen  
  buikwand /lieskanaal /scrotum
6
  Arteriële aandoeningen (slagaders 
  aandoeningen)
14
  Keten vasculaire zorg (vaatzorg) 14
  Galsteenlijden 200
  Kleine verrichtingen heelkunde 12
  Mammapathologie (borstaandoeningen) 5
  Mamma sneldiagnostiek (borst sneldiagnostiek)       5
  Proctologische aandoeningen (aambeien)  360
  Traumatologie 6
  Veneuze aandoeningen (aderaandoeningen) 14
  Sneldiagnostiek liesbreuken/galblazen 200
  Navel- / Littekenbreuk 6
  Liesbreuk 200
  Cholelithiasis (galstenen) 200
  Sneldiagnostiek spataderen 13
  Kinderchirurgie  7

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 14 april 2017.
 
 Behandeling                                                               Wachttijd in dagen  
 Spataderen, eenvoudig  60
 Liesbreuk, eenvoudig 14
 Liesbreuk, complex 32
 Galblaas, eenvoudig 11
 Galblaas, complex 17
 Carpaal tunnelsyndroom                11
 Aneurysma van aorta         17
 Borstkanker 31
 Carotispathologie m.b.t. doorbloeding / 
 continuïteit
5
 Carotispathologie m.b.t. het autonome 
 zenuwstelsel
-
 Kanker van dikke darm 31
 Slokdarmkanker e/o kanker van overgang  
 slokdarm-maag
30
 Maagkanker exclusief kanker van overgang 
 slokdarm-maag
-
 Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 36
 Chirurgische behandeling spataderen 65


Hematologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 17 dagen terecht bij Hematologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
 Toegangstijden polikliniek   Toegangstijd in dagen           
 Algemene toegangstijd: 17
 Toegangstijden per ziektebeeld:              
 Stolling   3
 Hemofilie   3
 Kwaadaardige aandoeningen  
 lymfeklierstelsel
  4
 Kwaadaardige aandoeningen bloed   4
 Overige aandoeningen   4
 


Interne Geneeskunde wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 22 dagen terecht bij Interne Geneeskunde voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
Toegangstijden polikliniek  Toegangstijd in dagen   
Algemene toegangstijd Interne Geneeskunde           22
Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:   
Diagnostiek chronische vermoeidheidssyndroom  
Complexe farmacotherapie 14
Ziekte van Lyme 109
Q-koorts poli 20
Sincope poli 20
Diabetische voet  
Schildklierafwijkingen (via endocrinoloog) 30

 


Keel-Neus-Oorheelkunde wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 180 dagen terecht bij Keel-Neus-Oorheelkunde voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
Toegangstijden polikliniek    Toegangstijd in dagen  
Algemene toegangstijd polikliniek KNO                        180
 Hoofdhalsoncologie 7
 Otologie 180
 Aangezichtschirurgie 40
 


 

 

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijden per 14 april 2017.

 
Behandeling  Wachttijd in dagen
Neus- en/of keelamandelen kinderen 38
Oorbuisjes kinderen 47
Neusschotcorrectie 47
Amandelen volwassenen 38
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes volwassen       47 


Kindergeneeskunde wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 29 dagen terecht bij Kindergeneeskunde voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De kinderarts die u behandelt, verwijst u zo nodig door naar een van de subspecialismen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
Toegangstijden polikliniek        Toegangstijd in dagen   
Algemene toegangstijd 29


 


Klinische Genetica wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 94 dagen terecht bij de polikliniek Klinische Genetica (erfelijkheidsadvisering). Bij spoedgevallen, zoals prenatale diagnostiek (erfelijkheidsadvies/onderzoek bij zwangerschap) gelden de toegangstijden niet en kunt u vrijwel direct terecht. 

Woont u niet in de nabije omgeving van Nijmegen? Dan kunt u meestal ook een afspraak maken met onze medewerkers in een ziekenhuis bij u in de buurt. Voor deze zogenaamde buitenpoliklinieken geldt soms een langere wachttijd.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
Toegangstijden polikliniek   Toegangstijd in dagen            
Algemene toegangstijd:                                    94
Toegangstijden per ziektebeeld:               
Erfelijkheidsadvisering algemeen   94
Erfelijkheidsadvisering bij kanker   55
Erfelijkheidsadvisering bij zwangerschap 5


 


Longziekten wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 37 dagen terecht bij Longziekten voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
 Toegangstijden polikliniek               Toegangstijd in dagen   
 Algemene toegangstijd: 37
 Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:         
 Sneldiagnostiek longkanker 5Klik hier voor de toegangstijden op locatie Dekkerswald.
 


Maag-, Darm- en Leverziekten wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 28 dagen terecht bij Maag-, Darm- en Leverziekten voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.
 
Toegangstijden polikliniek Toegangstijd in dagen
Algemene toegangstijd: 28
Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:     
Hepatitis (geelzucht) 30
Thuis-parenterale voeding (TPV) 27
Familiaire tumoren (erfelijke kanker) 42
Verdenking van darmkanker  8

Wachttijden diagnostiek

U bent (nog) geen patiënt bij het Radboudumc en wilt bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten een afspraak maken voor een onderzoek. Meestal duurt het even voordat u terecht kunt. Afhankelijk van de diagnostische techniek bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 14 april 2017.
 
Diagnostiek (onderzoek)            Wachttijd in dagen
Gastroscopie     30
Coloscopie 30
Vermoeden colonrectaal carcinoom 14


Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 64 dagen terecht bij Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie voor een eerste afspraak. Maar dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
 Toegangstijden polikliniek    Toegangstijd in dagen   
 Algemene toegangstijd:                                                64
 Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:           
Afwijkingen mondslijmvlies 64
Vormafwijkingen gelaat: skelet 33
Vormafwijkingen gelaat: weke delen  64
Zwellingen in hoofd en hals uitwendig 64
Zwellingen in hoofd en hals inwendig 64
Door gebit veroorzaakte infectie 64
Gebitsprothese en tandheelkundige implantaten 64
Aangezichtsziekten 14
Kaakgewrichtsklachten 64
Speekselklieren 64
Hoofd/halskanker 5

 


Neurochirurgie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 42 dagen terecht bij Neurochirurgie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.
 
Toegangstijden polikliniek                                 Toegangstijd in dagen
Algemene toegangstijd                                        42

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 14 april 2017
 
 Behandeling                                                       Wachttijd in dagen
 Complexe wervelkolomchirurgie        56
 Hernia 56
 Operatieve behandeling of endovasculaire  
 procedure intracraniële vaatafwijkingen
56
 Initieel plaatsen epiduraal electrode voor 
 aansluiting ruggenmergstimulator
49


Neurologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 60 dagen terecht bij Neurologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
Toegangstijden polikliniek   Toegangstijd in dagen   
Algemene toegangstijd:                                         60
Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:        
Cerebrosvasculaire aandoeningen (beroerte) 1
(Verdenking op) kanker 1
Ziekte van Parkinson 40
Carpaal tunnelsyndroom 14
Duizeligheid 60
Geheugenstoornis / dementie 60
Hoofdpijn 60
Lumbaal radiculair syndroom 60
ALS en spierontstekingen         14
Overige spierziekten 60

 


Nierziekten wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 10 dagen terecht bij Nierziekten voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
Toegangstijden polikliniek             Toegangstijd in dagen  
 Algemene toegangstijd: 10

 


Nucleaire Geneeskunde wachttijden

Wachttijden diagnostiek

U kunt meestal binnen 14 dagen terecht bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Dit is afhankelijk van het onderzoek dat uw specialist voor u heeft aangevraagd. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u zo snel mogelijk geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.
 
Diagnostiek (onderzoek)                   Wachttijd in dagen          
Botdichtheidmeting    4
Botscan     6
Hartscan    24
Nierscan     6
PET/CT-scan     7


Oogheelkunde wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 4 weken terecht bij Oogheelkunde voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

Alle toegangstijden, met uitzondering van de algemene toegangstijd en USG, zijn met vooronderzoek.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.
 
Toegangstijden polikliniek                                Toegangstijd in weken 
Algemene toegangstijd 4
Glaucoom 5
Macula 1
Cornea 5
Orbita 4
Ophthalmogenetisch 1
USG  5
Neuro 1
Uveïtis 5
Vitreoretinaal 7

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Alle binnengekomen verwijzingen worden beoordeeld door een stafarts. De arts bepaalt op welke termijn u gezien zal worden.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 14 april 2017.
 
Behandeling                                Wachttijd in maanden
Phaco / staaroperatie Oogarts in opleiding        1,5
Phaco / staaroperatie Stafarts 8
Glaucoom / hoge oogdruk 1,5
Cornea / hoornvliestransplantatie 7
Strabismus / scheelzien 10
Maculagat 3
Pucker 10
Floater / glasvochttroebelingen 24
DCR / traanwegen 27
Ooglid operaties 12


Orthopedie wachttijden

Toegangstijden polikliniek volwassenen

U kunt meestal binnen 45 dagen terecht bij Orthopedie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.
 
 Toegangstijden polikliniek voor volwassenen                Toegangstijd in dagen
 Algemene toegangstijd: 45
 Toegangstijden per ziektebeeld:  
 Lage rug / sacrum 250
 Thoracale wervelkolom  45

Toegangstijden polikliniek kinderen

U kunt meestal binnen 7 dagen terecht bij Orthopedie voor een eerste afspraak. Maar dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.
 
Toegangstijden polikliniek voor kinderen  Toegangstijd in dagen 
 Algemene toegangstijd:                                                 7
 Toegangstijden per ziektebeeld:  
 Mank lopend kind 7
 Verdenking heupdysplasie 7

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 14 april 2017.
 
Behandeling                                                                       Wachttijd in dagen 
 Totale heupoperatie 190
 Totale knie-operatie 150
  Kijkoperatie knie 42
  Meniscus e/o kniebanden 90


Plastische Chirurgie wachttijden

Wachttijden polikliniek

U kunt meestal binnen 24 dagen terecht bij Plastische Chirurgie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.
 
Toegangstijden polikliniek  Toegangstijd in dagen 
Algemene toegangstijd: 24
Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:           
 Kwaadaardige aandoening gelaat 24
 Borstreconstructie 24
 Eenvoudige handchirurgie 24
 Complexe handchirurgie 24
 Neus 24
 Wondproblematiek 24
  Buikwond 24

Wachttijden behandeling

U hebt  van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 14 april 2017.
 
 Behandeling   Wachttijd in dagen
 Borstverkleining                                 120
 Borstvergroting 120
 Carpaal tunnelsyndroom                                             3
 Dupuytren  3    
 Buikwandcorrectie 120


Psychiatrie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 1 week terecht bij Psychiatrie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele aanmeldingswachttijden gelden per 14 april 2017.

 
Toegangstijden polikliniek           Toegangstijd in dagen       
Depressie   29
Autisme / ADHD (aandachtstekort / pervasief) 90
Dialectische gedragstherapie (persoonlijkheidsstoornissen)          36


Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

De actuele behandelingswachttijden gelden per 14 april 2017.

 
Behandelingswachttijd               Weken        
Depressie    0
Autisme / ADHD (aandachtstekort / pervasief) 0
Dialectische gedragstherapie (persoonlijkheidsstoornissen)           0
 


Radiologie wachttijden

Wachttijden diagnostiek

U bent (nog) geen patiënt bij het Radboudumc en wilt bij de afdeling Radiologie een afspraak maken voor een onderzoek. Meestal duurt het even voordat u terecht kunt. Afhankelijk van de diagnostische techniek bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

De actuele wachttijden voor diagnostiek gelden per 14 april 2017.
 
Diagnostiek (onderzoek)        Wachttijd in dagen  
CT-scan 16
MRI-scan, algemene wachttijd      12
Afwijkende wachttijden MRI-scan                
MRI-scan hart 34
MRI-scan narcose 40

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd gelden per 14 april 2017.

 Behandeling

Wachttijd in dagen

 Operatieve behandeling of endovasculaire  
 procedure van aneurysma van aorta               
  22


Radiotherapie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 7 dagen terecht bij Radiotherapie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 

Toegangstijden polikliniek            Toegangstijd in dagen 
Minimale toegangstijd 7
Maximale toegangstijd 7

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor bestraling. Voordat de bestraling kan beginnen, bereidt de arts deze goed voor. Afhankelijk van de aandoening waarvoor u bestraald moet worden, duurt de voorbereiding korter of langer. 

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd gelden per 14 april 2017.

 

Behandeling  Wachttijd in dagen  
Minimale wachttijd    7
Maximale wachttijd                    7


Reumatische Zaken wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 42 dagen terecht bij Reumatische Ziekten voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
Toegangstijden polikliniek                Toegangstijd in dagen   
Algemene toegangstijd: 42


 


Revalidatie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 28 dagen terecht bij Revalidatie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.

 
 Toegangstijden polikliniek  Toegangstijd in dagen   
 Algemene toegangstijd: 28
 Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:         
  Kinderrevalidatie 25
  Neurologische revalidatie 46
  Chirurgische/Orthopedische revalidatie   9


 


Urologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

U kunt meestal binnen 50 dagen terecht bij Urologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen wordt u uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017.
 
Toegangstijden polikliniek  Toegangstijd in dagen
Algemene toegangstijd: 50
Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:  
Blaaskanker  21
Prostaatklachten/plasklachten bij de man, sneltraject 50
Afwijkingen van de voorhuid / circumcisie op medische indicatie 70
Prostaatkanker, verdenking van 21
Sterilisatie man, sneltraject: ingreep tijdens eerste afspraak op poli 12
Urine-incontinentie bij de vrouw / Bekkenbodemcentrum Isabella (niet complex)       60
Urine-incontinentie bij de vrouw / Bekkenbodemcentrum Isabelle (complex) 50
Hersteloperatie na sterilisatie (consult) 70

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 14 april 2017.
 
Behandeling  Wachttijd in dagen
Hersteloperatie na sterilisatie bij man 105
Prostaatoperatie (vanwege prostaatkanker) 49
Prostaatoperatie met Green Light Laser (vanwege prostaatklachten)                          112
Cystectomie (verwijdering van de blaas vanwege blaaskanker) 56
TURT (verwijdering van poliepen vanwege blaaskanker) 42
Operatieve behandeling stressincontinentie 105
Sterilisatie man 70
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom 42


Verloskunde en Gynaecologie wachttijden

Toegangstijden polikliniek

Je kunt meestal binnen 14 dagen terecht bij Verloskunde en Gynaecologie voor een eerste afspraak. Dit kan verschillen per aandoening waarvoor u een afspraak heeft. Bij spoedgevallen word je uiteraard direct geholpen.

De actuele toegangstijden gelden per 14 april 2017. 
 
Toegangstijden polikliniek  Toegangstijd in dagen
Algemene toegangstijd: 14
Afwijkende toegangstijden per ziektebeeld:         
(Verdenking van) kanker  1
Verloskunde 1
Voortplanting (IVF) 28
 Afwijkend uitstrijkje   9
 Infertiliteit / Subfertiliteit 28
 Plaatsing IUD 27
 Sexuele disfunctie 27
 Sterilisatie vrouw 44
 Preconceptioneel advies 30

Wachttijden behandeling

U hebt van uw behandelend specialist een indicatie gekregen voor een medische behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt opgenomen of geopereerd. Afhankelijk van de behandeling bent u eerder of later aan de beurt. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.
 
Behandeling  Wachttijd in dagen  
Sterilisatie vrouw     44
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering        34
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en)          29
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose     30
Operatieve behandeling stressincontinentie 41
inloggen