Renovatie studiecentrum

Monumentale karakter blijft behouden 

Vanaf 2023 tot en met 2028 worden de gebouwen die tezamen het Studiecentrum vormen, gerenoveerd. In het Studiecentrum worden onderwijsfuncties, staffuncties en het museum voor anatomie en pathologie gehuisvest. Met deze renovatie worden de gebouwen weer passend gemaakt aan de hedendaagse eisen en die onder andere het curriculum hieraan stelt. Met de renovatie wordt gefocust op een prettige omgeving voor studenten waar ze kunnen studeren en ontmoeten.

De zes gebouwen die het Studiecentrum vormen, hebben monumentale waarde, staan op een cruciale plaats op de campus van het Radboudumc en zijn integraal opgenomen in het Masterplan voor de huisvesting van het Radboudumc. Dit maakt het verbinden van onderwijs, onderzoek en zorg op een unieke wijze mogelijk. Het monumentale karakter van de gebouwen blijft behouden.

Projecten Bouwplannen Radboudumc

Compacte campus

Bij het Radboudumc bouwen we aan de toekomst. Het 'masterplan’ vormt hiervoor de blauwdruk. Centraal in dit plan staat de herordening van de complete campus waarin zorg, onderwijs en onderzoek een plek hebben én met elkaar verbonden zijn.

lees meer

Compacte campus

Bij het Radboudumc bouwen we aan de toekomst. Het 'masterplan’ vormt hiervoor de blauwdruk. Centraal in dit plan staat de herordening van de complete campus waarin zorg, onderwijs en onderzoek een plek hebben én met elkaar verbonden zijn.

Bijna 30 jaar geleden startte de vernieuwbouw van het Radboudumc. Intussen is er veel veranderd in het zorglandschap. Om tegemoet te komen aan de hedendaagse eisen, trends en ontwikkelingen vond er in 2014 een herijking van het masterplan plaats.

Hierin werd opnieuw inkleuring gegeven aan de strategie van het Radboudumc op het gebied van huisvesting en vastgoed. Met als resultaat dat we naast het compacter en intensiever gebruik van onze huisvesting, ook meer aandacht geven aan het gebruik van hedendaagse technologie en andere manieren van (samen)werken. Bijvoorbeeld door zorgfuncties te concentreren en de capaciteit van kliniek, polikliniek, staf, operatiekamers en laboratoria te optimaliseren. Maar ook te kijken naar de mogelijkheden van e-Health en healing environment. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg nu én in de toekomst.

Helende omgeving

Uit onderzoek is gebleken dat, wanneer de omgeving zo wordt ingericht dat stress zoveel mogelijk wordt beperkt en er aandacht is voor positieve prikkels, dit een positief effect heeft op het herstel en de gezondheid van patiënten. Daarom hebben we bijvoorbeeld altijd aandacht voor licht & zicht, voor groen en worden aansluitingen zoveel mogelijk weggewerkt. Dit ziet u terug in de patiëntenkamers, maar ook in de daktuinen en pleinen. Ook buiten. Daar komt het oude parklandschap langzaam maar zeker terug. Klik hier voor het verhaal van designmanager Iris Hobo over de helende omgeving.

Duurzaam

Uiteraard wordt er duurzaam gebouwd en gerenoveerd. Een duurzaam gebouw is overigens meer dan een energiezuinig gebouw. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de levensduur van het gebouw, energiebesparende technologieën en de inheemse beplanting in de omgeving van het gebouw. Voor alle gebouwen, ook degene die worden gerenoveerd, streven we naar BREEAM certificering. Wilt u meer weten over de manier hoe wij duurzaam op weg naar de toekomst bouwen? Lees hier het artikel Duurzame bouw, energieverbruik en bedrijfsvoering. 

Slimme technologie

In het ziekenhuis van de toekomst draait het om zorg op maat, zo efficiënt en plezierig mogelijk. Slimme digitale toepassingen maken het verschil. Daarom kijken we in onze huisvestingsplannen niet alleen naar bestaande technologieën, maar ook naar de effecten van opkomende technologieën die zich al in andere ziekenhuizen en/of sectoren hebben bewezen. Zoals het 'Track & Trace'-systeem waarmee we straks snel kunnen zien waar medische apparaten staan, of de mogelijkheid dat patiënten straks zelf, vanuit bed, de verlichting, temperatuur en gordijnen kunnen bedienen. Zo creëren we een zorgomgeving die patiënten meer autonomie geeft en zorgprofessionals helpt om hun werk optimaal te verrichten.  

Nieuwsgierig geworden? Neem hieronder een kijkje in ons nieuwe hoofdgebouw! En klik hier voor meer informatie over Smart Hospital en een blik in de patiëntenkamer van de toekomst.

Digitaal magazine

Ter gelegenheid van de nieuwe gebouwen is in juli '22 een digitaal magazine gepubliceerd over de nieuwe campus. Hierin vindt u niet alleen informatie over de nieuwbouw en de verhalen erachter, maar ook over de andere gebouwen en afdelingen die we de afgelopen tijd in gebruik namen. Zoals de NICU, Longrevalidatie, het Experience Center en gebouw P. Bekijk het magazine hier.

Ook in 2017 maakten we een digitaal magazine over de visie op onze huisvesting en de bouwplannen. Hierin leest u hoe wij 5 jaar voor de opening van de nieuwe campus al bezig waren met het Radboudumc van de toekomst.


Het laatste nieuws

Lees mee en blijf op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom onze nieuwe gebouwen.

lees meer

Actuele bouw­projecten

Met de verschillende bouwprojecten dragen we bij aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg nu én in de toekomst.

 • Komende jaren worden veel labs verplaatst en vernieuwd. Zo werken we verder aan onze compacte campus, en komen we ook de nieuwste (arbo)eisen tegemoet.

  lees meer


  Renovatie laboratoria

  In ons streven naar een compacte campus zullen er de komende jaren veel laboratoria gaan verhuizen. Dit is ook nodig omdat de huisvesting van de labs niet meer voldoet aan alle (arbo)eisen en niet flexibel in te delen zijn. Dit geldt voor zowel de patiëntenzorg- als onderzoekslaboratoria.

  We volgen het masterplan en gaan voorzieningen concentreren (denk aan vriesfaciliteiten, isotopen en laboratoriumondersteuning), de laboratoria dynamisch ordenen en bundelen rondom researchthema’s. De labomgeving wordt professioneler, en er komen ontmoetingsgebieden om kliniek en onderzoek verder te verbinden.


Slimme technologie

Goede zorg en slimme technologie gaan hand in hand in het Radboudumc. Maar hoe zorgen slimme digitale toepassingen ervoor dat opgenomen patiënten ook meer regie krijgen over hun omgeving, en zorgverleners meer tijd krijgen voor patiënten?

lees meer

Slimme technologie

In het ziekenhuis van de toekomst draait het om zorg op maat, zo efficiënt en plezierig mogelijk. Slimme digitale toepassingen maken het verschil. Daarom kijken we in onze huisvestingsplannen niet alleen naar bestaande technologieën, maar ook naar de effecten van opkomende technologieën die zich al in andere ziekenhuizen en/of sectoren hebben bewezen. Zoals het 'Track & Trace'-systeem waarmee we straks snel kunnen zien waar medische apparaten staan, of de mogelijkheid dat patiënten straks zelf, vanuit bed, de verlichting, temperatuur en gordijnen kunnen bedienen. Zo creëren we een zorgomgeving die patiënten meer autonomie geeft en zorgprofessionals helpt om hun werk optimaal te verrichten.  

Klik hier voor meer informatie over Smart Hospital en een blik in de patiëntenkamer van de toekomst.


Anders georganiseerd

Betere zorg, slimmere zorgprocessen met meer autonomie voor de patiënt. Een dergelijke verandering vraagt veel van de hele organisatie. Daarom worden medewerkers en patiënten nadrukkelijk betrokken bij het maken van de plannen.

 • Medewerkers
 • Intranet