Groene campus

Het geheim van een helende omgeving ligt in het aanleggen van verschillende tuinen. Onze helende tuinen zijn geen ‘grasveldjes met een paar coniferen of rododendrons, maar specifiek voor bepaalde doelgroepen ontworpen tuinen, die de gezondheidszorg ondersteunen. Mensen kunnen dan zelf op gevoel kiezen welke tuin op dat moment bij hen past. Elke tuin heeft de bezoeker iets anders te bieden. ‘Met de helende tuinen verplaatsen we de gezondheidszorg (en de zorgprocessen die daar onderdeel van uitmaken) ook een beetje naar buiten’.

Campusbreed plan
Niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de groene buitenruimte van de campus neemt toe. De plannen hiervoor zijn gemaakt in nauwe samenwerking met de Radbouduniversiteit en onze landschapsarchitecten. Bij inrichting van de buitenruimte is gekeken naar de wijze waarop de campus is verankerd in de stad, de groenstructuur van Nijmegen, de opbouw van de campus, historie en diversiteit van de bouwstijlen. Zo bieden we patiënten, studenten en medewerkers de gelegenheid om te genieten van de natuur en even afstand te nemen van de waan van de dag.Groene campus

Diverse oude gebouwen maken plaats voor natuur. Verwachting is dat eind 2026 alle gebouwen aan de westflank gesloopt zijn. Het vrijgekomen terrein wordt ingevuld als landschapspark. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding.

lees meer

Bewezen effectief

Bij de invulling van de tuinplannen zijn de ideeën van prof. Roger Ulrich van grote invloed. Hij toonde aan dat (uitzicht op) natuur zorgt voor stressreductie bij patiënten en medewerkers. lees meer

Bewezen effectief

Bij de invulling van de tuinplannen zijn de ideeën van prof. Roger Ulrich van grote invloed. Ulrich is een van de pioniers die in de jaren 90 de aandacht voor groen in ziekenhuizen heeft teruggebracht. Hij ontdekte dat patiënten die uitzicht hadden op natuur minder stress ervaren, aantoonbaar minder medicatie nodig hebben en eerder ontslagen worden dan patiënten die geen ‘groen’ uitzicht hadden, maar bijvoorbeeld keken naar een dak met grind en luchtbehandelingskasten.

Medewerkers

Maar ook medewerkers ervaren minder stress als ze een stukje natuur zien, al is het maar 10 minuten tussen het shiften door. Zweeds onderzoek toont aan dat na een kwartiertje in het groen 80% van de mensen zich een stuk minder gestrest voelt. Slechts op 5% van de onderzochten had natuur geen enkel effect op stressgevoelens. Om het belang ervan te onderschrijven is expliciet ook gekozen voor tuinen specifiek voor medewerkers, zoals een deel van de daktuin van het Amalia kinderziekenhuis en de tuin bij het Bedrijvencentrum.

Plattegrond met onze tuinen

  • Medewerkers
  • Intranet