Projecten Nieuwbouw

Nieuwbouw Radboudumc

Bij het Radboudumc bouwen we aan een nieuw hoofdgebouw, gebouw S. In dit nieuwe gebouw komen poliklinieken, verpleegafdelingen en de hoofdingang. De bouw aan gebouw S maakt onderdeel uit van een groter plan.

lees meer

Nieuwbouw Radboudumc

Bij het Radboudumc bouwen we aan een nieuw hoofdgebouw, gebouw S. In dit nieuwe gebouw komen poliklinieken, verpleegafdelingen en de hoofdingang. De bouw aan gebouw S maakt onderdeel uit van een groter plan voor onze campus waarin zorg, onderwijs en onderzoek een plek hebben én met elkaar verbonden zijn. We verwachten dat we de nieuwbouw medio 2022 in gebruik gaan nemen.

Tijdelijke gang bypass

Ter hoogte van de nieuwbouw wordt de lange gang (centrale as) vervangen. De tijdelijke gang (bypass) komt op de begane grond en onderverdieping. Vanaf medio augustus wordt er 4 maanden gewerkt aan de voorbereiding. Om de overlast te beperken worden er voorzieningen getroffen.

Impressie

Benieuwd naar onze nieuwbouw? Neem een kijkje bij de maquette in de centrale hal.

Filmpjes


Nieuwbouw en kunstwerk


Nieuwbouw­plannen in beeld


Techniek in beeld

Enkele vragen over...


Vier vragen over... Smart building

Slimme gebouwen, wat bedoelen we hier mee en wat heeft een patiënt hier aan? Vier vragen aan Ron Janssen (adviseur projectbureau bouwzaken) over de plannen in de nieuwbouw.

lees meer

Vier vragen over... Smart building

1 Wat is Smart Building?

‘Een Smart Building is meer dan de opeenstapeling van alle beschikbare technologieën en installaties. Het is een gebouw waarin slimme, innovatieve technieken zijn geïntegreerd en zo werkprocessen optimaal ondersteunen. De uitdaging is om de gebouwgebonden automatiseringssystemen (denk aan binnenklimaat, verlichting, toegang e.d.) en functionele ICT oplossingen zo te combineren dat ze veilig, stabiel en betrouwbaar zijn en tegelijkertijd de werk- en leefomgeving verbeteren.'

2 Hoe zie je dit in de nieuwbouw?

‘Het is straks onder andere mogelijk om de verlichting, klimaat en zonwering op verschillende manieren te bedienen. Dit kan door middel van een apparaat dat is gemonteerd in de sluis of aan de muur bij de toegangsdeur van de verpleegkamer. Maar ook met het smart device (tablet of telefoon) die iedere opgenomen patiënt in bruikleen krijgt. Zo houden patiënten de regie over hun omgeving.’

3 Kan iedereen de app besturen?

‘Nee, de bediening wordt gekoppeld aan de slimme sensor van de kamer, die communiceert met het smart device. Op deze manier is ongeoorloofde bediening van licht, klimaat of zonwering in de kamer uitgesloten. Want je kunt de apparatuur alleen bedienen als je daadwerkelijk in de ruimte aanwezig bent en het smart device beschikt over toegang tot het Radboudumc wifi-netwerk. Voor wie dit lastig vindt komen er natuurlijk ook gewoon lichtschakelaars op de verpleegkamers’

4 Is dit toekomstbestendig?

‘We hebben gekozen voor een basisarchitectuur die flexibel en schaalbaar is, daarnaast kiezen we voor een gestandaardiseerd communicatieprotocol. Zo bieden we een robuuste basis voor de toekomst die, ondanks dat de wensen op dit moment misschien nog niet altijd helder zijn, later ingevuld kan worden.’


Vier vragen over... Bouwplaats­management

Rob van der End heeft ervaring opgedaan met de bouw van het Erasmus MC. Sinds enkele maanden reist hij iedere dag van Maassluis naar Nijmegen om te doen wat hij leuk vindt, een ziekenhuis bouwen. Vier vragen aan Rob, bouwplaatsmanager.

lees meer

Vier vragen over... Bouwplaats­management

1 Is het anders om aan een UMC te werken?

‘Omdat patiënten ook tijdens de bouw naar het Radboudumc blijven komen is het lastiger werken dan gemiddeld. Dat wisten we natuurlijk van te voren en daarom zijn er meer veiligheidsmaatregelen genomen. Dat is misschien wel eens lastig maar vooral ook uitdagender dan wanneer je midden in een weiland bouwt.
Er is veel belangstelling voor de bouwplaats. Mensen kijken naar onze bouw en dan wil je dat het er netjes uitziet. Ook daar hebben we aandacht voor.’

2 Wat maakt dit gebouw bijzonder?

‘Ik vind de gevel en het vele daglicht in het gebouw erg mooi. In vergelijking met een kantoorpand heeft een ziekenhuis veel meer installatie techniek.  Het wordt een duurzaam gebouw en we streven er naar om het keurmerk BREEAM excellent te behalen. Daarmee leggen we de lat hoog.’

3 Hoe verloopt de samenwerking?

We werken met vier partijen samen als FourCare: van Wijnen, Engie, Trebbe en Unica.  Twee bouwkundige partijen en twee installatie bedrijven. We moeten samen opleveren en hebben nog meer de verplichting om daadwerkelijk samen te werken.
Bij andere projecten ben ik gewend aan een opdrachtgever op afstand. Hier zijn de lijnen korter en zit het Radboudumc er bovenop. Ik vind de passie waarmee dat gebeurt wel mooi.’

4 Wat zien we niet?

Er gebeurt veel werk achter de schermen. Vergelijk het met een operatie. Voordat een chirurg gaat opereren wordt een patiënt eerst zorgvuldig onderzocht. Dat doen wij ook, we bestuderen, maken plannen en gaan dan pas aan de slag op de bouwplaats.
We zijn trots op het werk dat we leveren. Al had ik natuurlijk liever gehad dat het Radboudumc in Rotterdam stond.’


Vier vragen over... Architectuur

Bijna 30 jaar geleden is gestart met de vernieuwbouw van het Radboudumc. Intussen is er veel verandert in het zorglandschap. Hoe kijkt Daniel van den Berg, architect bij EGM architecten, hier naar? Vier vragen aan hem.

lees meer

Vier vragen over... Architectuur

Bijna 30 jaar geleden is gestart met de vernieuwbouw van het Radboudumc. Intussen is er veel verandert in het zorglandschap. Hoe kijkt Daniel van den Berg, architect bij EGM architecten, hier naar. Vier vragen aan hem.

1 Zijn de huisvestingsplannen hetzelfde gebleven?

‘De ingrijpende veranderingen in het zorglandschap vragen ook om verandering in de zorg en huisvesting van (universitaire) ziekenhuizen. Sinds 1992 werken we fasegewijs aan een ingrijpende vernieuwbouw van de campus. Aanvankelijk ging het om uitbreidingsplannen. Maar intussen gaan we er vanuit dat nieuwe behandelmethodes, technologische vooruitgang en de netwerk gedachte er voor zorgen dat de ruimtevraag van het ziekenhuis de komende jaren af gaat nemen.’

2 Wat betekent dit voor het masterplan?

‘Het concept is overeind gebleven. We gaan nog steeds uit van een lineaire verbinding. Een centrale as, als fysieke ruggengraat, met daaraan de verschillende zorggebouwen in een campusachtige setting. Dat is niet verandert, de flexibiliteit die deze structuur biedt bewijst zich ook in tijden van krimp. De ruimtes zijn meer dan ooit gericht op de gebruikers, en voorzien van de allernieuwste technologische en logistieke snufjes om de zorg zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners te ondersteunen. Daarom worden ze nauw bij de plannen betrokken.’
 

3 Welke bouwstijl beschrijft de campus het beste?

‘De gebouwen van het eerste uur zijn gebouwd in de stijl van de Bossche School. Een architectuurstroming die de menselijke maat centraal in haar filosofie heeft staan. Die bouwstijl gaat van oorsprong uit van eerlijke, lokale materialen. Dit sluit goed aan bij de huidige duurzaamheidsgedachte waarbij we uitgaan van hernieuwbare bronnen, lokale en verifieerbare kwaliteitsgaranties en het beperken van energieverbruik door transport. Het nieuwe hoofdgebouw sluit aan op deze bouwstijl maar dan absoluut als Bossche School 2.0. Bij de gebouwen op de campus wordt hoogwaardige technologie tot op detailniveau gecombineerd met gebruikersgemak en duurzaamheid.’

4 Hoe past de natuur in deze plannen?

‘Bij een eerste bezoek aan het Radboudumc valt op dat het is gebouwd op de gronden van een oud landgoed: een sterrenbos. Delen van dit bosrijke landgoed zijn bewaard gebleven. Een unieke situatie die in de toekomst verder zal worden versterkt wanneer te slopen gebouwen ruimte geven aan de verloren natuur. Juist deze natuur gebruiken we om de verbinding van het UMC met de terreinen van de Radboud Universiteit te versterken. Voetgangerspaden in de structuur van het Sterrenbos gaan de belangrijkste plekken op beide campusgebieden met elkaar verbinden.


Vijf vragen over... Design guidelines

In het Radboudumc is de look & feel van de gebouwen vastgelegd in zes design guidelines. Interieurontwerper Suzanne Holtz is één van de mensen die mee heeft gedacht over deze richtlijnen. Vijf vragen aan interieurontwerper Suzanne.

lees meer

Vijf vragen over... Design guidelines

1 Wat betekenen de design guidelines voor jouw creativiteit?

‘Deze richtlijnen geven richting aan het ontwerpproces, inspireren en zorgen ervoor dat we met een eenduidige visie aan een project kunnen werken. Zeker bij het Radboudumc, waar meerdere teams samenwerken, helpen de design guidelines om keuzes te maken en het concept te bewaken. Ik vind het uitdagend om binnen het concept de grenzen op te zoeken en mensen te verwonderen met mijn design. En laat dit nu net een van de design guidelines zijn.’

2 Waar zie je dit terug in de nieuwbouw?

‘In de nieuwbouw komt je de zes design guidelines overal tegen. EGM, de architect, heeft het gebouw zo ontworpen dat er overal licht en zicht is. Zo worden mensen op een natuurlijke manier naar de lounges en trappen gelokt. Helemaal in lijn met ‘Gezond’. Maar ook op andere plaatsen in het gebouw zorgen we er voor dat het gebouw past bij de gebruikerswensen en ambitie van het Radboudumc.’
 

3 Wat valt het meeste op?

‘Een van de meest in het oog springende richtlijn is ‘Verbonden met de eigen natuur’. Dit zie je terug in de daktuinen en de bomen die op de pleinen komen. Maar ook in de patiëntenkamers komt de natuur terug. Zo krijgt iedere verdieping zijn eigen themabehang, dat gaat van de onderwaterwereld naar het bladerdak van bomen op de bovenste etages. het verbindende element tussen alle verdiepingen vormen vogels net zoals in de echte natuur. De thematiek is ontworpen op basis van de ecologie van het landschap in Nijmegen.’
 

4 Heb je nog meer voorbeelden?

‘Een leuk detail is dat de thematiek grafisch uitgewerkt is door een meester schilder, dat is echt nog een gilde in Nederland. Het grote atrium is een voorbeeld van een mooi ‘Open’ verbindend element naar alle verdiepingen toe. Daar waar mogelijk komen glaswanden om de transparantie en zichtbaarheid te vergroten.’
 

5 Waar ben je trots op?

‘Het grote kunstwerk in het atrium, een glazen stilistische weergave van een zwerm vogels in de lucht. Ze verbinden de diverse etages en symboliseren de eeuwige beweging van de natuur, het onderweg zijn en in ontwikkeling zijn. Samen met de kleuren van de seizoenen ondersteunen ze de wayfinding, oriëntatie en welbevinden in dit grote gebouw. Maar eigenlijk ben ik vooral trots op de samenwerking met de verschillende partijen. Dat zie je terug in de samenhang, en maakt dat het gebouw straks ook echt goed voelt.’