Research Wetenschappelijke integriteit

Over wetenschappelijke integriteit

Medisch wetenschappelijk onderzoek zorgt voor nieuwe mogelijkheden in de preventie, diagnose en behandeling van ziekten. De resultaten van dit onderzoek zijn weinig waard als de onderzoeksmethoden onbetrouwbaar zijn. Het Radboudumc besteedt daarom veel aandacht aan wetenschappelijke integriteit. lees meer

Over wetenschappelijke integriteit

Medisch wetenschappelijk onderzoek zorgt voor nieuwe mogelijkheden in de preventie, diagnose en behandeling van ziekten. De resultaten van dit onderzoek zijn echter weinig waard als de gebruikte onderzoeksmethoden onbetrouwbaar zijn. Zeker bij medisch onderzoek kan onbetrouwbaar onderzoek gevaar opleveren voor de gezondheid van patiënten en proefpersonen. Het Radboudumc besteedt daarom veel aandacht aan wetenschappelijke integriteit.
 
Bij wetenschappelijke integriteit staat het doen van zorgvuldig onderzoek voorop. Regelmatig zijn er incidenten in het nieuws waarbij er sprake is geweest van fraude, het vervalsen van data of het kopiëren van andermans onderzoek. In de praktijk komen dergelijke gevallen weinig voor. In de meeste gevallen leidt de onderzoekskwaliteit onder slordigheden: onvolledig noteren van data, gebruik van verkeerd onderzoeksmateriaal, of fouten in de uitvoering van experimenten en statistiek.
 
Het wetenschapsbeleid van het Radboudumc helpt onderzoekers bij het bereiken van een hoge kwaliteit in hun werk. Eerlijkheid, samenwerking en transparantie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Wij volgen hierbij onder andere de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU, en de gedragscodes van de Federa. In de Radboudumc Researchcode zijn de tien kernkwaliteiten beschreven die kenmerkend zijn voor wetenschappelijke onderzoekers in het Radboudumc.
 

Commissie Mensgebonden Onderzoek

Onderzoek waar patiënten of gezonde proefpersonen aan meedoen, kan vooraf worden beoordeeld door de commissie mensgebonden onderzoek. lees meer

Commissie Mensgebonden Onderzoek

Onderzoek waar patiënten of gezonde proefpersonen aan meedoen, kan vooraf worden beoordeeld door de commissie mensgebonden onderzoek. Deze onafhankelijke commissie bekijkt of de onderzoeksmethoden passen bij de onderzoeksvraag. Ook beoordelen zij of het verwachte ongemak voor de deelnemers opweegt tegen de verwachte resultaten. Het Radboud Technology Center Clinical Studies ondersteunt alle fasen van klinisch onderzoek, variërend van projectmanagement tot datamanagement, monitoring en training.

Lees meer over de commissie mensgebonden onderzoek.


Digital Research Environment

In de Digital Research Environment kunnen onderzoekers online onderzoeksgegevens opslaan, importeren, delen en analyseren. De hoge mate van kwaliteitscontrole maakt databewerking transparant. Data kunnen niet kwijtraken en is beschikbaar voor hergebruik.

bekijk pagina (Engels)

Open Science Delen van Data

Onderzoek met negatieve uitkomsten is even waardevol als onderzoek met positieve uitkomsten. Deze laatste categorie vindt sneller zijn weg naar de wetenschappelijke tijdschriften. Het Radboudumc hecht waarde aan de publicatie van alle onderzoeksuitkomsten, of ze nu positief of negatief zijn.

bekijk pagina

Cellijnen voor biomedisch onderzoek

Gekweekte menselijke en dierlijke cellen worden veel gebruikt in medisch laboratoriumonderzoek. Veel van deze cellen zijn ‘onsterfelijk’, wat wil zeggen dat de cellen eeuwig blijven delen en vermenigvuldigen. lees meer

Cellijnen voor biomedisch onderzoek

Gekweekte menselijke en dierlijke cellen worden veel gebruikt in medisch laboratoriumonderzoek. Veel van deze cellen zijn ‘onsterfelijk’, wat wil zeggen dat de cellen eeuwig blijven delen en vermenigvuldigen. Helaas besmetten deze onsterfelijke cellen al decennia lang andere celculturen: door onder meer slordigheidjes in het lab kunnen de sneldelende cellen andere celculturen helemaal overnemen, waardoor experimenten niet geldig meer zijn.
 
Onderzoekers die in het Radboudumc met cellijnen werken, beoordelen hun cellen meerdere malen per week door de microscoop. Een afwijkend uiterlijk, celdichtheid of vermenigvuldigingssnelheid kan dan snel worden opgemerkt. Bij twijfel voeren zij een DNA-analyse uit om de identiteit van de cellijn vast te stellen.

Lees meer: http://www.ru.nl/fnwi/alumni/@1126386/biomedische-publicaties-verkeerde-cellen/

Systematic Reviews Literatuur­onderzoek

Onderzoek bouwt altijd voort op eerdere studies. Aan elk onderzoek gaat daarom grondig literatuuronderzoek vooraf. lees meer

Systematic Reviews Literatuur­onderzoek

Onderzoek bouwt altijd voort op eerdere studies. Aan elk onderzoek gaat daarom grondig literatuuronderzoek vooraf. Bij mensgebonden onderzoek, en in toenemende mate bij proefdieronderzoek, gebeurt dit op een systematische wijze. De resultaten van eerder onderzoek worden vergeleken en op waarde geschat. Hierdoor kan bijvoorbeeld blijken dat een nieuwe studie niet nodig is, of dat een nieuwe studie zo ontworpen moet worden om vragen te beantwoorden die nog niet in eerder onderzoek aan de orde zijn geweest.

Lees meer: https://www.radboudumc.nl/en/research/technology-centers/animal-research-facility/systematic-review-center-for-laboratory-animal-experimentation
 

REWARD statement

Het Radboudumc heeft in 2016 de REWARD-statement ondertekend. Om hier invulling aan te geven stimuleert het Radboudumc publicatie van negatieve onderzoeksresultaten in de Digital Research Environment. lees meer

REWARD statement

Het Radboudumc heeft in 2016 de REWARD-statement ondertekend. Om hier invulling aan te geven stimuleert het Radboudumc publicatie van negatieve onderzoeksresultaten in de Digital Research Environment, en geeft het meer aandacht in het onderwijs aan verspilling in onderzoek. Onderzoekers worden gestimuleerd om hun data op te slaan volgens de FAIR principes. FAIR staat voor vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), interoperabel (Interoperable), en herbruikbaar (Reusable).

Lees meer: http://www.thelancet.com/campaigns/efficiency
 

Onderwijs aan promovendi

Voor promovendi binnen het Radboudumc is een tweedaagse cursus ontwikkeld die alle aandachtspunten van wetenschappelijke integriteit behandelt. Deze cursus is verplicht voor alle tweedejaars promovendi. Alle (junior) principal investigators van het Radboudumc leveren een bijdrage aan de cursus.
  • Medewerkers
  • Intranet