Informatie voor artsen en instellingen die patiënten naar het Radboudumc willen verwijzen of patiënten vervolgen in de periferie.
 


Verwijzen

Iedere patiënt met een nieuwe brughoektumor kan naar het Radboudumc verwezen worden. Verwijzing vindt in principe alleen plaats door specialisten (zowel intern als extern). lees meer

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer


Contact

Afdeling  KNO

 Postadres  Radboudumc
 Huispost 383
 Postbus 9101
 6500 HB Nijmegen

Telefoon

(024) 361 35 06


Wait and scan in de periferie

Tumoren >10mm extracanaliculair en/of tumoren die contact maken met de hersenstam vervolgen wij bij voorkeur in het Radboudumc. lees meer

Wait and scan in de periferie

Tumoren >10mm extracanaliculair en/of tumoren die contact maken met de hersenstam vervolgen wij bij voorkeur in het Radboudumc. Indien door de beperkte grootte of de plaats van de brughoektumor wordt gekozen voor een wait and scan beleid in een perifeer ziekenhuis, adviseert het Radboudumc om een MRI-scan (hooggewogen T2, zonder contrast) en een toon-spraak audiogram 1,2,3,5,7,9,12,15 en 20 jaar na het jaar van diagnose te maken. Vanzelfsprekend blijven we graag op de hoogte en verzoeken we u de uitslagen van de MRI-scan en het toon-spraak audiogram op papier naar ons toe te sturen. U hoeft geen Dvd’s op te sturen.

Terugverwijzen naar het Radboudumc
  • Bij ≥2 mm groei op de MRI-scan
  • Andere problematiek

Brughoektumor

Een brughoektumor (vestibulair schwannoom) is een goedaardig gezwel die ontstaat in de inwendige gehoorgang en kan uitgroeien naar de brughoek, het gebied tussen de hersenstam en de kleine hersenen. lees meer

Radboudumc-Maastricht UMC+ Expertisecentrum voor Schedel­basis­pathologie

In ons Expertisecentrum kunnen mensen met een schedelbasisaandoening terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet