Wat bieden we?

Complexe Farmacotherapie / polyfarmacie is bedoeld voor patiënten met polifarmacie, multimorbiditeit, bijzondere bijwerkingen of andere vragen over de medicatie.

De patiënt wordt bij het eerste bezoek gezien door een internist en zo nodig door een  apotheker. Er kan informatie worden opgevraagd bij de eigen apotheek. Waar nodig worden specialisten geconsulteerd die met de patiënt een behandelrelatie hebben. Bij het vervolgbezoek wordt er met de patiënt een medicatieplan gemaakt wat vervolgens wordt gecommuniceerd met de verschillende behandelaren en de eerste lijn.

Verwijzers Verwijzersinformatie Complexe farmacotherapie of polyfarmacie

Verwijs­procedure

Huisarsten en medisch specialisten kunnen via Zorgdomein per post patiënten doorverwijzen.

lees meer

Verwijs­procedure

Via Zorgdomein

U stuurt via Zorgdomein de verwijsbrief naar de Polikliniek Interne Geneeskunde. 

Per post

U stuurt een verwijsbrief naar:
Radboudumc
Polikliniek Interne Geneeskunde (post blauw)
huispostnummer 433
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

De patiënt ontvangt binnen zeven werkdagen schriftelijk een afspraak.


Wat bieden we?

We zijn er voor patiënten met polifarmacie, multimorbiditeit, bijzondere bijwerkingen of andere vragen over de medicatie. lees meer

Artsen

  • drs B. Schouwenberg, internist-klinisch farmacoloog
  • dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog
  • drs. B. van Vlijmen, apotheker
  • drs. B. Mulder, apotheker

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Polikliniek Interne Geneeskunde

Op de Polikliniek Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet