Patienten met eierstokkanker: Tumortest volgens de Tumor-First werkwijze

De Tumor-First werkwijze streeft ernaar om op een efficiënte manier bij alle ovariumcarcinoom patiënten, onderzoek te doen naar pathogene varianten in kanker predispositiegenen.

Bij alle nieuwe patiënten met ovariumcarcinoom wordt door de patholoog een tumor DNA test aangevraagd als onderdeel van de standaard gynaecopathologische zorg, het Tumor-First traject. De uitslag hiervan geeft antwoord op twee vragen:

 • Is dit ovariumcarcinoom gevoelig voor PARP-remmers? (voor therapiekeuze) 
 • Is er reden voor verwijzing naar een klinisch geneticus? (voor gevolgen familie)

Kennismodule

Voor iedereen die betrokken is bij genetisch onderzoek bij vrouwen met ovariumcarcinoom is er een kennismodule ontwikkeld, deze is opgedeeld in 3 delen:

 • Deel 1 gaat in op hoe kanker ontstaat en het verschil tussen een somatische en kiembaan pathogene variant.
 • Deel 2 gaat dieper in op de Tumor-First werkwijze
 • Deel 3 geeft praktische adviezen in het bespreken van de Tumor-First test met patiënten inclusief de ervaring van een patiënte.

Informatiebrieven en tools

Daarnaast zijn er standaard informatiebrieven voor patiënten beschikbaar, deze kan de gynaecoloog bij het uitslaggesprek meegeven:

Verder zijn er hier tools beschikbaar zoals smartphrases, terminologie, een basispresentatie, een leidraad voor pathologen en labspecialisten, FAQs, publicaties etc.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.tumorfirst.nl.

Verwijzers Verwijzersinformatie Erfelijke kanker

Advies, onderzoek en behandeling

Op de Polikliniek Klinische Genetica (erfelijkheidsadvisering) kunnen mensen met een (mogelijk) erfelijke vorm van kanker in de familie terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling. U kunt uw patiënt schriftelijk of via zorgdomein verwijzen.


Contact voor verwijzing of overleg

Voor verwijzing of overleg kunt u ons bereiken via:

Radboudumc
Afdeling Genetica  
sectie klinische genetica, huispost 836
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Telefoon (024) 361 39 46
E-mail:  erfelijkheid@radboudumc.nl

U kunt uw patiënt via Zorgdomein verwijzen naar Klinische Genetica. Voor een spoedverwijzing neemt u telefonisch contact op met de dienstdoende oncogenetica arts (06) 21106558.


Verwijstest Heeft mijn patiënt een verhoogd risico op erfelijke kanker?

Bepaal met de Verwijstest het risico op erfelijke darmkanker/polyposis, erfelijke borst-/eierstokkanker of kinderkanker. Naar verwijstest

Verwijstest Heeft mijn patiënt een verhoogd risico op erfelijke kanker?

 • Bepaal met de Verwijstest het risico op erfelijke darmkanker/polyposis, erfelijke borst-/eierstokkanker of kinderkanker.
 • Deze verwijstesten zijn gebaseerd op de Nederlandse richtlijnen borstkanker (2012) en Nederlandse richtlijnen erfelijke darmkanker (2016)
 • U krijgt o.a. advies of verwijzing naar een klinisch geneticus wel of niet noodzakelijk is.
 • Ook beschikbaar als app (in de App Store en Google Play).

Start verwijstest

VerwijsadviesVerwijscriteria erfelijkheids­advies borst- en eierstokkanker

 • Verwijscriteria erfelijke borst- en eierstokkanker altijd bij de hand
 • Inclusief screeningsadvies voor matig verhoogd borstkankerrisico
 • Op basis van de conceptrichtlijn erfelijke borstkanker 2016
Downlad zakkaartje erfelijke borst- en eierstokkanker


Verwijscriteria voor erfelijkheids­advies darmkanker

 • Verwijscriteria erfelijke darmkanker altijd bij de hand
 • Inclusief verwijscriteria polyposis
 • Op basis van de richtlijn erfelijke darmkanker 2016
Download zakkaartje erfelijke darmkanker
 

Verwijscriteria andere kanker

Zakkaartje andere kanker in de familie lees meer

Verwijscriteria andere kanker

 • Vereenvoudigde verwijscriteria voor erfelijkheidsadvies bij kanker in de familie
 • Verwijscriteria erfelijke maagkanker, alvleesklierkanker, melanoom, nierkanker, schildklierkanker, prostaatkanker en longkanker altijd bij de hand
 • Op basis van bestaande richtlijnen en expert opinion
Download zakkaartje andere kanker in de familie
 • Medewerkers
 • Intranet