Verwijzers Verwijzersinformatie Laboratoriumgeneeskunde Laboratorium voor Medische Immunologie

Over het laboratorium Medische Immunologie

Innovatie en persoonsgerichte zorg staan hoog in ons vaandel; onze missie is 'to improve immune fitness throughout life: improve, predict and apply'. lees meer

Over het laboratorium Medische Immunologie

Het Laboratorium voor Medische Immunologie van het Radboudumc is een volledig modern geoutilleerd, state-of the art laboratorium waar op kwalitatief hoog niveau specialistische diagnostiek wordt verricht voor patiënten met een immunologisch probleem of die worden behandeld met immuuntherapie.

We richten ons dan ook in ons onderzoek samen met de clinicus op verbeterde diagnostiek met betrekking tot onbegrepen immuunreacties, verhoogde effectiviteit van (dure) therapieën middels targeted therapy en verhoogde effectiviteit van vaccinatie.
 
Wij werken in multidisciplinair verband aan:

 1. Een passende immunologisch diagnostische oplossing voor elke aanvrager en patiënt, middels:  excellente en geïntegreerde consultatie  en de ontwikkeling van personalized diagnostics
 2. Het ondersteunen van doelmatige immuuntherapie en minimaliseren van bijwerkingen,  middels patiënt stratificatie en therapeutic drug and immune monitoring
 3. Het bevorderen van duurzame bescherming tegen infectieziekten in gezonde individuen en risicogroepen, middels: response monitoring (effectiviteit en immunogeniciteit), consultatie, verbeteren van vaccinformulering en het implementeren van gecontroleerde humane infectiemodellen.

Leiding

 • hoofd Laboratorium LMI
  (+31)6 57 58 47 00

  e-mail ons


Secretariaat

Route 469
 • secretaresse
  (024) 361 53 35

  e-mail ons


Aanvraag­formulieren

Bekijk onze aanvraagformulieren lees meer

eLabgids

Hier vindt u alle informatie over alle bepalingen van de afdelingen, consulten van laboratoriumspecialisten en nieuws. Ook te downloaden voor smartphone of tablet. inloggen

Onderzoek LMI: Immuunregulatie en immuniteit

Binnen het LMI richten we ons op het onderzoek naar onderliggende immuun regulatie en differentiatie van ziekten lees meer (Engels)

Onderzoek LMI: Immuunregulatie en immuniteit

Our research is focused on unraveling the underlying immune regulatory circuitry and differentiation processes that determine the (local) disease process and to use that knowledge to develop novel diagnostics and immune-therapeutic treatment modalities. Immune profiling and -monitoring, as well as vaccine improvement are important features of the work that should lead to personalized clinical protocols and new vaccination strategies.

More specifically we aim at:

 • Development and clinical application of novel immune monitoring and intervention approaches in auto-inflammatory disorders and (kidney) transplantation; the search for biomarkers to select or safely taper immunosuppression in individual  patients.
 • Unraveling the role of immune dysfunction in reproductive failure and its consequences for neonatal immunity.
 • The role and diagnostic potential of pathologic antibodies.
 • Understanding mucosal and systemic immune responses to improve vaccines for protection against Streptococcus pneumoniae and Bordetella pertussis infections

We work in close collaboration with clinical partners and it is our constant aim to translate knowledge from bench to bedside and back.

Our research is strongly embedded in the Radboudumc research themes “Inflammatory- and Infectious diseases”, and “host defense and cancer development”, and the Radboud Institute for Molecular Life Sciences, which ensures an excellent and motivating research environment as well as a high tech infrastructure.

Research news


Medisch Immunologen

Voor een overzicht van onze medisch immunologen, klik op onderstaande link lees meer

Diagnostische aandachts­gebieden

We verrichten diagnostiek op de volgende aandachtsgebieden. lees meer

Diagnostische aandachts­gebieden

Diagnostiek wordt verricht op de volgende aandachtsgebieden:

 • solide orgaan- en stamceltransplantatie (histocompatibiliteit en immuunmonitoring)
 • auto-immuunziekten en auto-inflammatoire aandoeningen (autoantistoffen, complement, functional immuneprofiling)
 • immuundeficiënties (functional immuneprofiling; enkelvoudige functietesten)
 • allergieën (antistoffen)
 • hematologische aandoeningen (M-proteine, vrije lichte ketens - referentiecentrum)

 
Onze medisch immunologen adviseren u daarbij graag over:
• welke diagnostische tests het beste aansluiten bij uw vraagstelling;
• hoe u de uitkomst van diagnostische bepalingen kunt interpreteren;
• mogelijkheden voor analyses op maat.
 
 Accreditatie

Ons laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform de ISO15189 norm en door de European Federation for Immunogenetics. Onze laboratoriumspecialisten zijn opgenomen in het landelijk Register van het College van Medisch Immunologen (CMI) en we werken volgens de richtlijnen zoals vastgelegd in de 'Professionele standaard Medische Immunologie' van het CMI.
                        
 


Onderwijs en Opleiding

Onze laboratoriumspecialisten en onderzoekers verzorgen diverse vormen van onderwijs en opleiding voor HBO en universitaire studenten en voor medisch-(laboratorium) specialisten i.o. lees meer

Onderwijs en Opleiding

Curriculair onderwijs op het gebied van basale  immunologie, infectieziekten en vaccinontwikkeling, transplantatie, ontstekingsziekten en immuuntherapie wordt aangeboden middels ontwikkeling en/of participatie in Bachelor en Master programmamodules en onderzoeksstages. Studenten in de geneeskunde, biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen en technische geneeskunde (Universiteit Twente) maken hierbij tevens kennis met de klinisch gerichte laboratoriumgeneeskunde.
Informatie over onderwijsactiviteiten van het LMI kan verkregen worden bij dr. Arnold van der Meer en/of dr. Saskia van Selm (tevens voor studenten onderzoeksstages).

Opleiding:
Medische Immunologie:
Het Radboudumc is landelijk erkend als opleidingsinstituut voor Laboratoriumspecialisten Medische Immunologie. Het betreft een 3-jarige voltijds opleiding, die gevolgd kan worden als de kandidaat erkend is als SMBWO immunoloog. Zie voor gedetailleerde informatie de website van het College voor Medische Immunologie.
Informatie over de opleiding kan verkregen worden via de opleider, dr. Renate van der Molen of de plaatsvervangend opleider, dr. Arnold van der Meer.

SMBWO immunoloog:
Binnen de Radboud Universiteit  verzorgt het LMI de aanvraag en het proces naar erkenning als immunologisch onderzoeker conform de richtlijnen van de SMBWO. Hiertoe worden ook aanvullende cursussen verzorgd. Informatie over dit traject is te verkrijgen via de RU opleider, dr. Renate van der Molen.

Klinische en overige laboratoriumspecialisten:
Het LMI ondersteunt de opleiding van klinische specialismen overige laboratoriumspecialisten met het verzorgen van cursorisch onderwijs in de medische immunologie. Er wordt speciaal aandacht besteed aan een verantwoord aanvraagbeleid en interpretatie van laboratoriumgegevens.

 • Medewerkers
 • Intranet