Verwijzers Verwijzersinformatie Laboratorium--geneeskunde Translationeel Metabool Laboratorium

Over het laboratorium

Het Translationeel Metabool Laboratorium (TML) is een specialistisch laboratorium. Niet alleen voor afdelingen binnen het Radboudumc, ook op (inter)nationaal niveau zijn wij een deskundig speler in de klinisch (biochemisch of moleculair) genetische en neurochemische diagnostiek.

Diagnostiek en onderzoek van internationaal topniveau

Wij verrichten diagnostiek en onderzoek op het gebied van erfelijke stofwisselingsziekten, ijzerstofwisseling, neurochemie, kindernefrologie en kinderoncologie. Onze diagnostiek en onderzoek zijn van internationaal topniveau. Power/Edugen project

Kwaliteit

Het Translationeel Metabool Laboratorium is voortdurend bezig de eigen kwaliteit in stand te houden en te verbeteren. Het kwaliteitszorgsysteem van het laboratorium is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd onder registratienummer M090.


Organisatorisch Netwerk

Het Translationeel Metabool Laboratorium (TML) is een organisatorisch netwerk van ambitieuze professionals die met elkaar samenwerken aan oplossingen voor wetenschappelijke en klinische vragen.

lees meer

Organisatorisch Netwerk

Het Translationeel Metabool Laboratorium (TML) is een organisatorisch netwerk van ambitieuze professionals die met elkaar samenwerken aan oplossingen voor wetenschappelijke en klinische vragen. Zij vertalen deze vragen naar diagnostiek, therapieontwikkeling en follow-up van de patiënt.

Wij zijn wereldwijd toonaangevend door de toepassing van bijvoorbeeld state of the art massaspectrometrie, ontwikkeling van nieuwe biomarkeranalyses, integratie van “next generation metabolic screening” en een OMICS benadering binnen een klinisch diagnostische setting. Vanuit onze visie op persoonsgerichte zorg, en verankerd binnen de Radboudumc onderzoeksthema’s, creëren wij op deze manier meerwaarde.

Biochemie van de cel

Binnen TML gaat het om de biochemie van cellen en daarbuiten. De kernvraag is hoe we de biochemie van de cel kunnen analyseren en beïnvloeden. Het is onze ambitie om technologie en kennis die relevant is voor de patiënt en zijn ziekte op het hoogste academische niveau te ontwikkelen en toe te passen

Feedback

Onze organisatie stelt uw mening op prijs. Het stelt ons in staat tot verbetering. Mocht u niet tevreden zijn over enig aspect van onze zorg, neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken.

bekijk contactgegevens

Feedback

Onze organisatie stelt uw mening op prijs. Het stelt ons in staat tot verbetering. Mocht u niet tevreden zijn over enig aspect van onze zorg, neem dan contact op met het secretariaat. Zo kunnen we samen met u naar een oplossing te zoeken.

Strategisch partnership

TML is een strategische samenwerking tussen de afdelingen Laboratoriumgeneeskunde, Kindergeneeskunde en Neurologie.

lees meer

Strategisch partnership

TML is een strategische samenwerking tussen de afdelingen Laboratoriumgeneeskunde, Kindergeneeskunde en Neurologie. Binnen TML werken laboratoriumspecialisten, medisch specialisten, biochemici, analisten, promovendi, postdocs en studenten gezamenlijk aan het maken van persoonsgerichte diagnostiek. 

Onderzoeks­lijnen

Het wetenschappelijk onderzoek waar binnen TML aan gewerkt wordt is ondergebracht binnen de volgende Radboudumc research thema's:

  • Alzheimer disease
  • Cancer Development
  • Disorders of movement
  • Mitochondrial diseases
  • Renal disorders