Ons medische team

Wij hebben 7 in Parkinson gespecialiseerde neurologen in het Radboudumc. Als de patiënt door prof. Bloem zelf gezien wilt worden, vermeld dit dan s.v.p. specifiek in de verwijzingsbrief. De wachttijd is dan over het algemeen beduidend langer. Op de poli van prof. Bloem wordt de patiënt altijd eerst beoordeeld door een ervaren arts, die nadien de bevindingen met prof. Bloem bespreekt, waarna hij zelf ook zal meekijken en de patiënt te woord zal staan.

Als de patiënt geen voorkeur heeft, dan wordt hij of zij ingedeeld bij één van onze neurologen waar als eerste een plek op het spreekuur vrij is. Ingewikkelde medische problemen worden doorgaans in het neurologenteam gezamenlijk besproken, zodat meerdere experts op de achtergrond betrokken zijn bij het meedenken over de diagnose en behandeling.
 

Verwijzers Verwijzersinformatie Neurologie Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson

Afspraak maken

Voor een second opinion in het Radboudumc Expertisecentrum Parkinson & Bewegingsstoornissen is een verwijzing van de behandelend neuroloog noodzakelijk. 

lees meer

Afspraak maken

Voor een second opinion in het Radboudumc Expertisecentrum Parkinson & Bewegingsstoornissen is een verwijzing van de behandelend neuroloog noodzakelijk. Om een afspraak te kunnen maken bij ons expertisecentrum dient de neuroloog een verwijzing (schriftelijk verzoek) naar ons te versturen, met kopieën van de oude correspondentie en -indien aanwezig- een cd of dvd met het eerder verrichte beeldvormend onderzoek. Deze verwijzing mag gericht worden aan het onderstaande adres. U kunt gezien worden door Prof. Bloem, of door één van onze zeven andere in Parkinson gespecialiseerde neurologen in het Expertisecentrum Parkinson & Bewegingsstoornissen. 

Radboudumc
Huispost 943
Polikliniek Neurologie - Expertisecentrum Parkinson & Bewegingsstoornissen
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Nadat wij de verwijzing ontvangen hebben, neemt het planningsbureau telefonisch contact met u op voor het inplannen van een afspraak. Wij vinden het belangrijk dat de eigen behandelend neuroloog de verwijzing doet, om een tweetal redenen. 

  • Ten eerste omdat wij dan beschikken over alle relevante medische informatie, waardoor we een beter advies kunnen geven. 
  • Ten tweede omdat de eigen neuroloog de behandeling weer op zich zal nemen na het consult in Nijmegen.

Ons medische team

Wij hebben 7 in Parkinson gespecialiseerde neurologen in het Radboudumc. Als de patiënt door prof. Bloem zelf gezien wilt worden, vermeld dit dan s.v.p. specifiek in de verwijzingsbrief

lees meer

Meer informatie


Radboudumc Expertise­centrum voor Parkinson

Dit expertisecentrum is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson en mensen met een parkinsonisme.

lees meer

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een aandoening waarbij zenuwcellen versneld afsterven in een bepaald hersengebied

lees meer

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet