Verwijzers Verwijzersinformatie Voortplantingsgeneeskunde

Over de verwijsprocedure

Bij een reguliere verwijzing maakt de verwijzer telefonisch een afspraak met de polikliniek of stuurt de verwijsbrief naar ons toe. Zo kan er een gerichte afspraak ingepland worden. lees meer

Over de verwijsprocedure

 • Reguliere verwijzing. Bij een reguliere verwijzing maakt de verwijzer telefonisch een afspraak met de polikliniek  of stuurt de verwijsbrief naar ons toe. Zo kan er een gerichte afspraak ingepland worden.
 • Voorrangsverwijzing. Er is sprake van een voorrangsverwijzing als we de patiënt binnen twee weken moeten zien. De verwijzer neemt hiervoor zelf contact op via het overlegnummer huisartsen met de dienstdoende specialist en maakt een afspraak.
 • Spoedverwijzing: bij een spoedverwijzing, waarbij het nodig is dat we de patiënt vandaag of morgen zien, overlegt de verwijzer telefonisch via het overlegnummer huisartsen met de dienstdoende specialist.


Telefoon­nummers voor verwijzers

Voortplantingsgeneeskunde (IVF) (024) 361 66 44
Fertiliteitslaboratorium (024) 361 39 84
Secretariaat afdelingshoofd (024 30) 979 71
Stafsecretariaat (024 30) 979 71
Fax Voortplantingsgeneeskunde (024) 361 71 77
E-mail algemeen Postbus Administratie Voortplantingsgeneeskunde
   
Overlegnummer verwijzers  
Voortplantingsgeneeskunde (06) 117 321 15
Buiten kantooruren (024) 361 47 42
(024) 361 11 11,
sein *81 1369

Onderzoeken en behandelingen


Zaadonderzoek instructies

Verwijzers vinden hier instructies voor patiënten bij wie een zaadonderzoek (semenanalyse) uitgevoerd moet worden. lees meer

Zaadonderzoek instructies

Zaadonderzoek gaat op afspraak

Na een verwijzing door uw (huis-)arts, moet u zelf een afspraak maken voor een zaadonderzoek tussen 8.30 en 12.00 uur. Hiervoor belt u: 024 - 36 16644 (keuze 2).
Download hier het aanvraagformulier. 

Routebeschrijving voor afgifte en onderzoek

Volg vanaf de hoofdingang van het Radboudumc route 859 naar de balie van de poli Voortplantingsgeneeskunde. Nadat u zich heeft gemeld bij de balie, wordt u doorverwezen naar het Fertiliteitslaboratorium (route 862).

Instructies

Voor het produceren en het transport van het zaad geven wij de volgende instructies:
 • U kunt het zaad thuis produceren of in een speciale ruimte bij de poli Voortplantingsgeneeskunde.
 • Het zaad moet binnen één uur na productie op het Fertiliteitslaboratorium worden afgegeven.
 • Het potje waarin het zaad opgevangen moet worden, is verkrijgbaar u op de polikliniek. Als u het zaad thuis wilt produceren, kunt u van tevoren een potje ophalen bij de balie op de polikliniek. Als u een potje ophaalt bij de apotheek, vraag dan of deze geschikt is voor het opvangen van zaad. Gebruik nooit een eigen glaasje, potje, bakje o.i.d.
 • Soms is het goed om het zaad op te vangen in een speciale vloeistof; uw arts zal u dit vertellen en dan kunt u deze vloeistof ophalen bij het Fertiliteitslaboratorium.
 • De onthoudingsperiode (de tijd tussen de vorige zaadlozing en de zaadlozing voor het onderzoek) is bij voorkeur 1 tot 4 dagen.
 • Het zaad moet door massage worden verkregen, zonder gebruik van een condoom.
 • Was vóór het produceren uw handen goed met water en zeep, en uw penis alleen met water.
 • Het is belangrijk dat al het zaad in het potje wordt opgevangen. Als dat niet is gelukt, meldt u dit als u het zaad afgeeft bij het Fertiliteitslaboratorium.
 • Transporteer het potje met zaad niet te koud of te warm; de temperatuur moet tussen kamertemperatuur en lichaamstemperatuur liggen.

Uitslagen

Het laboratorium verstrekt geen uitslagen. Maak hiervoor een afspraak met uw arts.
 

Genetisch onderzoek bij mannelijke vruchtbaarheidsproble­men

Door het gebruik van 'whole exome sequencing' (WES) kunnen steeds meer genetische oorzaken van zaadproblemen worden achterhaald. 

lees meer

Genetisch onderzoek bij mannelijke vruchtbaarheidsproble­men

Het Radboudumc is vooruitstrevend op het gebied van genetisch onderzoek naar mannelijke vruchtbaarheidsproblemen. Door 'whole exome sequencing' (WES) kunnen steeds meer genetische oorzaken van zaadproblemen worden achterhaald. Deze test zal er voor zorgen dat er bij meer mannen (15-20%) een genetische diagnose gesteld worden. Voorafgaand aan verwijzing kan overlegd worden met onze gynaecologen; zie ‘Telefoonnummers voor verwijzers’. Meer informatie vindt u hier: Erfelijkheidsonderzoek Exoomsequencing (WES) - Radboudumc (onder ‘Informatie voor verwijzers’). 


Fertiliteits­preservatie verwijsprotocol voor vrouwen en meisjes

Het is belangrijk dat vrouwen en meisjes die een gonadotoxische behandeling zullen ondergaan zo vroeg mogelijk in hun behandeltraject adequaat gecounseld worden over de te verwachten risico’s.

lees meer

Fertiliteits­preservatie verwijsprotocol voor vrouwen en meisjes

Het is belangrijk dat vrouwen en meisjes die een gonadotoxische behandeling zullen ondergaan zo vroeg mogelijk in hun behandeltraject adequaat gecounseld worden over de te verwachten risico’s voor hun vruchtbaarheid en de mogelijkheden voor fertiliteitspreservatie. Daartoe kunt u hen (met spoed) doorverwijzen naar de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde.

 • Medewerkers
 • Intranet