Werken bij Meeloopdag

meeloopdag hematologie verpleegkundige

Ben jij benieuwd wat het betekent om als hematologie verpleegkundige in het Radboudumc te werken? Kom dan een dagje meelopen!

lees meer

meeloopdag hematologie verpleegkundige

Wil jij als verpleegkundige zeer persoongerichte zorg verlenen aan heel diverse en kwetsbare patiënten met hoogcomplexe ziektebeelden? Dit in een leuk team waarin collega’s altijd voor elkaar klaarstaan en elkaar helpen. Vind jij de combinatie van verpleegtechnisch handelen en het geven van psychosociale begeleiding aan patiënten en hun naasten interessant?

Wil je jezelf bovendien in de dagelijkse praktijk en door het volgen van opleidingen binnen een boeiend specialisme blijven ontwikkelen? Kom dan werken bij de afdeling Hematologie van het Radboudumc!

Aanmelden meeloopdag

Ervaar hoe het is om te werken op de afdeling Hematologie!

schrijf je in

Ervaring van een meeloopdag

‘Tijdens de opleiding hbo-v heb ik via het RadboudPlus traject het Radboudumc leren kennen. Nadat ik deze opleiding had afgerond, wist ik nog niet zo goed wat ik wilde doen of waar ik graag wilde werken en kwam ik via het trainee traject op de afdeling Hematologie terecht. Na twee dagen meelopen kreeg ik een contract voor negen maanden, daarna zou ik via hetzelfde traject op een andere afdeling geplaatst worden. Echter heb ik het zo goed naar mijn zin dat ik nog steeds op de afdeling Hematologie werk!

Hoe het allemaal begon

Ik had nog nooit van Hematologie gehoord voordat ik hier kwam. Tijdens mijn studie trok oncologie mij niet zo, maar nu vraag ik mij af of ik ooit nog iets anders zou willen doen. Wat me gelijk opviel toen ik hier kwam werken was het warme bad waarin ik terecht kwam. Ik heb erg fijne collega’s en ik vind het bijzonder om met onze doelgroep te werken.

Bijzondere rol als verpleegkundige

Een leukemiepatiënt wordt bij de diagnose uit zijn leven geplukt en bij ons neergezet. Om de eerste dagen voor deze patiënten te zorgen is ontzettend heftig en intensief. Van de een op de andere dag krijgen ze de diagnose, worden vervolgens opgenomen en blijven ze voor ongeveer vier weken in beschermende isolatie. Als verpleegkundige speel je een belangrijke rol om deze mensen te begeleiden in het lange traject wat ze te wachten staat. Je wilt hen zo goed mogelijk begeleiden en de beste zorg verlenen. Door zo intensief samen te werken met onze patiënten, bouw je een bijzondere band met ze op.

In ons werk op deze afdeling doen we nauwelijks ADL zorg. Veel patiënten zijn zelfstandig en we krijgen goede ondersteuning van onze verpleegassistentes. We richten ons echt op verpleegkundige taken; veel medicatie, chemotherapie, infusie, psychosociale zorg en nauw contact met artsen en andere disciplines. Stamceltransplantaties zijn een speciaal onderdeel van ons werk. Dit is een bijzonder moment in het leven van de patiënt en wij als verpleegkundigen mogen dit begeleiden.

Divers en hecht team

Ons team bestaat uit een leuke mix van oud en jong, ervaren en pas net uit de schoolbanken. Al snel voelen nieuwe medewerkers zich thuis en ook na de inwerkperiode wordt niemand zomaar losgelaten. Het duurt even voordat je de afdeling goed kent. Ik heb gelukkig die ondersteuning altijd gevoeld vanuit het team en mij veilig gevoeld om me te ontwikkelen. Inmiddels heb ik verschillende cursussen gevolgd en de oncologie opleiding gedaan. Vooralsnog ben ik nog niet klaar met leren, er zijn nog uitdagingen genoeg!’

Werken als hematologie verpleegkundige...


...betekent

Teams met een leuke en persoonlijke onderlinge sfeer, waar op een hechte manier met elkaar wordt samengewerkt. lees meer

...betekent

Je werkt als verpleegkundige Hematologie op de dagbehandeling of op de verpleegafdeling van de afdeling Hematologie. Je maakt deel uit van een van de beide teams, maar de teams wisselen onderling ook collega’s uit. Je kunt dus op beide afdelingen werken als dat je interesse heeft. Teams met een leuke en persoonlijke onderlinge sfeer, waar op een hechte manier met elkaar wordt samengewerkt.
 
Binnen de afdeling Hematologie verleen je (multidisciplinaire) zorg aan heel diverse en kwetsbare patiënten, van verschillende leeftijden en met uiteenlopende complexe hematologische aandoeningen. Ziektebeelden die een academische en specialistische behandeling vragen. Je geeft zeer persoonsgerichte zorg, waarbij je verschillende interessante verpleegtechnische handelingen verricht. Zorg die vaak onvoorspelbaar is en waarin zich plotseling onverwachte situaties voor kunnen doen. Zorg waarin je ook heel nauw en langdurig contact hebt met de naasten van de patiënt en waarbij het geven van goede psychosociale begeleiding cruciaal is. Jij bent de steun en toeverlaat voor de patiënt én voor de naasten!

Opleiding 'on the job'

Je start als verpleegkundige Hematologie met een inwerktraject van één jaar. Een opleiding ‘on the job’ en onder goede begeleiding van ervaren collega’s. De eerste twee maanden (en zo nodig langer) word je boventallig ingeroosterd. Op deze manier heb je de tijd en ruimte om kennis te maken met het specialisme en onze afdeling.
 
Binnen de afdeling wordt ook na je opleiding veel aandacht besteed aan je verdere persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Door in de praktijk te blijven leren van collega’s en door aanvullende opleidingen en scholing te volgen. Bovendien zijn er veel mogelijkheden om binnen je specialisme door te groeien.
 
Op de dagbehandeling komen patiënten om gedurende een paar uur therapie te krijgen. Veelal chemotherapie, bloedtransfusies en spoedpatiënten. Ook worden patiënten vanuit een ander specialisme hier behandeld, bijvoorbeeld reuma patiënten. Het contact op de dagbehandeling is meestal relatief kort. Je ziet hier veel dezelfde patiënten als op de verpleegafdeling; uiteraard op een ander moment tijdens hun ziekte. Voorlichting aan de patiënt en de naasten is een belangrijk onderdeel van je werk als verpleegkundige.

Intensieve zorg

Bij de verpleegafdeling is de zorg intensief en langdurig. Patiënten liggen vaak meerdere weken op de afdeling, waardoor je een nauwe band opbouwt met de patiënt en met de naasten. Je hebt bij ons relatief veel tijd voor de patiënt. Er worden onder meer patiënten behandeld voor bloedziektes zoals leukemie, (non-) hodgkin lymfoom of multiple myeloom. De behandeling bestaat meestal uit een cyclus van chemokuren, veelal gevolgd door een stamceltransplantatie.
 
Iedere patiënt op de verpleegafdeling heeft een 1- of 2-persoonskamer. Je verleent tijdens een (dag)dienst zorg aan maximaal vier patiënten, waar je zelfstandig verantwoordelijk voor bent. Tegelijkertijd wordt op de afdeling (ongeacht je ervaring) gewerkt met een ‘maatjessysteem’. Je werkt in een dagdienst altijd als duo samen met een collega, bij wie je met vragen of om te overleggen terechtkunt.
 
Op de afdeling Hematologie wordt continu gewerkt aan medische innovatie door verdere verbetering van behandelmethodes en medicamenteuze behandelingen. Regelmatig lopen op de afdeling wetenschappelijke studies, waaraan je ook als verpleegkundige een bijdrage levert.
 
Een afwisselende functie waarin je als verpleegkundige niet alleen in medisch opzicht, maar ook psychosociaal veel voor de patiënt en de naasten betekent!

...vraagt

Je kunt als verpleegkundige zelfstandig werken en snel zelf beslissingen nemen. lees meer

...vraagt

Je kunt als verpleegkundige zelfstandig werken en snel zelf beslissingen nemen. Maar je bent ook in staat zijn om je eigen grenzen aan te geven als de werkdruk naar jouw mening te hoog is, of als je twijfelt bij de behandeling van een patiënt. Dit moet je durven aangeven en de hulp van collega’s kunnen inroepen. Je vertrouwt op je collega’s, kan goed in teamverband functioneren en bent zelf bereid om collega’s daar waar nodig te helpen.

Sociale vaardigheden

Het is belangrijk dat je niet alleen de heel diverse verpleegtechnische handelingen beheerst, maar ook over de sociale vaardigheden beschikt om de patiënt en de naasten in psychosociaal opzicht te begeleiden. Je kunt je daarom goed inleven in mensen en je bent communicatief vaardig. Daarbij kun je snel en flexibel schakelen tussen verschillende patiënten en situaties. Je neemt de tijd om met de patiënt en de naasten in gesprek te gaan en hen waar nodig op te vangen. Dit vraagt om het goed kunnen stellen van prioriteiten.
 
Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat. Je werk kan heel emotioneel zijn. Daar moet je wel mee om weten te gaan. Je bent in staat om professionele afstand tot de patiënt te bewaren als de situatie daar om vraagt.

 
De complexiteit en het onvoorspelbare karakter van de aandoeningen en de behandeling stellen hoge eisen aan je klinische blik. Je kunt daarom situaties goed inschatten en durft hierop snel te handelen.
 
Verder is het belangrijk dat je wilt blijven leren, doorlopend werkt aan je persoonlijke ontwikkeling en openstaat voor medische innovatie. Je wilt een concrete bijdrage leveren aan wetenschappelijke onderzoeken op de afdeling.
 
Dit alles maakt jou onze ideale nieuwe collega!

...levert op

Je hebt als verpleegkundige een zelfstandige rol met veel vrijheid en ruimte om zelf beslissingen te nemen. lees meer

...levert op

Je hebt als verpleegkundige een zelfstandige rol met veel vrijheid en ruimte om zelf beslissingen te nemen. Dit geeft je veel verantwoordelijkheid in je werk en je bent een onmisbare schakel in de persoonsgerichte zorg aan patiënten. Tegelijkertijd heerst op de afdeling een sfeer waarin iedereen elkaar helpt en waarin je altijd op collega’s terug kunt vallen. Dit zorgt voor een persoonlijke, veilige en prettige werkomgeving.
 
Omdat je ‘on the job’ wordt opgeleid, werk je vanaf de eerste dag mee in de praktijk. Dit op een afdeling waar je goed wordt begeleid en alle tijd krijgt om te leren en om je het specialisme Hematologie eigen te maken. Bovendien een afdeling waar je veel mogelijkheden hebt om opleidingen te volgen en door te groeien. Je staat zo nooit stil in je vak en in je persoonlijke ontwikkeling.

Intensieve relatie met patiënt

Door het langdurige contact dat je hebt met de patiënt en de naasten bouw je een intensieve relatie met hen op waarin je veel voor hen kunt betekenen. Psychosociale begeleiding is een belangrijk onderdeel van ons werk. Dit zorgt voor extra waardering en voldoening in je werk.
 
De medische innovatie op de afdeling maakt daarnaast dat je altijd betrokken bent bij nieuwe ontwikkelingen. Je blijft voorop lopen in je vakgebied en levert een concrete bijdrage aan de zorg van de toekomst.
 
Een dankbare, verantwoordelijke en leerzame functie in een fijne werkomgeving!

van meeloopdag naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

van meeloopdag naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. 
Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.


Verpleeg­kundigen aan het woord

“Voordat ik hier ging werken wist ik weinig over Hematologie. De diversiteit in verpleegtechnische handelingen, de interessante casussen en de combinatie van acute en langdurige zorg maken het een erg boeiend specialisme.”

“Mijn functie is minder gericht op ADL. Het gaat met name om verpleegtechnisch handelen en om begeleiding van de patiënt en de naasten. Dit is precies wat ik zoek in mijn werk als verpleegkundige.”

 “Hematologische patiënten vind ik interessant, omdat het vanwege het gebrek aan afweer heel kwetsbare patiënten zijn. En we behandelen hier de zwaarste categorie.”

“Veel net-afgestudeerde verpleegkundigen denken, dat je hier pas na een aantal jaren gewerkt te hebben kunt solliciteren. Dit is niet zo. Ik ben hier direct na mijn stage gestart en word nu in de dagelijkse praktijk en door ervaren collega’s opgeleid.”

“In het perifere ziekenhuis waar ik hiervoor werkte was ik een beetje uitgeleerd. Ik kon niet echt meer vooruit. Ik zocht een specialisme met veel uitdaging en met ruimte om mezelf verder te ontwikkelen. Dit vond ik hier.”

“De stamceltransplantaties die we hier doen, gebeuren alleen in een academisch ziekenhuis.”

“Na mijn module Hematologie op de afdeling, ga ik de vervolgopleiding tot Oncologieverpleegkundige doen. Dat doet bijna iedereen hier en die ruimte om opleidingen te volgen, krijgen we ook.”

“Ik werk hier nu 20 jaar en ik ga echt niet weg. Met name de psychosociale begeleiding van patiënten en hun naasten, de langdurige persoonlijke relatie die je met hen opbouwt en het intensieve en fijne contact met mijn collega’s, maken dat ik hier nog steeds met veel plezier werk.”

“Na alle afdelingen die ik heb gezien, kan ik wel zeggen dat de artsen hier het meest in connectie staan met de verpleegkundigen. Ze luisteren hier echt naar je en vertrouwen op je kennis en kunde. Dat is fijn werken.”

“Het werk hier kan best emotioneel zijn. Gelukkig kan ik altijd rekenen op de steun en hulp van mijn collega’s.”

“Er wordt in ons team veel gelachen. Gevoel voor humor is hier echt belangrijk. Misschien juist omdat we te maken hebben met patiënten die vaak zo ernstig ziek zijn.”

“We doen hier veel leuke dingen met elkaar en voor de patiënten. Zo maken we met Sinterklaas altijd gedichten voor de patiënten en komen Sint en zijn pieten hier ook op bezoek. Dat zie je volgens mij op geen enkele andere afdeling.”

“Als een patiënt hier een speciale wens heeft of bijvoorbeeld een spelletje wil spelen, maken we daar tijd voor. Dat vinden we vanzelfsprekend.”


Meer weten?

Huib de Jong
Teamleider

contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet