Werken bij Meeloopdag Psychiatrie

Meeloopdag Psychiatrie verpleegkundigen

Ben jij een gediplomeerd verpleegkundige en wil je weten hoe het is om als psychiatrie verpleegkundige te werken? Meld je aan voor een meeloopdag!

lees meer

Meeloopdag Psychiatrie verpleegkundigen

Wil jij als verpleegkundige opgeleid worden/werken met veel afwisseling en zorg verlenen aan heel diverse patiënten, zowel somatisch als psychiatrisch? Vind jij het belangrijk jezelf te blijven ontwikkelen en door te kunnen groeien in je zorgcarrière? Wil je daarnaast werken in een academische omgeving met uitzonderlijke en hoogcomplexe ziektebeelden, waar je bovendien direct betrokken bent bij wetenschappelijk onderzoek? Dit op een volledig gerenoveerde afdeling, die volgens de nieuwste inzichten op het gebied van ‘Healing Environment’ is ingericht? Kom dan werken bij de Medisch Psychiatrische Unit van het Radboudumc!

Meld je aan en beleef zelf wat werken op onze afdeling in het Radboudumc jou te bieden heeft. Aanmelden voor een meeloopdag heeft alleen zin als je reeds gediplomeerd verpleegkundige bent.

Aanmelden meeloopdag

Ben jij een gediplomeerd verpleegkundige en wil je weten hoe het is om als psychiatrie verpleegkundige te werken? Kom meelopen!

schrijf je in

Waarom werken bij Psychiatrie?

 • “De resultaten van wetenschappelijke onderzoeken die hier lopen, worden altijd binnen het team gedeeld. Je ziet dan concreet hoe je hebt bijgedragen aan verbeteringen in de zorg.”

  Lees meer


  Academisch, hoogcomplex, wetenschappelijk onderzoek

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je als verpleegkundige werkt op een academische ziekenhuisafdeling met hoogwaardige brede én specialistische kennis, zowel op somatisch als op psychiatrisch vlak. Je verleent zorg aan patiënten met vaak (hoog)complexe en uitzonderlijke ziektebeelden, die ergens anders niet gediagnosticeerd of behandeld kunnen worden. De verslavingszorg die op de afdeling geleverd wordt, zorgt nog eens voor extra comorbiditeit in de ziektebeelden. In veel gevallen is de behandeling multidisciplinair en zijn er meerdere specialismen en disciplines bij de diagnose/zorg betrokken.
  Bovendien een afdeling waar doorlopend wetenschappelijk onderzoek loopt en waar we continu werken aan (verdere) verbetering van behandelmethoden en van medicatie. Als verpleegkundige heb je hier ook een directe rol in. Zo behandel en begeleid je regelmatig patiënten die deel uitmaken van wetenschappelijk onderzoek. Jij ondersteunt dan het onderzoek, bijvoorbeeld door specifieke gegevens vast te leggen die voor het onderzoek nodig zijn.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je het als verpleegkundige interessant vindt om dagelijks betrokken te zijn bij de behandeling van patiënten met typisch academische ziektebeelden en dat je je ook in deze vaak (hoog)complexe ziektebeelden wilt verdiepen. Daarbij is het belangrijk dat je niet alleen uitstekend zelfstandig kunt werken, maar ook goed kunt samenwerken in een (multidisciplinair) team dat bij de behandeling van de patiënt betrokken is. Je moet in staat zijn om daarin het overzicht en de regie te houden en ook jouw visie op de behandeling kunnen en durven geven.
  Verder moet je openstaan voor verandering en verbetering, hierin mee willen gaan en zelf actief aan wetenschappelijk onderzoek willen bijdragen.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je als verpleegkundige in aanraking komt met heel diverse en vaak uitzonderlijke ziektebeelden. En dat je dagelijks werkt met verschillende specialismen en disciplines. Dit zorgt voor veel diepgang en diversiteit in je werk. Het feit dat we ‘in huis’ over hoogwaardige academische kennis beschikken, betekent dat we patiënten die vaak elders niet meer geholpen kunnen worden, toch nog perspectief in hun leven kunnen bieden. Dat maakt je werk als verpleegkundige extra dankbaar. De academische omgeving waarin je werkt, stimuleert je om wetenschappelijk te denken en ook kritisch naar de (kwaliteit) van zorg te kijken. Dit geeft je werk een extra dimensie en biedt jou ook de mogelijkheid om betrokken te zijn bij wetenschappelijk onderzoek en zo concreet bij te dragen aan verdere verbetering van de zorg.


 • Diversiteit patiënten, afwisseling werk

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je als verpleegkundige werkt op een afdeling waar geen dag hetzelfde is en iedere dienst erg dynamisch. Je verleent zorg aan een heel diverse patiëntenpopulatie, zowel somatisch als psychiatrisch, met zeer uiteenlopende ziektebeelden. Iedere patiënt met zijn of haar eigen zorgbehoefte, verhaal en persoonlijkheid.
  De zorg is vaak onvoorspelbaar en verloopt lang niet altijd volgens protocollen. Bovendien een afdeling waar je als verpleegkundige veel verschillende werkzaamheden verricht. Daarbij werk je als verpleegkundige heel allround; generalistisch, maar ook specialistisch. Je werkt dedicated in het team op de open óf op de gesloten unit die we als MPU kennen. Maar we wisselen als teams ook onderling collega’s/expertise uit. Uiteindelijk zijn we als afdeling één team.
  Binnen de open unit hebben patiënten veel zelfstandigheid en bewegingsvrijheid. De patiënten hier zijn doorgaans behoorlijk zelfredzaam en in staat om zelf met een hulpvraag te komen.
  Op de gesloten afdeling hebben patiënten meestal zeer intensieve zorg en begeleiding nodig; zowel psychiatrisch als somatisch. Zo hebben we hier de mogelijkheid om de ruimte aan te passen voor bijvoorbeeld de (gedwongen) crisisopname van manisch-ontregelde patiënten. En voor patiënten met een psychose of voor patiënten die om een andere acute reden bij ons worden opgenomen. Maar ook de verslavingszorg is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden op de gesloten afdeling.
  Bovendien kunnen we zowel op de open als op de gesloten afdeling specialistische zorg bieden aan moeder en kind. Op de open afdeling hebben we hiervoor een speciaal ingerichte moeder-en-kind-kamer. Het gaat dan in de regel om (zwangere) moeders met een stemmingsstoornis of met een juridische maatregel. Hierin werken we nauw samen met de afdeling Verloskunde.
  Daarnaast hebben we als afdeling een consultatieve dienst; specialistische verpleegkundigen die naar andere afdelingen in ons ziekenhuis gaan om daar mee te denken in de behandeling van patiënten. En we ondersteunen en adviseren collega’s van andere afdelingen die vragen hebben op ons vakgebied.
  De belangrijke rol die je hebt in de (psychosociale) begeleiding van de patiënt en de naasten, geeft je werk nog eens extra inhoud.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je het leuk vindt om psychiatrische zorg in een ziekenhuis te verlenen en aan alle patiënten, ongeacht de reden van opname. Bovendien binnen zowel de open als de gesloten unit van de afdeling. Het is daarom belangrijk dat je brede kennis hebt van het psychiatrisch vakgebied, maar ook op somatisch vlak. En dat je deze kennis up-to-date houdt en het ook interessant vindt je in voor jou nieuwe facetten van het vakgebied te verdiepen. Dit vraagt om een nieuwsgierige en leergierige instelling. Je werk stelt daarbij hoge eisen aan je klinische blik en aan je intrinsieke motivatie.
  Ook is het belangrijk dat je snel kunt schakelen tussen verschillende patiënten en verschillende ziektebeelden/aandoeningen en dat je dit ook leuk vindt. Dit vraagt om een flexibele houding, om je snel kunnen inleven in de behoefte van de patiënt en je moet in staat zijn om, ook als het druk is, de juiste prioriteiten te stellen. Daarbij is het belangrijk dat je in staat bent om een relatie/band op te bouwen; ook als er bij de patiënt de nodige weerstand tegen behandeling is. Dit vraagt vaak om de nodige creativiteit in je aanpak. Tegelijkertijd moet je ook op het juiste moment (professionele) afstand t.o.v. de patiënt kunnen bewaren.
  Daarnaast moet je jezelf kwetsbaar kunnen opstellen en hulp van collega’s durven vragen als je ergens niet uitkomt of ergens op vastloopt.
   

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je werk heel afwisselend is en dat je bijna iedere dag kennismaakt met nieuwe kanten van het brede vakgebied psychiatrie. Daardoor is werken binnen de MPU erg interessant en je leert continu. Dit geeft je veel energie en je staat nooit stil in je vak. Bovendien is iedere patiënt anders en vraagt om een andere benadering. Dit geeft je veel ruimte voor creativiteit in het bieden van de beste oplossing in specifieke (patiënt)situaties. En als je merkt dat je daardoor een patiënt met weerstand meekrijgt in de behandeling en je ziet de patiënt mede door jouw inzet opknappen, geeft je dit een extra voldaan gevoel.


 • Doorgroeimogelijkheden, persoonlijke ontwikkeling

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je als verpleegkundige werkt op een afdeling waar veel aandacht is voor je persoonlijke/vakinhoudelijke ontwikkeling en waar je geholpen wordt om verdere stappen in je verpleegkundige carrière te zetten. Dit binnen een academisch ziekenhuis. Naast een aantal verplichte opleidingen/cursussen die je regelmatig volgt, heb je alle ruimte en mogelijkheden om zelf voor aanvullende opleidingen/cursussen te kiezen. Dit wordt vanuit het ziekenhuis gestimuleerd en er wordt in jou geïnvesteerd. Maar je leert ook doordat we op de werkvloer en in de dagelijkse praktijk als vanzelfsprekend doorlopend kennis met elkaar delen.
  Verder kun je je als verpleegkundige verdiepen in een bepaald aandachtsveld dat jouw interesse heeft. Je deelt hierover jouw specialistische kennis met je collega’s, bijvoorbeeld tijdens het verpleegkundig actueel overleg dat we 1 x per week hebben of tijdens het MDO (multidisciplinair overleg) dat 5 x per jaar plaatsvindt.
  Bovendien wordt er actief met je meegedacht in doorgroeimogelijkheden; binnen de afdeling, maar ook daarbuiten.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je de ambitie en motivatie hebt jezelf te blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. De afdeling stimuleert dit, maar verwacht ook dat je hierin zelf initiatieven neemt en ook actief deelneemt aan de leermomenten op de afdeling. Verder is het belangrijk dat je openstaat voor collega’s die kennis met je delen en dat je zelf ook bereid bent om jouw kennis in het belang van het team en van de patiënt te delen.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je in de dagelijkse praktijk merkt dat jij je werk echt beter kunt doen en nog meer voor de patiënt en de naasten kunt betekenen, ook (of juist) in lastige situaties. Je kunt zelf adequater handelen en ook hulp bieden aan collega’s die niet over jouw kennis beschikken. Dit geeft je extra voldoening en toevoegde waarde in je werk. En omdat je jezelf blijft ontwikkelen, werk je op jouw manier doorlopend aan je toekomst.


 • Werkomgeving, innovatie

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je als verpleegkundige werkt op een afdeling die volledig is ingericht vanuit de vernieuwende visie/filosofie op zorg ‘Healing Environment’. Een prettige atmosfeer, ruime eenpersoonskamers, iedere patiënt een eigen douche, mooie tuinen en luxe ingerichte ruimtes waar voor het comfort en welzijn van patiënten gebruik gemaakt wordt van licht- en kleureffecten. We geven patiënten zoveel mogelijk ruimte om zichzelf te kunnen zijn en ondanks hun opname toch nog een bepaalde mate van privacy te hebben. Niet voor niets heeft de afdeling  vanwege de bijzondere architectuur en inrichting inmiddels meerdere internationale prijzen gewonnen. In Nederland zijn we hiermee één van de koplopers in innovatie in de psychiatrische ziekenhuiszorg.
  Mede hierdoor een erg prettige afdeling om als verpleegkundige te werken. Ook omdat de beste faciliteiten en de nieuwste apparatuur aanwezig zijn.
  Wat bij ons echt uniek is, is dat we de open en gesloten afdeling geïntegreerd hebben tot één MPU, waarbinnen we heel diverse vormen van zorg kunnen bieden; somatisch, psychiatrisch, moeder-en-kindbehandeling en zeer intensieve zorg. Dat zie je nog nergens in Nederland.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je als verpleegkundige en team echt trots bent op de afdeling en dagelijks ervaart dat je nog beter kunt bijdragen aan het welzijn van patiënten. Dat straal je uit als team en dit merkt ook de patiënt. En de nieuwste en modernste apparatuur en faciliteiten op de afdeling helpen je om je werk op de beste manier te doen en maken de MPU tot een fijne werkomgeving. De geïntegreerde wijze waarop bij ons de zorg georganiseerd is, maakt dat je als verpleegkundige niet alleen breed wordt ingezet, maar jezelf ook in de breedte binnen de psychiatrische zorg ontwikkelt.


Verpleeg­kundigen aan het woord

 “We helpen elkaar als team bij alles. Als ik iets niet weet, kan ik altijd even met een collega gaan zitten die meer kennis op een bepaald vlak heeft. Dat is gewoon de cultuur en sfeer bij ons.”

“We kwamen er pas achter dat het meubilair dat we hier hadden voor bepaalde kwetsbare ouderen niet geschikt was. We hebben toen direct nieuwe stoelen besteld. Zo gaat dat bij ons.”

“Soms raken patiënten je persoonlijk. Om welke reden dan ook. Maar we gaan hier op een erg open manier met elkaar mee om en alles is bespreekbaar. Ik kan altijd met mijn verhaal bij collega’s terecht.”

“Ik heb hier als student stage gelopen. Ik vond het direct een erg veilige en prettige omgeving om te leren. Vooral daarom ben ik hier na mijn studie gaan werken.”

 “Het gaat hier lang niet altijd zozeer alleen om verpleegtechnische handelingen. Vaak is het opbouwen van een vertrouwensband met een patiënt minstens zo belangrijk. Dat geeft mijn werk ook extra diepgang.”

“De eerste maanden na de verbouwing van de afdeling, had ik het idee dat we hier in een soort luxe ressort werken.”


Meld je aan voor een meeloopdagVan meeloopdag Naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. 
Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.


Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer

Meer weten?

Marieke Franssen
Teamleider zorg

06-50159408
contactformulier

Meer weten?

Femke Buis
Teamleider zorg

06-50159393
contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet