Vrijwilligerswerk

In het Radboudumc werken ruim 300 vrijwilligers. Dagelijks zetten zij zich in om het verblijf van patiënten en bezoekers in ons ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Wil jij ook bij ons werken als vrijwilliger?

Vrijwilliger bij het Radboudumc

Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij klantvriendelijk en integer zijn en goed kunnen samenwerken. Wij vinden het ook belangrijk dat je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

lees meer

Vrijwilliger bij het Radboudumc

De kerntaak van vrijwilliger zijn bij Radboudumc is de rol vervullen van gastheer/gastvrouw. Je ontvangt patiënten en/of bezoekers en begeleidt ze waar nodig.

Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij klantvriendelijk en integer zijn en goed kunnen samenwerken. Wij vinden het ook belangrijk dat je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast is het belangrijk dat je:
 • affiniteit hebt met de zieke medemens 
 • goed kunt luisteren
 • de Nederlandse taal goed beheerst
 • evenwichtig en invoelend bent
 • opvattingen van anderen respecteert
 • zelfstandig kunt werken
 • minimaal één dagdeel per week beschikbaar bent
 • ouder bent dan 21 jaar
 • goed mobiel bent om te voet patiënten te kunnen begeleiden op lange afstanden  

Activiteiten

Er zijn veel activiteiten waarmee vrijwilligers de zorg in ons ziekenhuis kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld als gastvrouw/-heer of om patiënten in een golfkar naar de betreffende afdeling te brengen.

lees meer

Activiteiten

Er zijn veel activiteiten waarmee vrijwilligers de zorg in ons ziekenhuis kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger op een van de poliklinieken of afdelingen. Vrijwilligers worden ook ingezet als gastvrouw/-heer om onze patiënten welkom te heten in de centrale hal en brengen en halen patiënten in een golfkar naar de betreffende afdeling.

Dienst Geestelijke Verzorging

De dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat verzorgt wekelijks een meditatief moment op zondagmorgen. Dit kan alleen plaatsvinden met de hulp van vrijwilligers. Als vrijwilliger zorg je bijvoorbeeld dat zoveel mogelijk patiënten het meditatieve moment kunnen bijwonen. Je bent dan ‘Radboudrijder’. Je vervoert patiënten met bed of rolstoel naar het meditatieve moment en na afloop breng je ze weer terug naar de afdeling. Meestal vervullen middelbare scholieren deze taak.

Daarnaast kun je als vrijwilliger ondersteunen bij het uitreiken van de Heilige Communie op de verpleegafdelingen. Of helpen bij de productie van boekjes die we gebruiken tijdens het meditatieve moment.
Er zijn ook taken voor vrijwilligers met gevoel voor (geluids) techniek. Hier zorg je ervoor dat patiënten die niet in de gelegenheid zijn naar de viering te komen via een audio-verbinding mee kunnen luisteren op hun kamer. Wil je graag iets concreets doen voor je zieke medemens en heb je affiniteit met (geluids-) techniek dan is dit iets voor jou. Verder is het handig als je probleemloos tot 25 kg kan tillen. Als vrijwilliger maak je deel uit van de enthousiaste groep vrijwilligers van deze afdeling.

Diverse poliklinieken

Bij de poliklinieken dwalen patiënten en bezoekers – ondanks de bewegwijzering - vaak zoekend rond. Als vrijwilliger bied je vanuit de verschillende informatiebalies extra service en gemak, zodat mensen op de plaats van bestemming kunnen komen. Elke werkdag, ’s ochtends en 's middags wisselen vrijwilligers elkaar af om mensen de weg te wijzen, vragen te beantwoorden, even mee te lopen en mensen op te vangen die wat extra aandacht nodig hebben.
 

Diverse verpleegafdelingen

Op diverse verpleegafdelingen kun je ook als vrijwilliger actief zijn. Voorkomende werkzaamheden zijn o.a.: een praatje maken, de patiënt bij opname ontvangen met een kopje koffie/thee, in het dagverblijf aanwezig zijn voor een babbeltje of een spelletje, een eindje wandelen, een boodschap doen, de bloemen verzorgen of de patiënt wegbrengen naar één van de onderzoek- of behandelafdelingen.
 

GIDZ: Geriatrie in de ziekenhuizen

Bij verschillende verpleegafdelingen zorg je als vrijwilligers dat je kwetsbare oudere patiënten zo actief mogelijk houdt tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Je krijgt dagelijks patiënten toegewezen die hiervoor in aanmerking komen. Jouw rol als vrijwilliger is uniek en essentieel in het GIDZ-programma. Doordat jij verschillende activiteiten met ze doet en ze het “normale” menselijke contact geeft in ons ziekenhuis, kunnen ouderen na de ziekenhuisopname makkelijker voor zichzelf blijven zorgen. Meer informatie op de website van Netwerk 100.
 

Dagbehandeling Hematologie

Op de dagbehandeling van Hematologie worden patiënten opgenomen en behandeld voor een periode korter dan 8 uur. Als vrijwilliger begeleid je de nieuwe patiënten naar de patiëntenkamer, waar de behandeling plaatsvindt. Dit eerste contact is van belang voor de begeleiding gedurende het verblijf. Door de goede ontvangst en service van de vrijwilliger helpt deze de patiëntentevredenheid te verhogen.

Voorkomende taken zijn:  
 • Koffie en thee aanbieden bij ontvangst van de patiënt en familie.
 • Een krant of tijdschrift aanbieden.
 • Contact houden met de patiënt gedurende het verblijf; een begeleidend of ontspannen gesprek.
 • Eventueel een luisterend oor bieden aan de begeleider van de patiënt.

Patiëntenbibliotheek

De patiëntenbibliotheek biedt patiënten de mogelijkheid om een boek of een tijdschrift lenen. Ben je vrijwilliger bij de patiëntenbibliotheek dan ga je iedere ochtend de afdelingen langs met een goed gesorteerde boekenkar en assisteer je bij de uitleen. Wekelijks verzorg je met een aantal vrijwilligers de distributie van leesportefeuilles op meer dan 75 punten in het Radboudumc.
 

De centrale hal

In de centrale hal van het Radboudumc, heet je de patiënten en bezoekers welkom. Hiernaast begeleid je patiënten die slecht ter been zijn en begeleid je zoekende mensen naar de juiste afdeling. Dit doe je samen met andere vrijwilligers.
 

De golfkar

Voor minder mobiele patiënten/bezoekers is het in een groot ziekenhuis als het Radboudumc niet altijd even gemakkelijk om lange afstanden te overbruggen. Daarom vervoer je als vrijwilliger patiënten/bezoekers met hulp van een golfkar naar hun bestemming. Dit kan op verzoek van de patiënt/bezoeker zelf, maar ook op verzoek van de receptie of afdeling. Als vrijwilliger ontvang je hiermee gastvrij onze klanten en gasten en geef je ze een welkom gevoel.
 

Specifieke afdelingen

Op een aantal specifieke afdelingen bezoek je als vrijwilliger lotgenoten, praat je met hen over hun persoonlijke ervaringen en geef je ze praktische tips en aanwijzingen. Daarbij lever je een aantal keren per jaar een bijdrage aan klinische lessen voor hulpverleners zoals verpleegkundigen, co-assistenten, e.a.. Via aanvragen van Medische Maatschappelijk Werk of een verpleegafdeling bezoek je als vrijwilliger patiënten die weinig of geen bezoek krijgen.
 

Intensive Care

Op de Intensive Care is een ruimte speciaal ingericht voor familie en ouders. Van maandag t/m vrijdag ben je als gastvrouw/heer aanwezig om de familie wegwijs te maken op de afdeling. Je geeft hier algemene informatie over de gang van zaken op de afdeling en in het ziekenhuis. Indien nodig regel je een overnachting.
 

Spoedeisende hulp

Zelfs op de afdeling SEH werken we in de middag en avond met vrijwilligers om zo ook dit verblijf zo plezierig mogelijk te maken. Jouw rol als vrijwilliger is de vraagbaak zijn voor patiënten en bezoekers in de wachtkamer en op de afdeling. Je bent toegankelijk en verzorgt een stuk extra service. Je biedt mensen drinken aan in de wachtkamer of wijst ze op beschikbare koffieautomaten of maaltijdvoorzieningen in het restaurant. Soms bestel je een taxi voor patiënten die de afdeling verlaten of loop je mee met de patiënt naar de afdeling of Eerste Hart Hulp (al dan niet met rolstoel). Op deze manier ondersteun je bezoekers en patiënten tijdens hun verblijf.
 

Opvang ouders bij inleiding narcose van hun kind

Als vrijwilliger ben je betrokken bij het proces rondom de narcose van een kind. Je assisteert de ouder bij het omkleden, begeleidt ouder en kind naar de operatiekamer en blijft aanwezig bij de inleiding van de narcose. Je begeleidt ouders buiten de OK en houdt ze - indien mogelijk – gedurende de ingreep gezelschap.
 

Kinderziekenhuis

In het Amalia kinderziekenhuis kom je als vrijwilliger op de polikliniek en de afdeling. Je bent o.a. betrokken bij het aanbieden van laagdrempelig vermaak aan kinderen en hun broertjes of zusjes door bijvoorbeeld kleurplaten aan te bieden, voor te lezen of een spelletje te doen. Je levert hier als vrijwilliger een belangrijke bijdrage aan de service, gastvrijheid en kindvriendelijkheid van de afdeling.
 

Jaarlijkse intocht Vierdaagse

Bij de jaarlijkse intocht van de Vierdaagse begeleid je patiënten, die hiertoe in staat zijn en toestemming hebben van de behandelend arts, om buiten te genieten van de vierdaagse lopers.
 

Enquêteren

Het Radboudumc wil graag weten hoe tevreden haar klanten zijn over de services en welke behoeften zij hebben. Onder klanten worden patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers verstaan. In 2016 is gestart met het meten via korte interviews door vrijwillige enquêteurs. Als vrijwilliger ga je klanten bevragen via een mobiele tablet. De interviews bestaan uit max. 7 korte vragen en worden afgenomen in de centrale hal, de poliklinieken, afdelingen etc. Als vrijwilliger nodig je mensen uit om mee te doen en vragen te beantwoorden. Je gaat steeds in koppels op pad. 

Beschikbare vacatures

Er zijn vacatures voor vrijwilligers beschikbaar bij verschillende afdelingen.

lees meer

Beschikbare vacatures

Poliplein Q gebouw
(Kindergeneeskunde, Verloskunde & Gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde)
Dagdeel: alle dagdelen van maandag t/m vrijdag
Ochtend: 8.00 – 12.30 uur
Middag: 12.30  - 16.30 uur
 
Plein ingang West gebouw
Dagdeel: alle dagdelen van maandag t/m vrijdag
Ochtend: 8.00 – 12.30 uur
Middag: 12.30  - 16.30 uur
 
Klantcontact Centrum: Enquêteurs
 
Diverse dagdelen; ochtend en middag.
 
Afdeling E20
Dagdeel: woensdag, donderdag en vrijdagochtend
Ochtend: 9.00 – 12.30 uur
 
Polikliniek inwendige specialismen
Dagdeel: dinsdagmiddag, woensdagmiddag, donderdagochtend en vrijdagmiddag.
Ochtend:  8.15 – 12.30  uur
Middag:  12.30 – 16.30 uur

Polikliniek Neurologie
Dagdelen: maandagmiddag, donderdagochtend en donderdagmiddag
Ochtend: 8.15 – 12.15 uur
Middag: 12.00 – 16.00 uur

Polikliniek Oogheelkunde
Dagdelen: meerdere dagdelen
Ochtend: 8.30 – 12.30 uur
Middag: 12.15 – 16.15 uur

Afdeling Geriatrie
Meerdere dagdelen:
Middag: 14.30 – 17.30 uur
Avond: 19.00 – 20.30 uur
Weekend: 18.30 – 21.00 uur

Afdeling IC 1
Dagdelen: maandag en vrijdag
Middag/avond: 15.00 - 19.00 uur of 16.00 – 20.00 uur

Afdeling IC 3
Dagdelen: maandag en vrijdag
Avond: 16.00 – 20.00 uur

Afdeling Verloskunde
Dagdelen: meerdere dagdelen
Ochtend: 9.30 – 12.30 uur
Avond: 15.45 – 19.45 uur

Afdeling Spoed Eisende Hulp
Dagdeel: zondagavond even weken, dinsdagavond
Avond: 17.00-21.00 uur

Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat
Dagdeel: Zondagochtend
Ochtend: 9.00-11.30 uur

Meld je aan

Wil je aan de slag als vrijwilliger in het Radboudumc? Meld je dan aan. We nodigen je uit voor een oriënterend gesprek met de operationeel manager vrijwilligers om te kijken we of er een passende vacature voor je is. Nadat je een aantal keer hebt meegelopen, krijg je een vrijwilligersovereenkomst.

lees meer

Meer weten?

Secretariaat vrijwilligersorganisatie
(024) 361 40 00

stel een vraag
inloggen