Radboudumc

print
Operatie darmkanker

Darmkanker kunnen we op verschillende manieren opereren.

Standaard chirurgie

Bij een standaard operatie bij darmkanker verwijderen we de tumor door een groot deel van uw darmen, lymfeklieren en lymfevaten te verwijderen. We maken de twee darmuiteinden aan elkaar vast. Zo ontstaat een nieuwe verbinding. Soms is dit onmogelijk of onwenselijk. Dan maakt de chirurg een kunstmatige opening in uw darm met een uitgang in uw buikwand (stoma).

HIPEC-operatie

HIPEC staat voor Hypertherme Intra Peritoneale Chemotherapie. Bij deze behandeling verwijderen we het tumorweefsel operatief en krijgt u tijdens de operatie een spoeling met warme cytostatica (chemotherapiemedicijnen).

In sommige gevallen maken we dan een stoma bij u. Dit is een kunstmatige uitgang voor uw ontlasting. Een stomaverpleegkundige bespreekt dit met u voor de operatie. Meestal krijgt u na een HIPEC-operatie enkele maanden aanvullende chemotherapie.

Low anterior resectie

Een low anterior resectie is een operatie waarbij we een snee maken in uw buik en dan het gedeelte van uw endeldarm waar de tumor zich bevindt verwijderen. Bij deze operatie blijft uw anus behouden en hebt u meestal geen permanent stoma nodig.

Verwijderen van een deel van uw endeldarm
De chirurg verwijdert naast het aangedane deel van uw endeldarm ook het omliggende vetweefsel waarin de lymfklieren zich bevinden. Daarmee verkleint de chirurg de kans dat het gezwel terugkeert. Dit principe heet Total Mesorectal Excision (TME). Meestal maakt de chirurg een nieuwe verbinding (anastomose) tussen de darmuiteinden. Dit gebeurt met een speciaal nietapparaat.

Soms een permanent stoma
Doorgaans maken we bij deze operatie (volledige TME) een tijdelijk stoma op het laatste deel van uw dunne darm (ileostoma). Soms lukt het niet om de darmuiteinden te verbinden en krijgt u een blijvend stoma op uw dikke darm (colostoma). Een stoma is een kunstmatige uitgang rechts of links in uw onderbuik waarbij uw ontlasting in een zakje wordt opgevangen.

Tijdelijk stoma verwijderen
Een tijdelijk stoma kunnen we meestal na twee tot drie maanden opheffen als de verbinding tussen de darmuiteinden genezen is. Hiervoor krijgt u opnieuw een operatie. Deze opname duurt doorgaans niet langer dan drie á vier dagen. Uw ontlasting gaat na deze operatie weer via de normale weg.

Transanale endoscopische microchirurgie (TEM)

Een Transanale endoscopische microchirurgie (TEM) is een operatie waarbij we afwijkingen in uw endeldarm via de anus verwijderen. We brengen een buis in via uw anus en verwijderen de afwijking met speciale instrumenten.

Een TEM kunnen we inzetten bij een kwaadaardig gezwel van uw endeldarm, maar alleen in een zeer vroeg stadium. Anders dan bij andere operaties aan endeldarmkanker, verwijderen we namelijk geen lymfeklieren. Daarom is de techniek alleen geschikt voor tumoren die geen uitzaaiingen in de lymfeklieren hebben. Bij ongeveer één op de vijf patiënten blijkt na onderzoek van de verwijderde tumor dat het toch wenselijk is om een uitgebreidere en ingrijpendere behandeling uit te voeren. U hoort dit als u de uitslag van het weefselonderzoek krijgt bij uw eerste poliklinische controle.

Rectumamputatie

Bij een rectumamputatie maken we een snee in uw buik en verwijderen we het gedeelte van uw endeldarm waar de tumor zich bevindt. Ook uw kringspieren en anus worden verwijderd. Bij deze operatie krijgt u altijd een kunstmatige opening in uw darm met een uitgang in de buikwand (stoma).