Radboudumc

print
Botscan

Voor het maken van een botscan geeft de nucleair geneeskundige u in uw arm een injectie met een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof. Het duurt ongeveer drie tot vijf uur voordat de vloeistof voldoende in de botten is opgenomen. Pas dan kunnen wij de opnamen maken. Soms is het noodzakelijk om vijf minuten na de injectie ook een korte opname te maken. Tussen de injectie en het maken van de opnamen hoeft u niet op de afdeling te blijven. Wel moet u in deze tijd veel drinken: ongeveer een liter. Dit mag zowel water, limonade, thee, koffie of melk zijn. Ook kunt u in deze tijd gewoon eten. U mag tijdens de wachttijd gebruikmaken van het toilet.

 

Opnamen

Een volle blaas stoort het onderzoek. Daarom moet u vlak voor het maken van de opnamen zo goed mogelijk uitplassen. Van welke gedeelte van uw lichaam wij opnamen maken, hangt af van de aanvraag van uw behandelend arts. Het maken van de opnamen kan dertig minuten tot ongeveer anderhalf uur duren. In die tijd moet u stilliggen voor het goed slagen van het onderzoek. Het onderzoek neemt in totaal ruim een halve dag in beslag.

 

Radioactieve stof

Voor het onderzoek gebruiken we een ra­dioactieve vloeistof. Maakt u zich geen zorgen over eventuele risico’s hiervan. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn. Wij gebruiken echter een kleine hoeveelheid voor het onderzoek. U ondervindt daar geen nadelige gevolgen van. De radioactiviteit zorgt voor een zwakke straling. Een speciale camera kan die straling registreren en maakt zo de botfunctie zichtbaar op de opnamen.

Voorbereiding

  • U hoeft zich voor het onderzoek niet speciaal voor te bereiden.
  • Laat metalen voorwerpen en sieraden (voor zover mogelijk) thuis. Dat is beter voor de foto’s.
  • Wij maken de radioactieve stof vóór uw komst klaar. Zorg daarom dat u op tijd aanwezig bent. Bij aankomst meldt u zich eerst bij de balie.

Zwangerschap

Bent u in verwachting of denkt u dit te zijn? Neem dan vooraf contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Wij stellen het ongeboren kind zo min mogelijk bloot aan straling. 

Nazorg

Het onderzoek heeft geen bijwerkingen. De nog in het lichaam aanwezige radioactieve straling verdwijnt snel.

Informatiefolder