Over de botscan

We voeren een botscan uit om meer informatie te krijgen over diverse aandoeningen van uw botten, gewrichten en/of prothesen. Dit onderzoek is met name geschikt voor aandoeningen waarbij er een sterke reactie van het bot optreedt.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken. Ook verzoeken we u om de vragenlijst thuis alvast in te vullen.

lees meer

Voorbereiding

Vragenlijst

Om de arts/specialist van de afdeling Nucleaire Geneeskunde meer informatie te verschaffen over uw voorgeschiedenis, hebben we een vragenlijst. We verzoeken u vriendelijk deze thuis alvast in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, vragen we u contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We willen uw ongeboren kind liever niet blootstellen aan straling. Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Eten, drinken en medicijnen

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier.

Kleding en sieraden

Kleding met (metalen) knopen, drukkers, sluithaakjes, beugels, ritsen of andere storende onderdelen zult u uit moeten trekken voor het onderzoek, als ze zich bevinden in het scangebied. Ook vragen we u om in het scangebied aanwezige sieraden en piercings te verwijderen.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Controlelijst botscan

Lever deze lijst ingevuld en ondertekend in voordat u een botscan heeft. open het pdf-bestand

Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m-HDP. Dit wordt in uw botten opgenomen, vooral in de cellen voor botaanmaak. We gebruiken de radioactieve vloeistof in een minimale hoeveelheid, dit levert geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid.

lees meer

Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m-HDP. Dit wordt in uw botten opgenomen, vooral in de cellen voor botaanmaak. We gebruiken de radioactieve vloeistof in een minimale hoeveelheid, dit levert geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid.

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op uit de wachtkamer. Na de uitleg wordt met een kleine naald een bloedvat bij u aan geprikt en dienen we de radioactieve vloeistof toe. Het is mogelijk dat we ook foto’s (van de doorbloeding) maken. Dit ochtendgedeelte van het onderzoek duurt vijftien tot dertig minuten.

Daarna is er een wachttijd van ongeveer drie tot vijf uur, waarin uw botten de radioactieve stof opnemen. Tijdens deze wachttijd mag u van de afdeling of uit het ziekenhuis gaan en mag u alles eten en drinken. Probeer minimaal één liter vocht te drinken en te plassen. Daardoor wordt de kwaliteit van de foto’s beter.

Deze foto’s (van de botten) maken we in de middag. Dit duurt, afhankelijk van het gevraagde aantal en soort foto’s, vijftien minuten tot een uur. Mogelijk verrichten we hierbij ook een 3D-onderzoek (een nucleaire scan in combinatie met een CT-scan).
Tijdens het onderzoek ligt u op een scanbed en komt een camera vlak boven uw lichaam tot stilstand om de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op te vangen.

De radioactieve vloeistof heeft geen bijwerkingen en er zijn geen allergische reacties.

De totale duur van het onderzoek, inclusief wachttijd, is ongeveer vier tot zes uur.
 

Na het onderzoek

Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt. De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien.

lees meer

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de nucleair Geneeskundige de beelden. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag en samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de nucleair geneeskundige het definitief heeft gemaakt bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de nucleair geneeskundige nodig heeft voor het maken van het verslag.

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. De radioactieve vloeistof die we speciaal voor u vóór uw komst maken, is kort houdbaar.

lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Nucleaire Geneeskunde telefoonnummer (024) 361 45 10. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Contact

Nucleaire Geneeskunde

(024) 361 45 10 (kantooruren 8.30-17.00 uur)
contact

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 757 (geen aanmeldzuil)

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Nucleaire Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 757

Op Nucleaire Geneeskunde is geen aanmeldzuil aanwezig.
U meldt zich aan bij de balie.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 757 (geen aanmeldzuil) (Nucleaire Geneeskunde)