Waarom een botscan?

We voeren een botscan uit om meer informatie te krijgen over aandoeningen aan uw botten, gewrichten en/of prothesen. Dit onderzoek is met name geschikt voor aandoeningen waarbij er een sterke reactie van het bot optreedt.

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken. Ook verzoeken we u om thuis een vragenlijst in te vullen. lees meer

Voor het onderzoek

Vragenlijst

We vragen u thuis een vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak. De antwoorden op deze vragen helpt de arts of specialist van de afdeling Nucleaire Geneeskunde om meer inzicht te krijgen in uw voorgeschiedenis.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, vragen we u contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We willen uw ongeboren kind liever niet blootstellen aan straling. Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Eten, drinken en medicijnen

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier.

Kleding en sieraden

Als u in het te scannen gebied kleding draagt met (metalen) knopen, drukkers, sluithaakjes, beugels, ritsen of andere storende onderdelen, moet u deze voor het onderzoek uittrekken. Ook vragen we u om in het scangebied sieraden en piercings te verwijderen.

Begeleiding

De radioactieve stof die we toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.


Tijdens het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m-HDP. Dit wordt in uw botten opgenomen, vooral in de cellen voor botaanmaak. We gebruiken de radioactieve vloeistof in een minimale hoeveelheid. Dit levert geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid. lees meer

Tijdens het onderzoek

Radioactieve vloeistof toedienen

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op uit de wachtkamer. Na de uitleg wordt met een kleine naald een bloedvat bij u aan geprikt en dienen we de radioactieve vloeistof toe. We gebruiken de radioactieve stof technetium-99m-HDP. Deze stof wordt in uw botten opgenomen, vooral in de cellen voor botaanmaak. We gebruiken een minimale hoeveelheid van de radioactieve vloeistof, dit levert geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid. Het is mogelijk dat we ook foto’s (van de doorbloeding) maken. Dit ochtendgedeelte van het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten.

Wachttijd

Daarna is er een wachttijd van ongeveer 3 tot 5 uur zodat uw uw botten de radioactieve stof kunnen opnemen. Tijdens deze wachttijd mag u de afdeling en het ziekenhuis verlaten. U mag alles eten en drinken. Probeer minimaal één liter vocht te drinken en te plassen. Daardoor wordt de kwaliteit van de foto’s beter.

Foto's maken

In de middag maken we foto's van uw botten. Dit duurt, afhankelijk van het gevraagde aantal en soort foto’s, 15 minuten tot 1 uur. Mogelijk verrichten we hierbij ook een 3D-onderzoek (een nucleaire scan in combinatie met een CT-scan). Tijdens het onderzoek ligt u op een scanbed en komt een camera vlak boven uw lichaam tot stilstand om de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op te vangen.

Bijwerkingen

De radioactieve vloeistof heeft geen bijwerkingen en er zijn geen allergische reacties.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek, inclusief wachttijd, is ongeveer 4 tot 6 uur.


Na het onderzoek

U bent de radioactieve vloeistof sneller kwijt als u de rest van de dag goed drinkt. De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Vragenlijst botscan

Lever deze lijst ingevuld en ondertekend in voordat u een botscan heeft. open het pdf-bestand

Meer informatie


Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. De radioactieve vloeistof die we speciaal voor u vóór uw komst maken, is kort houdbaar. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Nucleaire Geneeskunde telefoonnummer (024) 361 45 10. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.
  • Medewerkers
  • Intranet