Polikliniek Anesthesiologie

Als u binnenkort een behandeling of onderzoek ondergaat waarbij verdoving nodig is, bezoekt u de polikliniek anesthesiologie. lees meer

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Keuzehulp Anesthesiologie

In deze keuzehulp vindt u uitleg over de verschillende vormen van anesthesie en pijnstilling, plus de voor- en nadelen hiervan. naar keuzehulp

De anesthesioloog

Veel behandelingen of onderzoeken worden gedaan met een vorm van anesthesie (ook bekend als narcose of een verdoving). Dit gebeurt onder leiding van de anesthesioloog. Deze arts zorgt er onder andere voor dat u tijdens de operatie veilig narcose krijgt en daarna zo min mogelijk pijn ervaart.

Kinder­anesthesiologie

Kinderanesthesie is een subspecialisatie van de algemene anesthesiologie die zich richt op anesthesie bij kinderen tot 18 jaar. lees meer

Cardio­anesthesiologie

Cardioanesthesie is een subspecialisatie van de anesthesiologie die zich richt op ingrepen bij het specialisme cardio-thoracale chirurgie. lees meer

Physician Assistant Kent u deze ‘nieuwe’ medische beroepsgroep al?

De Physician Assistant (PA) is in Nederland een relatief nieuwe beroepsgroep. In 2003 studeerden de eerste PA’s in Nederland af. De PA is geen arts, maar een medisch opgeleide zorgverlener die zelfstandig taken van een arts overneemt binnen een specifiek aandachtsgebied. lees meer

Physician Assistant Kent u deze ‘nieuwe’ medische beroepsgroep al?

De Physician Assistant (PA) is in Nederland een relatief nieuwe beroepsgroep. In 2003 studeerden de eerste PA’s in Nederland af. De PA is geen arts, maar een medisch opgeleide zorgverlener die zelfstandig taken van een arts overneemt binnen een specifiek aandachtsgebied.

PA’s zijn op veel verschillende plekken werkzaam: in de huisartsenpraktijk, maar ook in het ziekenhuis bij de polikliniek, de verpleegafdeling of de operatiekamer. Ook op de afdeling anesthesiologie en pijngeneeskunde in het Radboudumc zijn PA’s werkzaam.

De PA’s anesthesiologie in het Radboudumc zijn werkzaam op preoperatieve polikliniek. Ook verzorgen ze zelfstandig sedatie (‘roesje’) bij verschillende onderzoeken en procedures. Ze werken in samenwerking met een anesthesioloog die altijd beschikbaar is voor overleg.
 

Mobiel Medisch Team

Het Radboudumc heeft een Mobiel Medisch Team (MMT). Dit wordt ingezet wanneer er snel specialistische zorg nodig is na het bellen van een ambulance. De afdeling Anesthesiologie heeft een belangrijke rol bij het MMT. lees meer

Mobiel Medisch Team

Het Radboudumc heeft een Mobiel Medisch Team (MMT). Dit wordt ingezet wanneer er snel specialistische zorg nodig is na het bellen van een ambulance. Het Mobiel Medisch Team en ambulanceverpleegkundigen werken dan samen om de beste zorg aan de patiënt te verlenen.

De afdeling Anesthesiologie heeft een belangrijke rol bij het MMT. Omdat anesthesiologen dagelijks bezig zijn met het stabiel houden van vitale lichaamsfuncties (tijdens operaties), pijnbestrijding en reanimaties, zijn zij bij uitstek geschikt voor het werk bij het MMT. Een groot deel van de MMT-artsen is ook werkzaam bij onze afdeling. Zo brengen ze hun ziekenhuis-expertise ook buiten de ziekenhuismuren.

Meer over het MMT

Behandelingen


Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Behandeling Anesthesie bij kinderen

Als uw kind een behandeling of onderzoek onder anesthesie krijgt is het belangrijk om hem/haar goed voor te bereiden.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet