Afdeling Apotheek


Over de afdeling Apotheek

De afdeling Apotheek levert farmaceutische producten, steriele medische hulpmiddelen, informatie en advies.

lees meer

Over de afdeling Apotheek

De afdeling Apotheek levert farmaceutische producten, steriele medische hulpmiddelen, informatie en advies. Niet alleen voor de patiënten van het Radboudumc, maar ook aan externe klanten. Wij werken aan een patiëntgerichte, veilige en effectieve zorg voor onze patiënten. Naast de patiëntenzorg richt de afdeling zich ook op wetenschap en onderwijs.

Informatie voor patiënten

Bij opname in het ziekenhuis, wordt met u een afspraak gemaakt om het medicijngebruik te bespreken. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u altijd vragen stellen aan uw behandelend arts over (nieuw) voorgeschreven medicijnen, bijvoorbeeld over hoe ze werken of welke bijverschijnselen kunnen optreden. Ook de verpleegkundige kan u meer vertellen over uw medicijnen en u schriftelijke informatie geven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via uw arts een afspraak met de apotheker aan te vragen.

Voordat u met ontslag gaat, wordt met u besproken welke medicijnen u thuis moet gebruiken. Na een opname of polikliniekbezoek kunt u voor uw medicijnen 24 uur per dag terecht in de Radboud Apotheek.

Radboud Apotheek

De Radboud Apotheek is een openbare apotheek die 24 uur per dag en 7 dagen per week open is. Iedereen kan bij de Radboud Apotheek terecht met recepten, voor zelfzorgmiddelen en vragen over medicijnen.

lees meer

Contact


Afdeling Apotheek
(024) 361 91 91

stel een vraag

Naar Radboud Apotheek

Ingang: Hoofdingang
Route: 459

bekijk route

Naar Radboud Apotheek

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 459

Klacht indienen

Bent u ergens ontevreden over? Laat het ons weten. Kies het klachtenformulier dat bij u past.

lees meer


Ons specialisme

Afdeling Apotheek heeft als specialisme ziekenhuisfarmacie / farmaceutische patientenzorg, inclusief deskundigheid op het gebied van steriele medische hulpmiddelen.

lees meer

Ons specialisme

Afdeling Apotheek heeft als specialisme ziekenhuisfarmacie / farmaceutische patientenzorg, inclusief deskundigheid op het gebied van steriele medische hulpmiddelen.  

Producten en diensten

Wij hebben verschillende producten en diensten voor onze klanten:
 • Leveren geneesmiddelen en steriele medische hulpmiddelen
 • Ondersteuning logistiek verpleeg- en behandelafdelingen
 • Bereiden geneesmiddelen
 • Geneesmiddelen voor toediening gereedmaken
 • Productie steriele medische hulpmiddelen
 • Farmacotherapeutisch advies
 • Klinisch farmaceutische analyse
 • Farmaceutisch toezicht, advies en ondersteuning onder meer op het gebied van radiofarmacie, cellulaire therapie en medische gassen
 • Ondersteuning klinisch geneesmiddelenonderzoek
 • Opleiden ziekenhuisapothekers / klinisch farmacologen
 • Onderwijs
 • Uitvoeren onderzoek Klinische Farmacologie van Antimicrobiële Middelen

Ontwikkelingen

De farmaceutische patientenzorg ontwikkelt sterk. Niet alleen landelijk, maar ook in het Radboudumc. De komende jaren investeren wij in:

Veilige zorg
Wij bevorderen een veilig gebruik van geneesmiddelen en steriele medische hulpmiddelen. Automatisering speelt daarbij een grote rol. Dankzij automatisering kunnen zorgverleners namelijk onderling en met patinten makkelijker informatie uitwisselen. Maar automatisering kan niet alle problemen oplossen; de informatie van de patiënt over geneesmiddelengebruik bij opname en ontslag blijft een belangrijke schakel.

Service op maat
Hebt u na ontslag uit het ziekenhuis of bezoek aan een polikliniek geneesmiddelen nodig? Dan kunt u hiervoor terecht bij de Radboud Apotheek. Deze apotheek is gespecialiseerd in het begeleiden van het opname- en ontslagtraject, heeft veel kennis van specialistische geneesmiddelen en levert steriele medische hulpmiddelen voor thuisgebruik.

Geneesmiddelen en hulpmiddelen op maat
Veel van onze geneesmiddelen en steriele medische hulpmiddelen kopen we in bij de industrie. Toch is het soms nodig om een geneesmiddel op maat te maken. De Apotheek beschikt hiervoor over het Radboud Bereidingscentrum Geneesmiddelen.

Geneesmiddelenbereiding voor externe (ziekenhuis)apotheken
Wij leveren zelfbereide geneesmiddelen en geneesmiddelen die voor toediening gereed zijn gemaakt. Voor onze patiënten maar ook aan externe (ziekenhuis)apotheken. Het Radboud Bereidingscentrum Geneesmiddelen beschikt over de voorzieningen en het gespecialiseerde personeel om aan de strenge kwaliteitseisen te voldoen die de Nederlandse overheid stelt aan de bereiding van geneesmiddelen.

Onderwijs

De afdeling Apotheek is betrokken bij onderwijs aan studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde en Farmacie.

lees meer

Onderwijs

De afdeling Apotheek is betrokken bij onderwijs aan studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde en Farmacie. Daarnaast verzorgen wij de opleidingen tot ziekenhuisapotheker en klinisch-farmacoloog. Wij bieden stageplekken voor analisten, apothekersassistenten, farmaceutisch-consulenten, farmakundigen en medewerkers centrale sterilisatie.

Wetenschap

De afdeling Apotheek heeft een eigen onderzoekslijn: Klinische Farmacologie van Antimicrobiële Middelen. De nadruk ligt daarbij op HIV, tuberculose en schimmelinfecties. Daarnaast begeleidt de afdeling onderzoekers in het Radboudumc bij klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Subafdelingen


Centrale sterilisatie

De Centrale Sterilisatie verzorgt het reinigen, controleren, onderhouden en steriliseren van herbruikbare steriele medische hulpmiddelen voor interne- en externe klanten.

lees meer

Centrale sterilisatie

De Centrale Sterilisatie verzorgt het reinigen, controleren, onderhouden en steriliseren van herbruikbare steriele medische hulpmiddelen voor interne- en externe klanten.

Werkwijze

Alle instrumenten doorlopen dezelfde route voordat ze gesteriliseerd de Centrale Sterilisatie verlaten:
 • Demonteren en reinigen van gebruikt instrumentarium
 • Na controle op reinheid: monteren, gebruiksklaar maken en verpakken
 • Vervolgens sterilisatie, controle op vochtplekken en op beschadigingen van de verpakking
 • Ten slotte uitgifte van het gesteriliseerde instrumentarium

Kwaliteit

Wij zijn voordurend bezig met kwaliteitscontrole en -verbetering. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze om holle instrumenten beter en efficiënter te reinigen en te desinfecteren.
De productie Centrale Sterilisatie is ISO-13485 gecertificeerd en wij zijn geregistreerd als sterilisatiebedrijf voor medische hulpmiddelen bij het RIVM.

Producten en diensten

Voor informatie over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met de operationeel manager Centrale Sterilisatie, tel. (024) 361 47 13. Voor informatie over de levering van disposable steriele medische hulpmiddelen zie contactinformatie Dienstverlening en Logistiek.

Clinical Trials Unit

De Clinical Trials Unit begeleidt jaarlijks circa tweehonderd onderzoeken met geneesmiddelen.

lees meer

Clinical Trials Unit

Werkwijze

Wij bieden aan interne en externe klanten de volgende ondersteuning:
 • verwerven en opslaan van geneesmiddelen;
 • opstellen van Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD);
 • bereiden en verpakken van geneesmiddelen;
 • gereedmaken van geneesmiddelen voor toediening;
 • afleveren van onderzoeksmedicatie;
 • opslaan van monsters en bepalen van geneesmiddelconcentraties in plasma en urine;
 • expertise met betrekking tot farmacologie en farmacokinetiek van geneesmiddelen.

Kwaliteit

Wij voeren alle activiteiten uit conform Good Clinical Practice (GCP) en Good Manufacturing Practice (GMP). Onze afdeling heeft een fabrikantenvergunning en wordt regelmatig getoetst door sponsors en externe auditors.
Producten en diensten Als u ons betrekt in een onderzoek, is het van belang dit vroeg te doen. Bij voorkeur al bij de voorbereiding van het onderzoek en nog vóórdat u het onderzoek indient bij de CMO. U kunt dan na goedkeuring snel starten.

Kosten

U krijgt vooraf een offerte conform de kostendekkende tarieven van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Na afloop van uw onderzoek brengt de Clinical Trials Unit de werkelijke kosten in rekening.

Farmaceutische Staf

Het afdelingshoofd Apotheek is eindverantwoordelijk voor de farmaceutische zorg voor de patiënten van het Radboudumc en voor de inrichting van een veilig medicatiesysteem. De (ziekenhuis)apothekers van de farmaceutische staf zetten hun kennis en kunde in om hieraan bij te dragen.

lees meer

Farmaceutische Staf

Het afdelingshoofd Apotheek is eindverantwoordelijk voor de farmaceutische zorg voor de patiënten van het Radboudumc en voor de inrichting van een veilig medicatiesysteem. De (ziekenhuis)apothekers van de farmaceutische staf zetten hun kennis en kunde in om hieraan bij te dragen. Samen met artsen, verpleegkundigen, apothekersassistenten, analisten en patiënten werken zij aan een veilige en effectieve farmaceutische zorg. En aan de borging van ons medicatiesysteem door het vastleggen van de eisen, het toetsen van de werkwijze in de praktijk, het signaleren van verbeterpunten en het begeleiden van verbetertrajecten.

Expertisegebieden farmaceutische staf

 • Farmacotherapie en geneesmiddelengebruik
 • Medicatiebegeleiding klinische patiënten, bij opname en ontslag en specialistische behandeling thuis
 • Medicatieveiligheid, procesanalyse, procesverbetering en audits
 • Begeleiden implemenatietrajecten, bijvoorbeeld de VMS-thema's medicatie
 • Klinisch farmaceutische analyse en toxicologie
 • Geneesmiddelbereiding en voor toediening gereedmaken van geneesmiddelen
 • Geneesmiddeleninkoop, opslag en logistiek 
 • Ondersteuning Klinisch Geneesmiddelenonderzoek
 • Radiofarmacie
 • Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMP's)

Laboratorium Apotheek

Het Laboratorium van de Apotheek voert bepalingen uit voor interne en externe klanten.

lees meer

Laboratorium Apotheek

Het Laboratorium van de Apotheek voert bepalingen uit voor interne en externe klanten.

Dienstverlening

 • We meten concentraties van geneesmiddelen en vergiften in lichaamsmateriaal van patiënten, zoals bloed, plasma of urine. Op basis van deze metingen adiviseert de ziekenhuisapotheker de arts over de behandeling van de patiënt.
 • We controleren de kwaliteit van grondstoffen, hulpmiddelen en eigen bereide geneesmiddelen van het Radboud Bereidingscentrum Geneesmiddelen.
 • We ontwikkelen analysemethodes en meten monsters voor het wetenschappelijk onderzoek van onze afdeling. Op het gebied van hiv, tuberculose en schimmels hebben we inmiddels veel expertise opgebouwd.

Laboratoriumbepaling aanvragen

 • Wilt u een geneesmiddelbepaling aanvragen? Dat kan voor opgenomen patiënten via het EPD. Externe klanten kunnen een geneesmiddelbepaling aanvragen met behulp van ons aanvraagformulier
 • Zie voor ons assortiment aan geneesmiddelbepalingen de Assortimentlijst externe klanten. In deze lijst vindt u onder andere ook het juiste type afnamebuis, de benodigde hoeveelheid materiaal, de doorlooptijden, de bepalingsfrequentie, de referentiewaarden en het juiste afnametijdstip per geneesmiddelbepaling. Bijzondere verzendcondities staan, indien van toepassing, op het aanvraagformulier.
 • Voor nabepaling blijft het materiaal ten minste tot 1 week na analyse bewaard. Nabepalingen kunnen binnen deze termijn telefonisch worden aangevraagd.

Advisering

 • Wanneer de uitslag van een bepaling bekend is, zal een afwijkende uitslag telefonisch worden gerapporteerd aan de aanvrager met een bijbehorend klinisch advies.
 • Een brief of fax met een schriftelijke bevestiging van de uitslag volgt enkele dagen later. Bij vragen kunt u contact opnemen met de laboratoriumapotheker; deze is bereikbaar via telefoonnummer 024 361 41 63.      

Privacy

 • Op het verwerken van patiëntgegevens in het Laboratorium Apotheek is het Reglement verwerking van patiëntgegevens (privacy reglement) van het Radboudumc van toepassing.

Quality Unit

De Quality Unit is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en het kwaliteitssysteem binnen de afdeling.

lees meer

Quality Unit

De Quality Unit is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en het kwaliteitssysteem binnen de afdeling.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Quality Unit bestaan onder meer uit:
 • up-to-date houden van procedures in het documentatiesysteem;
 • uitvoeren van interne en externe audits om de kwaliteit van de toeleveranciers en de eigen processen te toetsen;
 • registreren van klachten en fouten en erop toezien dat er adequate verbeteracties worden genomen.

Wetgeving

Het bereiden van geneesmiddelen en het steriliseren van medische hulpmiddelen mag alleen plaatsvinden onder strenge, internationale wetgeving. Wij zien erop toe dat alle wetgeving op een juiste manier in het kwaliteitssysteem en de werkwijze worden opgenomen.

Radboud Apotheek

De Radboud Apotheek is een openbare apotheek die 24 uur per dag en 7 dagen per week open is. Iedereen kan bij de Radboud Apotheek terecht met recepten, voor zelfzorgmiddelen en vragen over medicijnen.

lees meer

Dienstverlening en logistiek

De sectie Dienstverlening en Logistiek zorgt voor geneesmiddelen en disposable steriele medische hulpmiddelen.

lees meer

Dienstverlening en logistiek

De sectie Dienstverlening en Logistiek zorgt voor geneesmiddelen en disposable steriele medische hulpmiddelen:
 • De verwerking van bestellingen en de distributie in het Radboudumc en naar externe klanten, zoals openbare apotheken, zorginstellingen
 • Het assortiments- en voorraadbeheer op de verpleeg- en behandelafdelingen in het Radboudumc, in samenwerking met de afdeling
 • Deskundig advies over het verbruik en toepassing van het assortiment

Planning en Klantenservice

Planning en Klantenservice verzorgt de dienstverlening naar externe klanten voor de producten van het Radboud Bereidingscentrum Geneesmiddelen. U kunt bij ons terecht  voor:
 • Vragen over het assortiment van het Radboud Bereidingscentrum Geneesmiddelen
 • Het maken van afspraken over bestellingen, levertijden en transport
 • Contractafspraken

Radboud Apotheek

Patiënten die niet (meer) zijn opgenomen in het ziekenhuis, bezoekers, medewerkers en studenten kunnen gebruikmaken van de dienstverlening van de Radboud Apotheek.

Radboud Bereidings­centrum Geneesmiddelen

Het Radboud Bereidingscentrum Geneesmiddelen levert zelfbereide geneesmiddelen en geneesmiddelen die voor toediening klaar zijn gemaakt. Deze geneesmiddelen zijn niet via de industrie te verkrijgen.

lees meer

Radboud Bereidings­centrum Geneesmiddelen

Het Radboud Bereidingscentrum Geneesmiddelen levert zelfbereide geneesmiddelen en geneesmiddelen die voor toediening klaar zijn gemaakt. Deze geneesmiddelen zijn niet via de industrie te verkrijgen. Toch zijn ze van groot belang voor de patiëntenzorg en klinisch geneesmiddelenonderzoek.

De Nederlandse overheid stelt strenge eisen aan de productie van geneesmiddelen. Een geneesmiddel dat in het ziekenhuis is gemaakt, moet aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als een geneesmiddel van de farmaceutische industrie. Niet iedere apotheek of zorginstelling kan hierin voorzien. Het Radboud Bereidingscentrum Geneesmiddelen beschikt over de voorzieningen en het gespecialiseerde personeel om aan deze strenge eisen te voldoen. Wij leveren geneesmiddelbereidingen aan interne en externe klanten.

Vergunningen

Het Radboud Bereidingscentrum Geneesmiddelen is GMP-z gecertificeerd: de standaard voor bereidingen in de Nederlandse ziekenhuisapotheek. Bovendien beschikken wij over een Fabrikantenvergunning en GMP-certificaat voor de bereiding van geneesmiddelen voor klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Assortiment


Secretariaat


Vakgroep Klinische Farmacie

inloggen