Over het onderzoeks­programma Ouderenzorg en langdurige zorg

Dit onderzoeksprogramma richt zich op onderzoek naar mensen met dementie en mensen met neurologische aandoeningen.

lees meer

Over het onderzoeks­programma Ouderenzorg en langdurige zorg

Over het onderzoeksprogrammaOuderenzorg en langdurige zorg

Programmaleider Prof. dr. Raymond Koopmans
Raymond.Koopmans@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 40 36


Het onderzoek van deze groep is verdeeld in drie ziekte-georiĆ«nteerde deelprogramma’s rondom mensen met dementie op jonge en late(re) leeftijd en neurologische aandoeningen en drie deelprogramma’s die zich richten op geestelijke gezondheid, palliatieve zorg en verpleegkundig onderzoek. Verder is een programma transmurale zorg in ontwikkeling.

Het onderzoek is onderdeel van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Een overzicht van de projecten van het UKON is online te vinden.

 


Contact secretariaat

Nadine Brouwer

(024) 365 56 38
contact

Welbevinden Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Het doel van dit deelprogramma is door wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan het geestelijk en lichamelijk welbevinden van de eerstelijns en langdurige zorgpopulatie.

Lees meer

Welbevinden Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Welbevinden

Deelprogrammaleider Prof. dr. Debby Gerritsen
Debby.Gerritsen@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 95 88

Het doel van dit deelprogramma is door wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan het geestelijk en lichamelijk welbevinden van de eerstelijns en langdurige zorgpopulatie. Het programma heeft specifiek aandacht voor zelfmanagement en, voor zeer kwetsbare ouderen, de samenredzaamheid van de cliƫnt en diens informele en professionele zorgverleners.
 

Neurologische aandoeningen Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Dit deelprogramma richt zich met name op (jonge) mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel en neurodegeneratieve aandoeningen.

Lees meer

Neurologische aandoeningen Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Neurologische aandoeningen

Deelprogrammaleider Dr. Jan Lavrijsen
Jan.Lavrijsen@radboudumc.nl
Telefoon 024 366 83 53

Expertisenetwerk Ernstig NAH na coma (EENnacoma)
 
Onderzoek binnen dit programma richt zich met name op (jonge) mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en neurodegeneratieve aandoeningen zoals mensen met de ziekte van Parkinson, met een focus op de langetermijnzorg. De onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip is verbonden aan een landelijk expertisenetwerk voor ernstig NAH na coma.

Dementie op latere leeftijd Deelprogramma Ouderen en langdurige zorg

Het onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich op verbetering van de kwaliteit van zorg voor thuiswonende en in een zorginstelling wonende ouderen met dementie.

lees meer

Dementie op latere leeftijd Deelprogramma Ouderen en langdurige zorg

Dementie op latere leeftijd


Deelprogrammaleider Dr. Marieke Perry
Marieke.Perry@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 73 97

Het deelprogramma 'Dementie op latere leeftijd' richt zich op de verbetering van de kwaliteit van zorg van thuiswonende en in een zorginstelling wonende oudere mensen met een dementie. De nadruk ligt daarbij onderzoek naar probleemgedrag, psychosociale interventies en psychofarmaca en netwerkzorg.


Dementie op jongere leeftijd Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Dit onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich primair op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor jonge mensen met een dementie.

lees meer

Dementie op jongere leeftijd Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Dementie op jongere leeftijd


Deelprogrammaleider Dr. Christian Bakker
Christian.Bakker@radboudumc.nl
Telefoon 024 365 53 07

Het onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich primair op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor jonge mensen met een dementie. Daarnaast richt het programma zich op het ontwikkelen en evalueren van psychosociale interventies en ondersteuningsprogramma’s voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie, zodat deze zich meer toegerust voelen om de dagelijkse zorg aan de persoon met dementie te kunnen bieden.

Palliatieve zorg Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Dit deelprogramma richt zich op de palliatieve zorg van mensen met een dementie en mensen met neurologische aandoeningen.

Lees meer

Palliatieve zorg Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Palliatieve zorg

Deelprogrammaleider Prof. dr. Raymond Koopmans
Raymond.koopmans@radboudumc.nl
Telefoon 024 365 53 07

Het onderzoek binnen dit programma richt zich op de palliatieve zorg van mensen met een dementie en mensen met neurologische aandoeningen. Bijzondere aandacht gaat uit naar advance care planning, symptoombestrijding en medisch-ethische aspecten.
 

Verzorging en verpleging Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

De focus van dit deelprogramma ligt op de verdere ontwikkeling van het beroepenhuis Verpleging en verzorging.

Lees meer

Verzorging en verpleging Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Verzorging en verpleging

Deelprogrammaleider Dr. Anke Persoon
Anke.Persoon@radboudumc.nl
Telefoon 024 366 82 44

Focus van het deelprogramma ligt op de verdere ontwikkeling van het 'beroepenhuis' Verpleging en verzorging. Actualisering en opwaardering van dit beroepenhuis, waar thema's als praktijkgericht onderzoek, implementatie, taakherschikking, samenwerking en evidence-based practice samenkomen, is van groot belang. Inhoudelijk sluit dit deelprogramma aan bij andere UKON-deelprogramma's als Dementie en Welbevinden.