Afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde Ons onderzoek Ouderenzorg en langdurige zorg

Over het onderzoeks­programma Ouderenzorg en langdurige zorg

Dit onderzoeksprogramma richt zich op onderzoek naar mensen met dementie en mensen met neurologische aandoeningen. lees meer

Over het onderzoeks­programma Ouderenzorg en langdurige zorg

Over het onderzoeksprogrammaOuderenzorg en langdurige zorg

Programmaleider Prof. dr. Raymond Koopmans
Raymond.Koopmans@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 40 36


Het onderzoek van deze groep is verdeeld in drie ziekte-georiĆ«nteerde deelthema’s rondom mensen met dementie op jonge en late(re) leeftijd en neurologische aandoeningen en drie deelthema’s die zich richten op geestelijke gezondheid, palliatieve zorg en verpleegkundig onderzoek. Verder is een thema transmurale zorg in ontwikkeling.

Het onderzoek is onderdeel van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Een overzicht van de thema's van het UKON is online te vinden.

 


Contact Secretariaat ELG

Marike Jaegers

(024) 369 87 35
contactformulier

Welbevinden Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Het doel van dit deelprogramma is door wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan het geestelijk en lichamelijk welbevinden van de eerstelijns en langdurige zorgpopulatie. Lees meer

Welbevinden Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Welbevinden

Deelprogrammaleider Prof. dr. Debby Gerritsen
Debby.Gerritsen@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 95 88

Het doel van dit deelprogramma is door wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan het geestelijk en lichamelijk welbevinden van kwetsbare ouderen en mensen met chronische ziekten, thuis en in instellingen. Het programma heeft specifiek aandacht voor probleemgedrag, depressie, apathie en zelf- en samenredzaamheid. Meer informatie over dit thema is online te vinden.
 

Neurologische aandoeningen Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Dit deelprogramma richt zich met name op (jonge) mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel en neurodegeneratieve aandoeningen. Lees meer

Neurologische aandoeningen Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Neurologische aandoeningen

Deelprogrammaleider Dr. Jan Lavrijsen
Jan.Lavrijsen@radboudumc.nl
Telefoon 024 366 83 53

Expertisenetwerk Ernstig NAH na coma (EENnacoma)
 
Onderzoek binnen dit programma richt zich met name op (jonge) mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en neurodegeneratieve aandoeningen zoals mensen met de ziekte van Parkinson, met een focus op de langetermijnzorg. De onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip is verbonden aan een landelijk expertisenetwerk voor ernstig NAH na coma. Meer informatie over dit thema is online te vinden.

Dementie op oudere leeftijd Deelprogramma Ouderen en langdurige zorg

Het onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich op verbetering van de kwaliteit van zorg voor thuiswonende en in een zorginstelling wonende ouderen met dementie. lees meer

Dementie op oudere leeftijd Deelprogramma Ouderen en langdurige zorg

Dementie op oudere leeftijd


Deelprogrammaleider Dr. Marieke Perry
Marieke.Perry@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 73 97

Het deelprogramma 'Dementie op oudere leeftijd' richt zich op de verbetering van de kwaliteit van zorg van thuiswonende en in een zorginstelling wonende oudere mensen met een dementie. De nadruk ligt daarbij onderzoek naar probleemgedrag, psychosociale interventies en psychofarmaca en netwerkzorg. Meer informatie over dit thema is online te vinden.


Dementie op jongere leeftijd Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Dit onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich primair op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor jonge mensen met een dementie. lees meer

Dementie op jongere leeftijd Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Dementie op jongere leeftijd


Deelprogrammaleider Dr. Christian Bakker
Christian.Bakker@radboudumc.nl
Telefoon 024 365 53 07

Het onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich primair op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor jonge mensen met een dementie. Daarnaast richt het programma zich op het ontwikkelen en evalueren van psychosociale interventies en ondersteuningsprogramma’s voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie, zodat deze zich meer toegerust voelen om de dagelijkse zorg aan de persoon met dementie te kunnen bieden. Meer informatie over dit thema is online te vinden.

Palliatieve zorg Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Dit deelprogramma richt zich op de palliatieve zorg van mensen met een dementie en mensen met neurologische aandoeningen. Lees meer

Palliatieve zorg Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Palliatieve zorg

Deelprogrammaleider Prof. dr. Raymond Koopmans
Raymond.koopmans@radboudumc.nl
Telefoon 024 365 53 07

Het onderzoek binnen dit programma richt zich op de palliatieve zorg van mensen met een dementie en mensen met neurologische aandoeningen. Bijzondere aandacht gaat uit naar advance care planning, symptoombestrijding en medisch-ethische aspecten. Meer informatie over dit thema is online te vinden.
 

Verzorging en verpleging Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

De focus van dit deelprogramma ligt op de verdere ontwikkeling van het beroepenhuis Verpleging en verzorging. Lees meer

Verzorging en verpleging Deelprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg

Verzorging en verpleging

Deelprogrammaleider Dr. Anke Persoon
Anke.Persoon@radboudumc.nl
Telefoon 024 366 82 44

De focus van dit programma is het professionaliseren, verbeteren en innoveren van de zorg aan kwetsbare mensen, door het delen van kennis en creƫren van dynamiek. Het onderzoek richt zich op de gehele functiemix van verpleegassistenten, verzorgenden, (hbo-)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, en op hoe zij kunnen samenwerken en elkaar versterken. Meer informatie over dit thema is online te vinden.
  • Medewerkers
  • Intranet