Seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden verleent op één veilige locatie acute zorg na seksueel geweld.

Partners bij het verlenen van deze zorg zijn de Spoedeisende hulp van het Radboudumc, GGD Gelderland-Zuid, Politie Gelderland-Zuid, het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael en Vrouwenstudies Medische Wetenschappen van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Onze acute zorg vindt plaats op de Spoedeisende hulp van het Radboudumc en wordt verleend door speciaal hiervoor opgeleide professionals. De nazorg wordt verleend door nazorgconsulenten van het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael. We bieden, naast voorlichting en advies aan slachtoffers, ook consultatie en scholing  aan (zorg)professionals.

Meer informatie vindt u op de website.


Over onze netwerken

Als onderdeel van haar strategie zet het Radboudumc actief in op duurzame netwerken. In netwerken delen we onze kennis, doen we kennis op, vergroten deze en verspreiden kennis weer verder. lees meer

Over onze netwerken

Als onderdeel van haar strategie zet het Radboudumc actief in op duurzame netwerken. In netwerken delen we onze kennis, doen we kennis op, vergroten deze en verspreiden kennis weer verder. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is een netwerkafdeling bij uitstek en hecht veel waarde aan duurzame netwerken. Onze afdeling is actief betrokken bij een aantal regionale, nationale en internationale netwerken op het gebied van de eerstelijnszorg. Daarnaast draagt de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde met haar scharnierfunctie actief bij aan een goede en duurzame relatie tussen het Radboudumc en het extramurale eerstelijns werkveld.


Contact

Freek Kinkelaar

contactformulier

Academische werkplaatsen

Een academische werkplaats is een (kennis)infrastructuur waarin onderzoek, praktijk en (gemeentelijk) beleid samenkomen. Een academische werkplaats bundelt, vergroot, ontwikkelt en verspreidt kennis en deskundigheid, gericht op praktijk en beleid.
 • De werkplaats wil een maatschappelijk relevante bijdrage leveren en landelijk en internationaal een leidende positie innemen in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de verslaving.

  lees meer


  Verslaving

  De zorg omvat het gehele spectrum van de psychosociale benadering tot moleculaire en biologische aanpak. De academische werkplaats Verslaving wil een maatschappelijk relevante bijdrage leveren en landelijk en internationaal een leidende positie innemen in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de verslaving. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde was betrokken bij de oprichting en is lid van de bestuursraad. Voorzitter van de academische werkplaats is Arnt Schellekens, psychiater bij het Radboudumc, docent Verslavingsgeneeskunde en wetenschappelijk directeur van het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA).


 • Sterker op eigen benen

  Wie zijn wij?
  De Academische werkplaats Sterker op eigen benen is een netwerk van wetenschappers en zorgorganisaties dat zich richt op het bereiken van gezondheidsgelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Wat is ons streven?
  Een gezondheidszorg waarin mensen met een verstandelijke beperking de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Deskundige aandacht die kans biedt op een gezond leven en die minstens even groot is als de kans die ieder ander mens heeft.

  Wat doen wij?
  Samen met zorgorganisaties verbeteren wij de (dagelijkse) gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we onder meer met wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidsachterstand en -ongelijkheid, het inzetten van de expertise van de arts verstandelijk gehandicapten in de praktijk en middels onderwijs aan zorgprofessionals en geneeskundestudenten.

  Partners van de Academische werkplaats Sterker op eigen benen zijn de zorgorganisaties Siza, Dichterbij, ’s Heeren Loo, Philadelphia, Driestroom, Koraal en Aveleijn.

  Meer informatie over onder andere onze lopende onderzoeken binnen de Academische werkplaats Sterker op eigen benen is te vinden op de website van de Academische werkplaats Sterker op eigen benen.


 • Impuls: participatie en maatschappelijke zorg

  De academische werkplaats ‘Impuls: participatie en maatschappelijke zorg’ richt zich op de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de maatschappelijke zorg voor mensen in achterstandssituaties.
   
  Het gaat hierbij om mensen die moeite hebben zich op eigen kracht te handhaven in onze snel veranderende samenleving. De academische werkplaats richt zich specifiek op de versterking van zelfmanagement en informele zorg met ervaringsdeskundigheid.
   
  De academische werkplaats is een logisch antwoord op transities in het sociale domein en realiseert voor haar doelgroep persoonsgerichte, integrale zorg - dwars door de sectoren heen op het snijvlak van zorg en welzijn. Dit doen we samen met mensen in achterstandssituaties, hun sociale netwerk en ondersteuners in de gemeenschap. Naast positieve gezondheid zet de academische werkplaats zich in voor de wetenschappelijke onderbouwing en kwaliteitsverbetering van het methodisch handelen van werkers in de maatschappelijke zorg. Daarmee versterken we ook het maatschappelijk rendement van de maatschappelijke zorg door evaluatie van impact, effecten en resultaten van interventies en begeleidingstrajecten in relatie tot onder meer de kosten.
   
  Partners van de academische werkplaats zijn Iriszorg, Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting, SMO Breda, Stichting de Binnenvest, Stichting Humanitas Onder Dak Twente, Zienn het Kopland, dnoDoen, RIBW Nijmegen en Rivierenland, SMO Traverse, SMO het Verdihuis, Tactus Verslavingszorg Enschede, SMO Helmond, Bindkracht 10, Coöperatie Markieza, Platform 31, Gemeente Nieuwegein en Corpovenista.

  Meer informatie over de academische werkplaats is te vinden op de website van Impuls.


 • AMPHI

  De academische werkplaats AMPHI is een samenwerkingsverband tussen meerdere GGD-en, gemeenten en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. De partners van AMPHI verrichten praktijk- en beleidgericht onderzoek op het gebied van infectieziektebestrijding en integraal gezondheidsbeleid.

  Meer informatie vindt u op hun website.


   

 • Anaphem

  Anaphem staat voor Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management. Deze academische werkplaats is een kennisinfrastructuur waarin vertegenwoordigers vanuit beleid, onderzoek en praktijk samenwerken met als doel de kwaliteit van het werk in de crisisbeheersing van de acute en publieke gezondheid verder te verbeteren. Anaphem werkt samen met alle 25 Veiligheidsregio’s in Nederland en met diverse hogescholen en universiteiten.
   
  Onze ambitie is om wetenschappelijk onderbouwde kennis en praktisch haalbare kennisproducten te realiseren op basis van interdisciplinaire expertise op het gebied van beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk. Vandaar de inbedding van de academische werkplaats Anaphem in de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Door het continu samenbrengen van experts uit verschillende disciplines leveren wij een maximale bijdrage aan de professionalisering van het werkveld.
   
  Jeanne Piters, netwerkcoördinator
  Contact jeanne.piters@radboudumc.nl 
   
  Meer informatie is te vinden op de website van Anaphem.
   


 • Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde

  Het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde is een academische werkplaats en werkt vanuit huisartsgeneeskundige kernwaarden aan de kwaliteit en verbetering van de huisartsenzorg. Dit gebeurt aan de hand van de academische pijlers onderzoek, onderwijs en opleiding.

  Meer informatie is te vinden op de website van het Universitair Netwerk Huisartgeneeskunde.


Kennisnetwerken

Onze kenniswerken zijn gericht op het bijeenbrengen, delen en verbeteren van kennis over en kwaliteit van (de zorg voor) specifieke groepen en situaties. lees meer

Kennisnetwerken

We verzamelen deze kennis in netwerken rondom Alzheimer, mensen met niet aangeboren-hersenletsel, het gebied van infectieziektebestrijding/integraal gezondheidsbeleid en de kwaliteit van het werk in de crisisbeheersing van acute en publieke gezondheid.Kwetsbare groepen

Ons motto is ‘onderscheidende persoonsgerichte innovatieve en integrale zorg voor kwetsbare individuen en groepen dichtbij huis als het kan en ver weg als het moet’. Hiervoor werken we samen in een aantal netwerken, onder meer voor verslaving, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en meer. lees meer

Kwetsbare groepenHuisartsen­netwerken

We werken met bijna 400 huisartspraktijken samen. Ons doel is de continuïteit en ontwikkeling van de eerstelijnszorg als voor registratie, opleiding en onderzoek.

lees meer

Huisartsen­netwerken

In het Radboudumc Academisch Huisartsennetwerk werken we samen met zestien regionale huisartsenpraktijken intensief samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Speerpunten in deze samenwerking zijn registratie, onderzoek, onderwijs en kennisontwikkeling.

In het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken werken ruim 350 regionale huisartsenpraktijken samen met onze afdeling. Samen nemen wij verantwoordelijkheid voor de continuïteit en ontwikkeling van de eerstelijnszorg in onze regio.


Ouderenzorg

Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en negentien regionale zorgorganisaties.

lees meer

Ouderenzorg

Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en negentien regionale zorgorganisaties.

De missie van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen is het verbeteren van de kwaliteit van leven van en zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken die, zowel thuis als in een beschermde woonomgeving, intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Onze samenwerking richt zich op onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

Meer informatie over bijvoorbeeld onze onderzoeksprogramma's vindt u op de UKON-website binnen het Radboudumc. Meer informatie kunt u ook vinden op de eigen website van het UKON.


Seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden verleent op één veilige locatie acute zorg na seksueel geweld. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet