Over ons wetenschap­pelijk onderzoek

Naast patiëntenzorg is een groot deel van ons centrum toegewijd aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit vergroot de fundamentele kennis over de ziekte van Alzheimer.

lees meer

Over ons wetenschap­pelijk onderzoek

Naast patiëntenzorg is een groot deel van ons centrum toegewijd aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit vergroot de fundamentele kennis over de ziekte van Alzheimer. Deze kennis komt zoveel mogelijk direct ten goede aan de actuele zorg. Zo draagt (fundamenteel) onderzoek bij aan verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt en de mantelzorger!

Onderzoeks­lijnen

Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op drie thema’s:


Deelname onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek gaat niet zonder de vrijwillige medewerking van patiënten en gezonde proefpersonen. Hieronder treft u onderzoeken aan waarvoor wij uw deelname kunnen gebruiken. Heeft u interesse om mee te doen? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. ga naar onderzoeken

Projecten

Wetenschappelijk onderzoek bij het Radboud Alzheimer Centrum is nauw verbonden met patiëntenzorg. Hierdoor komen continu innovaties en kruisbestuivingen tot stand en is de tijd van onderzoek tot toepassing zéér kort.

lees meer

Projecten

Wetenschappelijk onderzoek bij het Radboud Alzheimer Centrum is nauw verbonden met patiëntenzorg. Hierdoor komen continu innovaties en kruisbestuivingen tot stand en is de tijd van onderzoek tot toepassing zéér kort.

De onderzoekers verbonden aan het Radboudumc Alzheimer Centrum hebben een breed scala aan onderzoeken lopen op dit moment, zoals daar zijn:

Advance care planning for people with demetia in primary care
Amyloid-β clearance in Cerebral Amyloid Angiopathy
AMYPAD
Aβ clearance and barrier dysfunction in CAA
Aβ43: an overlooked peptide associated with AD

Beweeg Slim
Beyond-I
Beyond-II

CAA biomarkers
Care4youngdem
CAVIA (CSF biomarkers for CAA)
Chain Good Quality Care in Dementia
Commens - a logopedic intervention 
Connected Care Project

Decidem
DementieNet

Easyaftercare
EPAD
Errorless learning in dementia

Fear in Huntingtonpatients
FitSupport

Geheugenpoli-database
GOUDMantel DementieNet
GOUDmantelproject

HandART-II study
HATICE
Het bewegende brein

Identification of novel Aβ-associated proteins (ISAO pilot grant)
IEMO-TrIP

JPND – BIOMARKAPD

Meaningful activities & tablets in Dementia
MIND-AD
More self-reliance and autonomy for nursing home residents with dementia: a nurse-led intervention (Socav)
MoveSmart
MRS AD study

NeedYD II
Nilvad

OT in Frail Elderly
OT in Parkinson's Disease (OTiP-II): (Guideline adaptation & PRPP & ACS validity study)

preDIVA

RAC: Evaluatie CZ-inkoopmodel Integrale Ketenzorg Dementie
rapidASL
Rhapsody
Richtlijn deelname van ouderen aan wetenschappelijk onderzoek

SBAR training in Primary Care
Self-management in Dual Sensory Impaired resident
Shared decision making in dementia
Sleep and amyloid beta clearance
SOCAV
Social Fit
SPANkracht 
Stroke in AD models
Stuurgroep Ondervoeding: Goed gevoed ouder worden

TOPICS-MDS

UPPGRAID

ValiD project (OT Dementia UK)

WAALBED-III study

Leidraad Meer medisch onderzoek bij ouderen nodig

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en daarmee ook zorg voor mensen met toenemende kwetsbaarheid, meervoudige ziektelast en afnemende levensverwachting. De wetenschappelijke kennis waar deze zorg op is gebaseerd komt echter grotendeels nog van onderzoek onder (jonge) volwassenen. 

lees meer

Leidraad Meer medisch onderzoek bij ouderen nodig

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en daarmee ook zorg voor mensen met toenemende kwetsbaarheid, meervoudige ziektelast en afnemende levensverwachting. De wetenschappelijke kennis waar deze zorg op is gebaseerd komt echter grotendeels nog van onderzoek onder (jonge) volwassenen. 
 
Om onderzoekers te helpen bij het uitvoeren van Wmo-plichtig onderzoek bij ouderen hebben we vanuit de afdeling Geriatrie in opdracht van het ministerie van VWS en namens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) een leidraad samengesteld met 45 aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven onder andere antwoord op vragen rond deelname van wilsonbekwame ouderen, de rol van naasten en mantelzorgers en ethische vragen rond de belasting van ouderen met onderzoek.
 
De leidraad bevat ook praktische tips om ervoor te zorgen dat meer ouderen deelnemen aan onderzoek,  uitval tijdens het onderzoek wordt verlaagd en dat ouderen meer invloed krijgen op de uitvoering van het onderzoek. 

Test je kennis!

Weten hoeveel je weet over onderzoek met ouderen? Doe de test op www.richtlijnouderenzorg.nl.
De volledige leidraad is beschikbaar via onderstaande link, net als een praktische checklist van alle aanbevelingen.