Ons onderzoek

Naast patiëntenzorg is een groot deel van ons centrum toegewijd aan het uitvoeren van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Met het onderzoek willen we beter begrijpen hoe verschillende vormen van dementie ontstaan, hoe ze het beste zijn vast te stellen, hoe het mogelijk voorkomen kan worden en hoe de zorg voor mensen met dementie verbeterd kan worden. 

We doen dit onderzoek vanuit de visie dat de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie complexe aandoeningen zijn, waarbij meerdere oorzaken een rol spelen.

Binnen het Radboudumc Alzheimer Centrum staan de volgende thema’s centraal in het onderzoek:

  • Oorzaken van dementie. De oorzaken van dementie zijn nog steeds onvoldoende bekend. Wij richten ons vooral op onderzoek naar hart- en vaatziekten als mogelijke oorzaken van dementie. Bijvoorbeeld door onderzoek naar (behandeling van) hoge bloeddruk. We kijken ook met geavanceerde technieken naar de schade aan bloedvaten in de hersenen, om zo meer te begrijpen over de oorzaken van dementie. We hopen hiermee aanwijzingen voor nieuwe behandelingen te vinden.
  • Preventie van dementie. Omdat er nog geen behandeling bestaat waarmee dementie genezen kan worden, is het extra belangrijk om te voorkomen dat mensen de ziekte ontwikkelen. Er zijn aanwijzingen dat een gezonde leefstijl daarbij kan helpen. Maar welke leefstijlcomponenten zijn per persoon het meest belangrijk? Bijvoorbeeld: een gezonde bloeddruk is belangrijk, maar wat is per persoon een gezonde bloeddruk? En hoe kan die bloeddruk met medicatie, dieet of lichaamsbeweging op peil gehouden worden? Dat zijn vragen waar we in ons onderzoek antwoord op willen vinden. Met deze informatie hopen we in de nabije toekomst advies op maat te kunnen geven over het voorkómen van dementie.
  • Verbeteren van het proces van diagnostiek. Soms kan de diagnose dementie prima gesteld worden door de huisarts op basis van gesprekken met de persoon en zijn of haar naaste. In andere situaties is een uitgebreid medisch onderzoek nodig met geheugentesten, scans en laboratorium testen op de geheugenpolikliniek. Welke aanpak nodig is, hangt af van meerdere factoren. We willen iedereen de juiste diagnose geven, maar het liefst met diagnostiek op maat. Geen belastende onderzoeken als die niet nodig zijn.
  • Verbeteren van de zorg voor mensen met dementie. De meeste mensen met dementie wonen thuis, al dan niet met een partner of kinderen. Vaak kunnen zij een tijd lang nog prima zelfstanding wonen met steun van een mantelzorger. Naarmate de dementie vordert, wordt de zorg zwaarder voor de mantelzorger en kan er een moment komen waarop het niet meer gaat en extra zorg of verhuizing naar een verpleeghuis nodig is. Wij onderzoeken hoe we mensen met dementie en hun mantelzorgers het beste kunnen ondersteunen, zodat het zo lang mogelijk goed blijft gaan in de eigen omgeving. Hoe kunnen we de zo ingrijpende, veel voorkomende crisissituaties voorkómen? Ook kijken we hoe we bewoners in verpleeghuizen met dementie het beste kunnen begeleiden, zodat zij ook hun laatste levensfase zo prettig mogelijk kunnen doorbrengen. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor de groep jonge mensen met een dementie.

Ons onderzoek

Naast patiëntenzorg is een groot deel van ons centrum toegewijd aan het uitvoeren van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. lees meer

Wilt u bijdragen aan onderzoek?

Bijdragen aan onderzoek kan op twee manieren. U kunt deelnemen aan onderzoek en het is mogelijk om financieel bij te dragen aan ons onderzoek.

lees meer

Wilt u bijdragen aan onderzoek?

Bijdragen aan onderzoek kan op twee manieren. U kunt deelnemen aan onderzoek. Hieronder leest u meer over lopende onderzoeken waarvoor wij op zoek zijn naar deelnemers. Het is ook mogelijk om financieel bij te dragen aan ons onderzoek. Kijk voor de mogelijkheden op onze fonds-pagina. Op beide manieren draagt u direct bij aan het ontwikkelen van kennis om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

  • CROWN: Met een nieuw apparaat, bestaande uit een hoofdband met lampjes, kunnen we meten hoe het water in de hersenen zich beweegt. We denken dat de beweging van het hersenwater een rol kan spelen in de opruiming van afvalstoffen in het brein. Daarom zijn we benieuwd of we verschillen zien in de beweging van het hersenwater bij mensen met en zonder geheugenklachten. Mensen zonder cognitieve klachten, milde cognitieve klachten of dementie kunnen deelnemen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Lieuwe Verkaar (T: 06 11 46 95 61). 

  • ABOARD cohort: Gewoon vanuit huis, in een uurtje, kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een wetenschappelijk onderzoek om alzheimer te stoppen voor een toekomst zonder dementie. U ontvangt één keer per jaar een uitnodiging om vragenlijsten in te vullen, op de computer of tablet. Deze vragen gaan over o.a. uw leefstijl en (mentale) gezondheid. Iedereen vanaf 45 jaar kan meedoen, met en zonder geheugenklachten. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden via www.aboard-cohort.nl 

  • JMD-studie: JMD staat voor Jonge Mensen met Dementie. Om de zorg en behandeling van dementie in de toekomst zo goed mogelijk op de behoeftes van jonge mensen aan te kunnen passen en de kwaliteit van leven van jonge mensen met dementie en hun naasten verbeteren, hebben de onderzoekers van YOD-INCLUDED een landelijke studie opgezet: de JMD-studie. We volgen een groep mensen met dementie op jonge leeftijd voor lange tijd. Aan de JMD-studie kan iedereen waarbij dementie vastgesteld is voor het 70e jaar en hun naasten in Nederland meedoen. Het maakt niet uit hoe oud u op dit moment bent of hoe lang u de ziekte al heeft. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen via jmd-studie@yod-included.nl 

  • Medewerkers
  • Intranet