Ons onderzoek

Naast patiëntenzorg is een groot deel van ons centrum toegewijd aan het uitvoeren van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Met het onderzoek willen we beter begrijpen hoe verschillende vormen van dementie ontstaan, hoe ze het beste zijn vast te stellen, hoe het mogelijk voorkomen kan worden en hoe de zorg voor mensen met dementie verbeterd kan worden. 

We doen dit onderzoek vanuit de visie dat de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie complexe aandoeningen zijn, waarbij meerdere oorzaken een rol spelen.

Binnen het Radboudumc Alzheimer Centrum staan de volgende thema’s centraal in het onderzoek:

 • Oorzaken van dementie. De oorzaken van dementie zijn nog steeds onvoldoende bekend. Wij richten ons vooral op onderzoek naar hart- en vaatziekten als mogelijke oorzaken van dementie. Bijvoorbeeld door onderzoek naar (behandeling van) hoge bloeddruk. We kijken ook met geavanceerde technieken naar de schade aan bloedvaten in de hersenen, om zo meer te begrijpen over de oorzaken van dementie. We hopen hiermee aanwijzingen voor nieuwe behandelingen te vinden.
 • Preventie van dementie. Omdat er nog geen behandeling bestaat waarmee dementie genezen kan worden, is het extra belangrijk om te voorkomen dat mensen de ziekte ontwikkelen. Er zijn aanwijzingen dat een gezonde leefstijl daarbij kan helpen. Maar welke leefstijlcomponenten zijn per persoon het meest belangrijk? Bijvoorbeeld: een gezonde bloeddruk is belangrijk, maar wat is per persoon een gezonde bloeddruk? En hoe kan die bloeddruk met medicatie, dieet of lichaamsbeweging op peil gehouden worden? Dat zijn vragen waar we in ons onderzoek antwoord op willen vinden. Met deze informatie hopen we in de nabije toekomst advies op maat te kunnen geven over het voorkómen van dementie.
 • Verbeteren van het proces van diagnostiek. Soms kan de diagnose dementie prima gesteld worden door de huisarts op basis van gesprekken met de persoon en zijn of haar naaste. In andere situaties is een uitgebreid medisch onderzoek nodig met geheugentesten, scans en laboratorium testen op de geheugenpolikliniek. Welke aanpak nodig is, hangt af van meerdere factoren. We willen iedereen de juiste diagnose geven, maar het liefst met diagnostiek op maat. Geen belastende onderzoeken als die niet nodig zijn.
 • Verbeteren van de zorg voor mensen met dementie. De meeste mensen met dementie wonen thuis, al dan niet met een partner of kinderen. Vaak kunnen zij een tijd lang nog prima zelfstanding wonen met steun van een mantelzorger. Naarmate de dementie vordert, wordt de zorg zwaarder voor de mantelzorger en kan er een moment komen waarop het niet meer gaat en extra zorg of verhuizing naar een verpleeghuis nodig is. Wij onderzoeken hoe we mensen met dementie en hun mantelzorgers het beste kunnen ondersteunen, zodat het zo lang mogelijk goed blijft gaan in de eigen omgeving. Hoe kunnen we de zo ingrijpende, veel voorkomende crisissituaties voorkómen? Ook kijken we hoe we bewoners in verpleeghuizen met dementie het beste kunnen begeleiden, zodat zij ook hun laatste levensfase zo prettig mogelijk kunnen doorbrengen. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor de groep jonge mensen met een dementie.

Ons onderzoek

Naast patiëntenzorg is een groot deel van ons centrum toegewijd aan het uitvoeren van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. lees meer

Wilt u bijdragen aan onderzoek?

Bijdragen aan onderzoek kan op twee manieren. U kunt deelnemen aan onderzoek en het is mogelijk om financieel bij te dragen aan ons onderzoek.

lees meer

Wilt u bijdragen aan onderzoek?

Bijdragen aan onderzoek kan op twee manieren. U kunt deelnemen aan onderzoek. Hieronder leest u meer over lopende onderzoeken waarvoor wij op zoek zijn naar deelnemers. Het is ook mogelijk om financieel bij te dragen aan ons onderzoek. Kijk voor de mogelijkheden op onze fonds-pagina. Op beide manieren draagt u direct bij aan het ontwikkelen van kennis om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

 • BAMCOG project: We ontwikkelen en testen een app voor het meten van cognitieve functies bij ouderen (denk aan geheugen en concentratievermogen). Voor deze studie zijn we op zoek naar deelnemers van 60 jaar of ouder, die (beginnende) geheugenklachten hebben. We vragen deelnemers gedurende 3 maanden één keer per week een aantal spellen te spelen. We onderzoeken of het gebruik van deze app in deze groep haalbaar is. In de toekomst willen we de app inzetten om de zorg voor mensen op de geheugenpoli te verbeteren. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Geeske Peeters (T: 024-3616772). 
 • Bionic, Café en Scala: Voor deze drie onderzoeken naar verbeteren van de diagnostiek rondom cerebrale amyloïd angiopathie worden mensen gezocht met cerebrale amyloïd angiopathie, mensen met een bloeding in de diepe delen van de hersenen, mensen met de ziekte van Alzheimer en gezonde mensen. Lees hier verder voor meer informatie.
 • EVOKE: Voor een internationale geneesmiddelenstudie met het middel semaglutide, als behandeling bij de ziekte van Alzheimer, zoeken we mensen met een lichte ernst van dementie door de ziekte van Alzheimer. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Dr Jurgen Claassen (T: 024-3616772).
 • MOCIA: Voor onderzoek naar het voorkómen van dementie door een combinatie behandeling (bloeddruk, voeding, slaap, stress, beweging) zoeken we mensen tussen 60 en 80 jaar, zonder dementie, die een hoger risico hebben op dementie, bijvoorbeeld door hart- en vaatziekten. Ook mensen met klachten of zorgen over het geheugen mogen meedoen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Dr Jurgen Claassen (T: 024-3616772).
 • Behandeling van hoge bloeddruk bij ouderen. In een onderzoek bij 12 ouderen (70 en ouder) met hoge bloeddruk en een kwetsbare gezondheid (b.v. meerdere aandoeningen, meerdere pillen, slechter ter been, dementie) willen we de behandeling van de bloeddruk nauwkeurig volgen door metingen van bloeddruk en hersendoorbloeding, om te zien of de medicijnen tegen hoge bloeddruk goed verdragen worden. Bij interesse, mail Ralf Weijs.
 • Medewerkers
 • Intranet