Impact en nazorg van de IC of MC

Na het ontslag van de IC of MC hebben patiënten vaak nog geruime tijd last van klachten die te maken kunnen hebben met de ernstige aandoening en het verblijf op de IC. Deze gevolgen kunnen lichamelijk en niet-lichamelijk van aard zijn. Bijvoorbeeld vermoeidheid, spierzwakte, verminderde eetlust, huidproblemen, geheugen- en concentratiestoornissen, verwardheid en aanhoudende stress. Deze verschijnselen kunnen uw vooruitgang of uw beleving van herstel moeilijker maken.
Lees hier meer informatie over Uw herstel na een intensive care opname’.

Vragen of meer informatie

Als u en/of uw naaste(n) op de verpleegafdeling behoefte heeft aan informatie over de IC-opname of aan nazorg, kan een verpleegkundige van de IC bij u langskomen om uw vragen te beantwoorden.
Na ontslag uit het ziekenhuis kunt u voor nazorg ook een afspraak maken op de polikliniek Intensive Care. Hier kunnen u en uw naaste(n) met een arts en een verpleegkundige van de IC spreken over uw verblijf op de IC/MC en uw ervaringen sinds u de IC/MC verlaten heeft. Het is mogelijk om de IC te bezoeken waar u gelegen heeft. Neem voor het maken van een polikliniekafspraak contact op met het secretariaat van de afdeling Intensive Care van het Radboudumc: (024) 361 72 73.
Afdelingen Intensive Care Overplaatsing

Overplaatsing

De intensivist bepaalt wanneer u van de Intensive Care afdeling overgeplaatst mag worden naar een vervolgafdeling. lees meer

Overplaatsing

De intensivist bepaalt wanneer u van de Intensive Care afdeling overgeplaatst mag worden naar een vervolgafdeling. Deze vervolgafdeling kan de Medium Care afdeling, een verpleegafdeling of een afdeling in een ander (uw eigen) ziekenhuis zijn. U en uw naasten worden door de arts en de verpleegkundige op de IC/ MC geïnformeerd over uw overplaatsing naar de verpleegafdeling. Wij proberen de overplaatsing aan het eind van de ochtend of begin van de middag plaats te laten vinden. Als dit niet mogelijk is, proberen we u en uw naaste hierover zo snel mogelijk in te lichten. Het kan gebeuren dat de overplaatsing onder tijdsdruk op een ander tijdstip plaatsvindt dan gepland (bijvoorbeeld door drukte op de IC/MC of de verpleegafdeling).

Naar de verpleegafdeling

U bent op de afdeling Intensive Care (IC) en/of Medium Care (MC) opgenomen (geweest), omdat u ernstig ziek was of ernstig ziek dreigde te worden. U wordt overgeplaatst naar een verpleegafdeling als u niet meer afhankelijk bent van de bewakings- en behandelingsmogelijkheden op de IC en MC. U wordt op de verpleegafdeling verder behandeld en verzorgd. Dat is verantwoord omdat uw situatie verbeterd is. Toch kan dit voor u en uw naasten een grote overgang zijn; u bent vertrouwd geraakt met de zorgverleners en de dagelijkse gang van zaken op de IC/MC.

Na de overplaatsing komt u terecht in een nieuwe en voor u mogelijk vreemde omgeving. Er begint een nieuwe fase van uw ziekenhuisverblijf. Wij begrijpen dat deze verandering soms gevoelens van angst en onveiligheid bij u en uw naasten kunnen oproepen. Daarom geven we informatie over wat u kunt verwachten op de verpleegafdeling. Wij hopen dat dit bijdraagt aan een goede overgang vanuit de IC/MC voor u en uw naasten.
Iedere patiënt heeft altijd recht op de beste zorg. Wij vinden het belangrijk om persoonsgerichte zorg te bieden en stemmen de zorgverlening af op uw specifieke eigenschappen en behoeften. Wij verzoeken u en uw naaste(n) om uw persoonlijke zorgbehoefte met ons te bespreken, zodat we samen met u invulling kunnen geven aan uw zorgplan op de verpleegafdeling.

Verschillen

Wat zijn de verschillen tussen de IC/MC en de verpleegafdeling? lees meer

Verschillen

Als u zover hersteld bent dat continue bewaking niet meer noodzakelijk is, wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling werken we samen met u aan de volgende fase van uw herstel: verdere verbetering van uw gezondheid en voorbereiding op de periode na het ziekenhuis. De gang van zaken op een verpleegafdeling verschilt van de zorgverlening op de IC/MC.

De meest opvallende verschillen zijn:
 • U wordt niet meer continu bewaakt door middel van een monitor. Controle van belangrijke lichaamsfuncties gebeurt een aantal keer  per dag. Hoe vaak we dit doen, is afhankelijk van uw situatie.
 • Medische hulpmiddelen (infusen, katheters en medicatiepompen) worden verwijderd zodra dat mogelijk is, zodat u daar minder hinder van heeft tijdens uw verblijf op verpleegafdeling.
 • Er is niet continu een verpleegkundige op uw kamer aanwezig. Als u hulp nodig heeft, kunt u de verpleegkundige waarschuwen met de bel of via het oproepsysteem.
 • Op verpleegafdeling werken minder verpleegkundigen dan op de IC of MC.  Zij zorgen voor meerdere patiënten tegelijk.
 • De verpleegkundigen hebben specifieke kennis van het medisch specialisme op de verpleegafdeling en de zorgverlening die daarbij hoort.
 • Afspraken die u en uw familie tijdens het verblijf op de Intensive Care gemaakt heeft, lopen niet automatisch door op de afdeling waar u nu terechtkomt. U en/of uw familie kunnen daar opnieuw afspraken over maken met verpleegkundigen en artsen van die afdeling.
 • Gesprekken met de arts komen doorgaans niet dagelijks voor, zoals op IC en MC. U of uw naaste kunt/kan bij de verpleegkundige een afspraak maken voor een gesprek met de arts.
 • Afhankelijk van uw situatie, stimuleren wij u  om steeds meer dingen zelf te doen. Daarbij kunt u denken aan verzorging, eten en drinken en in en uit bed komen. De verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist begeleiden u hierin.
 • Op de IC/MC was de intensivist uw hoofdbehandelaar. Nu is dat de medisch specialist van de verpleegafdeling. Uw eerste medische aanspreekpunt op de afdeling is de zaalarts (arts in opleiding tot specialist).
 • Als er diverse specialismen bij uw behandeling betrokken zijn of als u verschillende behandelingen krijgt, dan kan voor u een dagprogramma worden gemaakt, zoals dat op de IC en MC wellicht ook gebruikt is. Op die manier is de dagindeling voor u en naasten inzichtelijk en duidelijk.

IC als back-up

De IC-verpleegkundige kan u op de verpleegafdeling nogmaals komen bezoeken om advies en ondersteuning te geven. lees meer

IC als back-up

Als u langer dan 7 dagen op de IC heeft gelegen of als de verpleegafdeling, de IC of uzelf het belangrijk vindt, kan de IC-verpleegkundige u op de verpleegafdeling nogmaals komen bezoeken. Zij kan zowel u als de verpleegkundige advies en ondersteuning geven bij de zorgverlening of onderdelen daarvan. Daarnaast kunnen verpleegkundigen en artsen van de verpleegafdeling altijd makkelijk contact opnemen met de IC voor overleg.
 

Familie­gesprekken

Goede informatie en afspraken over uw behandel- en zorgplan geven u en uw naaste(n) inzicht in uw verdere herstel. lees meer

Familie­gesprekken

Goede informatie en afspraken over uw behandel- en zorgplan geven u en uw naaste(n) inzicht in uw verdere herstel. Wij vinden dit belangrijk. Daarom kunt u ook op de verpleegafdeling regelmatig een gesprek tussen u en uw naasten en de zaalarts laten plannen. Als u er behoefte aan heeft, kunt u een korte schriftelijke samenvatting van het gesprek krijgen. Geef dat dan vooraf bij ons aan.

Voorbereiding op ontslag

Op de verpleegafdeling wordt gewerkt aan de volgende fase van uw herstel en voorbereiding op het traject na het ziekenhuis. Bij elke patiënt streven we naar een optimale behandeling binnen een zo kort mogelijke tijd. We bepalen samen met u en uw naaste(n) - afhankelijk van uw situatie en wensen - welke zorg u na het ontslag nodig heeft.
Hierbij kan het gaan om thuiszorg, een plek in een revalidatiekliniek of een (tijdelijke) opname in een verpleeghuis of andere zorginstelling. Als dit voor u geldt, kunt u aangeven welk huis of welke organisatie uw voorkeur heeft. De verpleegkundige houdt u en uw naaste(n) op de hoogte van uw ontslagdatum. Bij ontslag informeren we de nieuwe zorgaanbieder door middel van een schriftelijke overdracht over uw persoonlijke situatie en zorgvraag.
Het kan zijn dat er bij uw ontslag sprake is van woon- en/of sociale problematiek die vóór de ziekenhuisopname al bestond. Deze problematiek kan het ziekenhuis niet op korte termijn voor u oplossen. Hiervoor kunt u terecht bij uw huisarts of bij maatschappelijk werk.

Impact en nazorg van de IC of MC

Na het ontslag van de IC of MC hebben patiënten vaak nog geruime tijd last van klachten die te maken kunnen hebben met de ernstige aandoening en het verblijf op de IC. lees meer


Vragen of meer informatie?

Als u en/of uw naaste(n) op de verpleegafdeling behoefte heeft aan informatie over de IC-opname of aan nazorg, kan een verpleegkundige van de IC bij u langskomen om uw vragen te beantwoorden.
Na ontslag uit het ziekenhuis kunt u voor nazorg ook een afspraak maken op de polikliniek Intensive Care. Hier kunnen u en uw naaste(n) met een arts en een verpleegkundige van de IC spreken over uw verblijf op de IC/MC en uw ervaringen sinds u de IC/MC verlaten heeft. Het is mogelijk om de IC te bezoeken waar u gelegen heeft. Neem voor het maken van een polikliniekafspraak contact op met het secretariaat van de afdeling Intensive Care van het Radboudumc: (024) 361 72 73.
 
 • Medewerkers
 • Intranet