SpraakTaalteam

De ontwikkeling van taal en spraak verloopt niet bij alle kinderen vanzelfsprekend. Problemen met communicatie kunnen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van uw kind. Het is daarom belangrijk zo vroeg mogelijk onderzoek te laten doen. Het SpraakTaalteam voert dit onderzoek uit. lees meer

SpraakTaalteam

De ontwikkeling van taal en spraak verloopt niet bij alle kinderen vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn later met hun eerste woordjes. Andere kinderen praten al snel maar zijn moeilijk verstaanbaar. Er zijn ook kinderen die moeite hebben met het begrijpen van taal of het maken van zinnen. Problemen met communicatie kunnen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van uw kind. Het is daarom belangrijk om bij problemen zo vroeg mogelijk onderzoek te laten doen.

Wie zijn wij?

Het SpraakTaalteam onderzoekt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met spraak- en taalproblemen. Het team bestaat uit logopedisten, medisch psychologen en een psychologisch medewerker. Akoepedisten, KNO-artsen en audiologen ondersteunen het team. Het SpraakTaalteam is onderdeel van het Universitair Audiologisch Centrum van de afdeling KNO.

Contact (Kinder) Audiologisch Centrum

Audiologisch Centrum

(024) 361 35 06
contactformulier

Eerste afspraak

De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek en een gehooronderzoek. Bij de uitnodiging sturen we vragenlijsten mee die u thuis kunt invullen. Neem deze mee naar de afspraak. lees meer

Eerste afspraak

Uw kind is aangemeld bij het SpraakTaalteam door uw huisarts, de arts van het consultatiebureau, de logopedist of de schoolarts van uw kind. U krijgt daarom een uitnodiging voor een intakegesprek en een gehoortest. Bij deze uitnodiging sturen we vragenlijsten mee die u thuis kunt invullen. Neem deze mee naar de eerste afspraak. Als u zelf al meer informatie heeft over uw kind, bijvoorbeeld een verslag van de logopedist, is het prettig als u deze ook meeneemt.

Intake en onderzoek

Voor kinderen onder de 4 jaar bestaat de eerste afspraak uit een intakegesprek, een gehooronderzoek, een logopedische screening en een observatie door een medisch psycholoog. De intake voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar bestaat uit een intakegesprek en een gehooronderzoek. 

Na de eerste afspraak

Na de eerste afspraak bespreken we uw kind in het multidisciplinair overleg. Binnen een week bellen we u en geven we advies over het vervolgtraject. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
  • Logopedische behandeling bij een logopedist in uw woonomgeving.
  • Aanvullend onderzoek binnen het SpraakTaalteam.
  • Verwijzing naar een andere behandelaar of specialist.

Welke onderzoeken bieden wij?

  • Tijdens dit onderzoek meten we de beweeglijkheid van het trommelvlies van uw kind. Ook brengen we de reacties op verschillende geluiden en spraak in kaart. Zo onderzoeken we of uw kind goed hoort.


Verslag

Na afloop van de onderzoeken bespreken we de resultaten met u. We schrijven ook een verslag. Na toestemming van u, delen we dit verslag met de huisarts en andere betrokken hulpverleners van uw kind.

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 652

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 652

Spraaktaalteam

  • Medewerkers
  • Intranet