Over het Audiologisch Centrum

In het universitair Audiologisch Centrum (AC) onderzoeken en behandelen we gehoorproblemen en/of spraak- en taalproblemen. Het AC bestaat uit een Kinder Audiologisch Centrum en een Audiologisch Centrum voor Volwassenen.

lees meer

Over het Audiologisch Centrum

In het universitair Audiologisch Centrum (AC) onderzoeken en behandelen we gehoorproblemen en/of spraak- en taalproblemen. Het AC bestaat uit:

 • Een Kinder Audiologisch Centrum 
 • Een Audiologisch Centrum voor Volwassenen

Onze medewerkers helpen u bij het oplossen van uw problemen of bij het beperken van de last die u daarvan ervaart. Op het AC werken we daarvoor nauw samen met KNO-artsen en andere medisch specialisten van het Radboudumc.

Brede expertise gehoorzorg

Het Audiologisch Centrum van het Radboudziekenhuis heeft in ruim 60 jaar een brede expertise opgebouwd op het gebied van diagnostiek en revalidatie van gehoorzorg. 

 • Zo is bijvoorbeeld in samenwerking met de KNO-afdeling vooruitstrevend werk verricht op het gebied van gehoorimplantologie.
 • Ook zijn de revalidatietechnieken voor mensen met gehoorproblemen aanzienlijk verbeterd.
 • En de mogelijkheden om uw slechthorende kind in de gezinssituatie en de dagverblijf- of leeromgeving hulp te bieden zijn doorontwikkeld.

In de loop der jaren is deze zorg op het AC uitgebreid met diagnostiek bij kinderen met taal- en spraakproblematiek. 

Multidisciplinaire zorg

De drijfveer om ieder mens met een gehoor- of communicatieve beperking zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en op weg te helpen, staat nog altijd onveranderd voorop. U kunt rekenen op een sterk gemotiveerd en ervaren team dat garant staat voor deskundige multidisciplinaire zorg.

Samenwerken

Het belang van u of uw kind heeft de eerste prioriteit. Daarmee bent u als patiënt of ouder een belangrijke partner.

Wij weten hoe belangrijk het is om:

 • ondanks de gehoor of taalbeperking, te kunnen communiceren met elkaar;
 • optimaal te functioneren op school;
 • optimaal te functioneren op werk.

Wij zijn bekend met de vragen en zorgen die u en anderen in uw omgeving hebben. 

Open houding

Onze inzet gaat uit naar onderzoek en de best passende revalidatie van het gehoor, maar ook naar het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van een kind en zijn of haar dagelijks functioneren.
 
Bij een goede samenwerking en hoge eisen aan de kwaliteit van de zorg hoort wat ons betreft een open houding ten opzichte van mogelijke verbeteringen. Daarbij zijn ook uw suggesties van harte welkom.


Contact

Audiologisch Centrum

(024) 361 35 06
e-mail ons

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 652

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 652

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze onderdelen


Audiologisch Centrum voor volwassenen

Kijk hier voor meer informatie over de diensten en contactgegevens van het AC voor volwassenen. lees meer

Kinder Audiologisch Centrum

Kijk hier voor meer informatie over de diensten en contactgegevens van het AC voor kinderen. lees meer

Ambulant behandelteam

Eén van de zeven landelijke centra die zorgen voor de behandeling van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. lees meer

Servicepunt CI

Heeft u problemen met of klachten over uw cochleair implantaat? U kunt hier terecht voor probleemoplossing en het stellen van vragen. lees meer

Cochleaire implantatie (CI) voor volwassenen

Een cochleair implantaat (CI) kan een geschikt hulpmiddel zijn als u doof of ernstig slechthorend bent en u vanwege een defect in uw slakkenhuis met een gewoon hoortoestel geen of weinig geluiden kunt waarnemen. lees meer

Cochleaire implantatie (CI) bij kinderen

Als uw kind een ernstige vorm van slechthorendheid of doofheid heeft, of de slechthorendheid van uw kind zeer snel toeneemt, kunt u terecht bij het CI-team voor kinderen. lees meer

SpraakTaalteam

Het SpraakTaalteam onderzoekt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met spraak- en taalproblemen. Het team bestaat uit logopedisten, medisch psychologen en een psychologisch medewerker. Het team wordt ondersteund door akoepedisten, KNO-artsen en audiologen. lees meer

Schisisteam

U kunt bij ons Schisisteam terecht als uw kind geboren is met een spleet van de lip of van de kaak en het gehemelte. lees meer

Meer informatie


Slechthorend? Uw ervaring telt! Onderzoek naar tekst-naar-spraak apps

Test een app en deel uw ervaring (project DESIRE-NL). Met uw mobiele apparaat wordt het steeds eenvoudiger om een gesprek om te zetten in tekst. Zo kunt u meelezen wat er gezegd wordt. Deel uw ervaring en help mee deze apps te verbeteren en andere slechthorenden beter te adviseren in het gebruik hiervan. Ook als u nog geen gebruik maakt van een dergelijke app. lees meer

Slechthorend? Uw ervaring telt! Onderzoek naar tekst-naar-spraak apps

Test een app en deel uw ervaring (project DESIRE-NL) 

Met uw mobiele apparaat wordt het steeds eenvoudiger om een gesprek om te zetten in tekst. Zo kunt u meelezen wat er gezegd wordt. 
Deel uw ervaring en help mee deze apps te verbeteren en andere slechthorenden beter te adviseren in het gebruik hiervan. Ook als u nog geen gebruik maakt van een dergelijke app. 

Direct naar de vragenlijst

Technologie als oplossing

Als slechthorende is het vaak lastig om een gesprek te volgen, zeker in een groep of in rumoer. Technologie kan hierbij een oplossing bieden. Tegenwoordig zijn er steeds meer apps die automatisch gesprekken omzetten in tekst (transcriptie). Er zijn ook spraak-naar-tekst apps die speciaal ontwikkeld zijn om mensen met gehoorproblemen te ondersteunen. Wanneer u als slechthorende bijvoorbeeld een gesprek voert, zet de app het gesprek om in tekst. Hierdoor kunt u als slechthorende meelezen wat er gezegd wordt.

Wat gaan we doen? 

Nadat u een spraak-naar-tekst app minimaal twee weken hebt uitgeprobeerd vult u een online vragenlijst in. Met de resultaten hiervan kunnen we slechthorenden beter informeren over het gebruik van spraak-naar-tekst apps. Daarnaast worden aandachtspunten gedeeld met de ontwikkelaars van deze apps en met anderen die ons kunnen helpen bij het verbeteren van deze hulpmiddelen. 

U kunt meedoen aan dit onderzoek wanneer u

 • gehoorproblemen hebt
 • 16 jaar of ouder bent
 • een geschikte smartphone hebt voor teks-naar-spraak apps
 • ook als u voor het eerst een app gaat proberen

Na twee weken gebruik vult u de vragenlijst in waarin u uw ervaringen met ons deelt. . 


Hoor­hulpmiddelen

Er zijn verschillende hoorhulpmiddelen beschikbaar, zoals hoortoestellen, die ervoor zorgen dat u weer beter kunt horen. lees meer

Onze mensen

Het team van het Audiologisch Centrum bestaat uit verschillende professionals die nauw samenwerken. lees meer

Onze mensen

Audioloog

De audioloog is deskundig op het gebied van het functioneren van het gehoor en geeft leiding aan het onderzoek van het gehoor en aan de gehoorrevalidatie. Ook is de audioloog gespecialiseerd in de aanpassing van het hoortoestel of andere hulpmiddelen.

Akoepedist en audiologie-assistent

De akoepedist en audiologie-assistent voeren het audiologisch onderzoek en spelen een belangrijke rol bij de advisering en controle van hoortoestellen en overige hulpmiddelen

Logopedisten

Onze logopedisten volgen en onderzoeken de auditieve, communicatieve en spraak-taalontwikkeling van het kind. Ook geven zij logopedische behandeling en adviseren zij ouders over hoe zij hun kind in dagelijkse situaties kunnen stimuleren.

GZ-Psychologen/orthopedagogen

De psycholoog/orthopedagoog volgt, onderzoekt en adviseert bij de totale ontwikkeling van het kind in relatie tot de gehoorproblemen.

Psychologisch medewerker

De psychologisch medewerker ondersteunt bij de uitvoering van het psychologisch onderzoek door bijvoorbeeld het afnemen van de testen en het voeren van gesprekken, onder supervisie van de GZ-psycholoog/orthopedagoog. 

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker ondersteunt bij het oplossen van en omgaan met materiële en psychosociale problemen, zowel in het dagelijks leven als op het werk. Als het nodig is, verwijst de maatschappelijk werker u door naar een psycholoog of andere behandelaars.

Gezinsbegeleiders

De gezinsbegeleider fungeert als coördinator in het SGB-behandeltraject en is voor ouders het aanspreekpunt. Tijdens de bezoeken in de thuissituatie en/of op locatie biedt de gezinsbegeleider behandeling en advies op het gebied van gehoor, communicatie en interactie.

Technicus

De technicus is verantwoordelijk voor het functioneren van alle apparatuur, regelt het ICT-beleid binnen het AC en bouwt meetopstellingen voor diagnostiek of wetenschappelijk onderzoek.

Secretaresse

De secretaresse is de schakel tussen u en de medewerkers van het Audiologisch Centrum. Zij biedt administratieve ondersteuning aan de afdeling. Ook is zij het eerste telefonisch aanspraakpunt voor al uw vragen rondom organisatorische vragen (n.a.v. ontvangen brieven, afspraken, etc.).

KNO-arts

De Keel-, Neus-, Oorarts (KNO-arts) onderzoekt en behandelt aandoeningen aan keel, neus en oren. De KNO-arts onderzoekt ook de medische oorzaak van het gehoorverlies.


Stages

Binnen het universitair Audiologisch Centrum bieden wij scholieren en studenten verschillende stagemogelijkheden. lees meer

Stages

Binnen het universitair Audiologisch Centrum bieden wij scholieren en studenten verschillende stagemogelijkheden.

Elk jaar zijn er stagemogelijkheden voor studenten van de volgende opleidingen:

 • HBO Pedagogiek
 • HBO Logopedie
 • Gedragswetenschappen: 
  - Orthopedagogiek
  - Psychologie
 • HBO Audiologie
 • Audiologie-assistenten
 • Klinisch-fysicus Audioloog

Nieuwsgierig of we een stageplaats voor je hebben? Neem gerust contact op!

 • Medewerkers
 • Intranet