Afdelingen Keel-Neus-Oorheelkunde Audiologisch centrum

Over het audiologisch centrum

In het universitair Audiologisch Centrum (AC) onderzoeken en behandelen we gehoorproblemen en/of spraak- en taalproblemen. Het AC bestaat uit een Kinder Audiologisch Centrum en een Audiologisch Centrum voor Volwassenen.

lees meer

Over het audiologisch centrum

In het universitair Audiologisch Centrum (AC) onderzoeken en behandelen we gehoorproblemen en/of spraak- en taalproblemen. Het AC bestaat uit:

 • Een Kinder Audiologisch Centrum 
 • Een Audiologisch Centrum voor Volwassenen

Onze medewerkers helpen u bij het oplossen van uw problemen of bij het beperken van de last die u daarvan ervaart. Op het AC werken we daarvoor nauw samen met KNO-artsen en andere medisch specialisten van het Radboudumc.

Brede expertise gehoorzorg

Het Audiologisch Centrum van het Radboudziekenhuis heeft in ruim 60 jaar een brede expertise opgebouwd op het gebied van diagnostiek en revalidatie van gehoorzorg. 

 • Zo is bijvoorbeeld in samenwerking met de KNO-afdeling vooruitstrevend werk verricht op het gebied van gehoorimplantologie.
 • Ook zijn de revalidatietechnieken voor mensen met gehoorproblemen aanzienlijk verbeterd.
 • En de mogelijkheden om uw slechthorende kind in de gezinssituatie en de dagverblijf- of leeromgeving hulp te bieden zijn doorontwikkeld.

In de loop der jaren is deze zorg op het AC uitgebreid met diagnostiek bij kinderen met taal- en spraakproblematiek. 

Multidisciplinaire zorg

De drijfveer om ieder mens met een gehoor- of communicatieve beperking zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en op weg te helpen, staat nog altijd onveranderd voorop. U kunt rekenen op een sterk gemotiveerd en ervaren team dat garant staat voor deskundige multidisciplinaire zorg.

Samenwerken

Het belang van u of uw kind heeft de eerste prioriteit. Daarmee bent u als patiënt of ouder een belangrijke partner.

Wij weten hoe belangrijk het is om:

 • ondanks de gehoor of taalbeperking, te kunnen communiceren met elkaar;
 • optimaal te functioneren op school;
 • optimaal te functioneren op werk.

Wij zijn bekend met de vragen en zorgen die u en anderen in uw omgeving hebben. 

Open houding

Onze inzet gaat uit naar onderzoek en de best passende revalidatie van het gehoor, maar ook naar het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van een kind en zijn of haar dagelijks functioneren.
 
Bij een goede samenwerking en hoge eisen aan de kwaliteit van de zorg hoort wat ons betreft een open houding ten opzichte van mogelijke verbeteringen. Daarbij zijn ook uw suggesties van harte welkom.


Contact

Audiologisch Centrum

(024) 361 35 06
(024) 361 77 15
contact

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang West
Route: 382

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang West
Volg route 382

Maatregelen coronavirus

Veel van de geplande poliklinische afspraken en behandelingen gaan door. Soms ook telefonisch of in een videogesprek. Helaas moeten we sommige geplande opnames uitstellen. Wij nemen zelf contact met u op als dit voor u geldt. U kunt voor spoedgevallen altijd bij ons terecht.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze onderdelen


Audiologisch Centrum voor volwassenen

Kijk hier voor meer informatie over de diensten en contactgegevens van het AC voor volwassenen.

lees meer

Kinder Audiologisch Centrum

Kijk hier voor meer informatie over de diensten en contactgegevens van het AC voor kinderen.

lees meer

Ambulant behandelteam

Eén van de zeven landelijke centra die zorgen voor de behandeling van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

lees meer

Servicepunt CI

Heeft u problemen met of klachten over uw cochleair implantaat? U kunt hier terecht voor probleemoplossing en het stellen van vragen. lees meer

Cochleaire implantatie (CI) voor volwassenen

Een cochleair implantaat (CI) kan een geschikt hulpmiddel zijn als u doof of ernstig slechthorend bent en u vanwege een defect in uw slakkenhuis met een gewoon hoortoestel geen of weinig geluiden kunt waarnemen. lees meer

Cochleaire implantatie (CI) bij kinderen

Als uw kind een ernstige vorm van slechthorendheid of doofheid heeft, of de slechthorendheid van uw kind zeer snel toeneemt, kunt u terecht bij het CI-team voor kinderen. lees meer

SpraakTaalteam

Het SpraakTaalteam onderzoekt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met spraak- en taalproblemen. Het team bestaat uit logopedisten, medisch psychologen en een psychologisch medewerker. Het team wordt ondersteund door akoepedisten, KNO-artsen en audiologen.

lees meer

Schisisteam

U kunt bij ons Schisisteam terecht als uw kind geboren is met een spleet van de lip of van de kaak en het gehemelte. lees meer

Meer informatie


Hoor­hulpmiddelen

Er zijn verschillende hoorhulpmiddelen beschikbaar, zoals hoortoestellen, die ervoor zorgen dat u weer beter kunt horen.

lees meer

Onze mensen

Het team van het Audiologisch Centrum bestaat uit verschillende professionals die nauw samenwerken.

lees meer

Onze mensen

Audioloog

De audioloog is deskundig op het gebied van het functioneren van het gehoor en geeft leiding aan het onderzoek van het gehoor en aan de gehoorrevalidatie. Ook is de audioloog gespecialiseerd in de aanpassing van het hoortoestel of andere hulpmiddelen.

Akoepedist en audiologie-assistent

De akoepedist en audiologie-assistent voeren het audiologisch onderzoek en spelen een belangrijke rol bij de advisering en controle van hoortoestellen en overige hulpmiddelen

Logopedisten

Onze logopedisten volgen en onderzoeken de auditieve, communicatieve en spraak-taalontwikkeling van het kind. Ook geven zij logopedische behandeling en adviseren zij ouders over hoe zij hun kind in dagelijkse situaties kunnen stimuleren.

GZ-Psychologen/orthopedagogen

De psycholoog/orthopedagoog volgt, onderzoekt en adviseert bij de totale ontwikkeling van het kind in relatie tot de gehoorproblemen.

Psychologisch medewerker

De psychologisch medewerker ondersteunt bij de uitvoering van het psychologisch onderzoek door bijvoorbeeld het afnemen van de testen en het voeren van gesprekken, onder supervisie van de GZ-psycholoog/orthopedagoog. 

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker ondersteunt bij het oplossen van en omgaan met materiële en psychosociale problemen, zowel in het dagelijks leven als op het werk. Als het nodig is, verwijst de maatschappelijk werker u door naar een psycholoog of andere behandelaars.

Gezinsbegeleiders

De gezinsbegeleider fungeert als coördinator in het SGB-behandeltraject en is voor ouders het aanspreekpunt. Tijdens de bezoeken in de thuissituatie en/of op locatie biedt de gezinsbegeleider behandeling en advies op het gebied van gehoor, communicatie en interactie.

Technicus

De technicus is verantwoordelijk voor het functioneren van alle apparatuur, regelt het ICT-beleid binnen het AC en bouwt meetopstellingen voor diagnostiek of wetenschappelijk onderzoek.

Secretaresse

De secretaresse is de schakel tussen u en de medewerkers van het Audiologisch Centrum. Zij biedt administratieve ondersteuning aan de afdeling. Ook is zij het eerste telefonisch aanspraakpunt voor al uw vragen rondom organisatorische vragen (n.a.v. ontvangen brieven, afspraken, etc.).

KNO-arts

De Keel-, Neus-, Oorarts (KNO-arts) onderzoekt en behandelt aandoeningen aan keel, neus en oren. De KNO-arts onderzoekt ook de medische oorzaak van het gehoorverlies.


Stages

Binnen het universitair Audiologisch Centrum bieden wij scholieren en studenten verschillende stagemogelijkheden.

lees meer

Stages

Binnen het universitair Audiologisch Centrum bieden wij scholieren en studenten verschillende stagemogelijkheden.

Elk jaar zijn er stagemogelijkheden voor studenten van de volgende opleidingen:

 • HBO Pedagogiek
 • HBO Logopedie
 • Gedragswetenschappen: 
  - Orthopedagogiek
  - Psychologie
 • HBO Audiologie
 • Audiologie-assistenten
 • Klinisch-fysicus Audioloog

Nieuwsgierig of we een stageplaats voor je hebben? Neem gerust contact op!