Onze specialisten

De volgende specialisten zijn bij het oorschelpspreekuur aanwezig:
 • Myrthe Hol (KNO-arts). Zij weet als Otoloog (oorarts) veel van het gehoor en de mogelijkheden om het gehoor te verbeteren. In het geval van Microtie kan op latere leeftijd een ‘groot oor’ overwogen worden.
 • Pascal van de Pol (Anaplastoloog). Zij maakt  kunstoren en kan goed vertellen hoe dit werkt.
 • Ietske Siemann (GZ-psycholoog). Als het nodig (of gewenst) is, biedt zij begeleiding op psychologisch of sociaal-emotioneel gebied. Denk daarbij aan het vergroten van de weerbaarheid, hoe om te gaan met pestgedrag, acceptatie van een afwijkend uiterlijk of begeleiding rondom operaties als uw kind extreem bang is.
Op afroep zijn er nog een aantal andere specialisten beschikbaar:
 • Een genetisch georiënteerd KNO-arts, die mee kan beoordelen of er bij het kind sprake is van een syndroom, mogelijk in samenwerking met de afdeling klinische genetica.
 • Een audioloog, die meer informatie over het gehoor kan geven en indien gewenst een proef met een beengeleidingshoortoestel kan doen.
 • Een Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg (MKA-chirurg), die mee kan denken bij vragen over een eventuele asymmetrie van de kaak.
 • Een logopedist voor begeleiding bij problemen in de spraak-taal ontwikkeling.

Over het oorschelpspreekuur

Tijdens dit spreekuur kijken gespecialiseerde zorgverleners wat er eventueel gedaan kan worden aan de oorschelp, het ontbrekende oor of de gehoorgang van uw kind. Het spreekuur vindt meestal 1 keer in de 1 à 2 maanden plaats op een donderdag. lees meer

Over het oorschelpspreekuur

Als uw kind microties of atresie heeft en is doorverwezen naar het Radboudumc, kunt u direct terecht bij het Nijmeegs oorschelpspreekuur. Tijdens dit spreekuur kijken gespecialiseerde zorgverleners wat er eventueel gedaan kan worden aan de oorschelp, het ontbrekende oor of de gehoorgang van uw kind. Dit kan te maken hebben met het gehoor en het oor zelf. Natuurlijk kunnen u en uw kind er altijd voor kiezen om niets aan microtie (klein oor) of atresie (niet of niet volledig aangelegde gehoorgang) te laten doen. Uiteraard kijkt men naast het gehoor en oor, ook naar de verdere ontwikkeling van uw kind. Het oorschelpspreekuur is een multidisciplinair spreekuur. Dat houdt in dat er verschillende mensen van verschillende vakgebieden aanwezig zijn.

Het oorschelpspreekuur in Nijmegen bestaat sinds 26 juni 2011. Het spreekuur vindt meestal 1 keer in de 1 à 2 maanden plaats op een donderdag.

Contact

Patricia Gerrits-van Haren
secretariaat patiëntenzorg

(024) 361 35 06

Onze specialisten

Er zijn verschillende specialisten aanwezig tijdens het spreekuur. lees meer

Waarom het Radboudumc?

Deze multidisciplinaire aanpak is in deze vorm uniek in Nederland. Er is zowel aandacht voor het gehoor als voor het oor. lees meer

Waarom het Radboudumc?

Deze multidisciplinaire aanpak is in deze vorm uniek in Nederland. Er is zowel aandacht voor het gehoor als voor het oor. Er is tijdens het spreekuur ruimte voor vragen en aandacht voor wat u en/of uw kind kunnen verwachten. Als u wenst kunnen we tijdens het spreekuur ingaan op de fysieke kant van de microtie en de psychologische kant. Dit alles om u en uw kind de meest complete zorg mogelijk aan te bieden. Veel kinderen worden vanaf de geboorte gevolgd en komen regelmatig terug op het oorschelpspreekuur. Volwassenen met een ontbrekend oor vanaf de de geboorte, na een trauma of na verwijdering van (een gedeelte van) de oorschelp in verband met een maligniteit (kwaadaardigheid) zijn uiteraard ook van harte welkom op dit unieke spreekuur voor complete zorg voor zowel oor als gehoor.

Sinds de start kwamen al vele tientallen patiënten op dit spreekuur met vragen over het reconstrueren van het oor en/of het revalideren van het gehoor. Uit hun feedback blijkt dat ze erg tevreden zijn over het Nijmeegs oorschelpspreekuur. Ze vinden bijvoorbeeld de uitgebreide uitleg met voorbeelden en foto’s over de verschillende mogelijkheden, erg fijn. Waardering is er ook voor de zorgvuldige beantwoording van vragen en de mogelijkheid om tijdens één afspraak contact te hebben met meerdere disciplines. Uiteraard blijven we om uw mening vragen, om onze zorg constant te blijven optimaliseren

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682 naar Plein A2 Oost

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 383

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682 naar Plein A2 Oost

Afspraak maken

Voor een afspraak op het Oorschelpspreekuur, kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-Neus-Oorheelkunde. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Aandoeningen

 • Bij iemand met atresie ontbreekt de gehoorgang. Atresie komt vaak voor in combinatie met microtie (klein oor).

  naar de aandoening


Behandelingen

 • Een oorschelpepithese is een kunstoorschelp. Voor het plaatsen van een oorschelpepithese is een kleine operatie nodig.

  naar de behandeling

Onze medewerkers

 • Medewerkers
 • Intranet