Ervarings­verhaal

Eind 2015, op 45-jarige leeftijd, kreeg ik een herseninfarct. In no-time was ik op de SEH in het Radboudumc ziekenhuis.

Young Stroke Unit

Daar verliepen de onderzoeken en de behandeling gestroomlijnd. Op de Young Stroke Unit vertelde de neuroloog dat ik een herseninfarct had gehad. Dat was onwerkelijk en erg schrikken. Aanvullende informatie werd gegeven door de verpleegkundig specialist. Meerdere disciplines verschenen aan mijn bed en aanvullende onderzoeken werden gedaan. Door adequaat handelen kon ik al vlot met ontslag.

Dagelijks leven

Eenmaal thuis ontdekte ik mijn beperkingen. Aan mijn uiterlijk is niets te zien, maar cognitief ging het niet best. Vermoeidheid, vergeetachtig, concentratiestoornissen en last van prikkels, zoals licht en geluid. Gelukkig werd ik behalve door lieve mensen om mij heen ook goed opgevangen door de verpleegkundig specialist neurologie van het Radboudumc.

Nazorg en revalidatie

Regelmatig hadden we gesprekken over mijn herstel. Zij zag ook dat het cognitief niet goed ging. In overleg verwees zij me door naar de Sint Maartenskliniek, waar ik 7 maanden met succes heb gerevalideerd. Ik werd niet in het diepe gegooid na deze ingrijpende ziekte. Ik voelde me begrepen. Klachten werden serieus genomen en ik werd zeer goed geïnformeerd.

Ik ben blij dat ik in het Radboud terecht ben gekomen waar ze heel serieus bezig zijn met het begeleiden van jonge mensen met NAH. Of het nu door een CVA veroorzaakt is of door andere aandoeningen. Ik weet zeker dat deze intensieve en prettige zorg de reden is waarom ik nu, ondanks mijn beperkingen, heel positief in het leven sta.

Over het centrum

In het Centrum voor vroege Hart en Vaatziekten bieden wij persoonsgerichte, maatwerkzorg voor jonge(re) hart- en vaatpatiënten. lees meer

Over het centrum

Centrum voor Vroege Hart- en Vaatziekten

In het Centrum voor vroege Hart en Vaatziekten bieden wij persoonsgerichte, maatwerkzorg voor jonge(re) hart- en vaatpatiënten.

Binnen ons Centrum voor Vroege Hart- en Vaatziekten bieden wij:

  • Een multidisciplinair spreekuur, waarin een nauwe samenwerking is tussen de diverse specialisten van de afdelingen Neurologie, Interne Geneeskunde, Cardiologie en Gynaecologie.
  • Een brede kijk op de gevolgen van de ziekte, omdat wij ook kijken naar de sociaal maatschappelijke gevolgen van de ziekte en daarvoor ook andere disciplines betrekken.
  • Alle onderzoeken die voor u van belang zijn op 1 dag.
  • Individuele begeleiding door de verpleegkundig specialist bij wie u makkelijk met al uw vragen terecht kunt.
  • Samenwerking met de arbeidsgeneeskundige voor vragen op het gebied van arbeid en re-integratie. Nauwe samenwerking met andere organisaties buiten het Radboudumc die zich inzetten voor een optimale begeleiding en behandeling voor patiënten die op jonge leeftijd een herseninfarct of –bloeding hebben gehad.

Contact

Karin Kanselaar
Verpleegkundig specialist

(024) 361 66 00
contactformulier

Aandoeningen

De meest bekende hart- en vaatziekten zijn het hartinfarct, het herseninfarct en vaatlijden van in de benen (etalagebenen). Deze hart- en vaatziekten worden meestal veroorzaakt door atherosclerose (aderverkalking).

Mijn afspraak

Het spreekuur bestaat onder andere uit een afspraak met de neuroloog en met de verpleegkundig specialist. lees meer

Mijn afspraak

De afspraak is een multidisciplinair spreekuur dat onder andere bestaat uit een afspraak met de neuroloog en met de verpleegkundig specialist. De neuroloog besteedt vooral aandacht aan de oorzaken van uw herseninfarct, hersenbloeding of TIA. De verpleegkundig specialist gaat in op de gevolgen die dit heeft op het dagelijks functioneren en uw omgeving. Ook gaat de verpleekundig specialist in op leeftijdspecifieke klachten.

Het is mogelijk dat u aansluitend naar het spreekuur van de vasculair geneeskundige gaat op de polikliniek Neurologie (als dit het geval is, staat dit op de uitnodiging). Vasculair geneeskundigen zijn internisten die gespecialiseerd zijn in hart- en vaatziekten. Als het nodig is om de oorzaak van een herseninfarct, hersenbloeding of TIA verder te onderzoeken, wordt er op de polikliniek ook bloed geprikt en een hartfilmpje gemaakt. Daarnaast bespreekt een gespecialiseerd verpleegkundige uitgebreid met u de mogelijke leefstijlgerelateerde oorzaken, zoals roken, drugs, alcohol, bewegen, overgewicht en hoge bloeddruk.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Voorgaand aan de afspraak krijgt u een digitale vragenlijst toegestuurd met verschillende onderwerpen die vaak voorkomen bij (jonge) patiënten die een herseninfarct, hersenbloeding of TIA hebben doorgemaakt. lees meer

Hoe kan ik me voorbereiden?

In de levensfase waarin u zich bevindt, heeft een hart- of vaatziekte vaak grote gevolgen. Deze gevolgen staan vaak nog los van de lichamelijke klachten of beperkingen die u ervaart. Soms spelen er psychische problemen, zoals somberheid of angst. Misschien heeft u vragen over uw opleiding of werk, over uw relatie of gezin. Voor het gesprek krijgt u een digitale vragenlijst toegestuurd met verschillende onderwerpen die vaak voorkomen bij (jonge) patiënten die een herseninfarct, hersenbloeding of TIA hebben doorgemaakt. U vindt hier ook ruimte om alvast andere vragen of opmerkingen op te schrijven. Deze vragen kunt u dan allemaal bespreken met de neuroloog en verpleegkundig specialist. Om er zeker van te zijn dat alles wat u wilt bespreken aan bod komt, kunt u hierop aangeven over welke onderwerpen u graag meer informatie wilt krijgen.

Deze digitale vragenlijst ontvangt u via mijnRadboud of een link op de afsprakenbrief.

Route Hoe kom ik er?

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: L
Verdieping: 0
Route: 943

bekijk route

Route Hoe kom ik er?

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw L, Verdieping 0 en volg route 943

Herseninfarct of -bloeding op jonge leeftijd

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte. Young Strokes is er speciaal voor deze groep jonge mensen die een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad. lees meer

Ervarings­verhaal

Lees hier een ervaringsverhaal van iemand die, na een herseninfarct op jonge leeftijd, in het Radboudumc terecht kwam. lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet