Hoe houdt u meer energie over?

Op de afdeling Ergotherapie helpen we mensen die ernstig vermoeid zijn om energie te besparen in hun dagelijks leven. U kunt energie besparen door activiteiten te vereenvoudigen. Ook kan het helpen om prioriteiten te stellen en een dag- en weekplanning te maken. Zo kunt u balans aanbrengen tussen wat u wil/moet doen (uw belasting) en wat u kunt doen (uw belastbaarheid). In de praktijk blijkt dit soms moeilijker dan gedacht. Op die momenten kan een van onze ergotherapeuten u hierbij ondersteunen.

Afdelingen Revalidatie Ergotherapie

Samen zoeken naar mogelijkheden

Uw verhaal over uw dagelijkse activiteiten en uw hulpvraag staat centraal bij de ergotherapie. Ergotherapeuten zijn experts in het mogelijk maken van dagelijkse activiteiten. Zij denken met u mee in oplossingen, aanpassingen of trainingen, zodat u de dingen kunt doen die voor u belangrijk zijn.
 • Ergotherapie richt zich op volwassenen en kinderen en hun naasten.

  lees meer


  Voor wie en waar?

  Ergotherapie vindt plaats in het ziekenhuis of bij u thuis. Voor ergotherapie in Radboudumc heeft u een verwijzing nodig van een revalidatiearts of een medisch specialist.

  Bij mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis geven we vaak advies over een veilige terugkeer naar huis of advies over een ergotherapiebehandeling na ontslag uit het ziekenhuis (thuis, in een revalidatiecentrum of in een verpleeghuis). U kunt met de ergotherapeut aandacht besteden aan hulpvragen op verschillende gebieden:

  Wonen en zorgen

  Bijvoorbeeld wassen, huishouden, voor anderen zorgen, eten, verplaatsen.
  • U heeft hulp nodig bij het aankleden maar u wilt dit graag zelf kunnen.
  • U heeft aan het eind van de dag geen energie meer over om te koken en u wilt leren om op een andere manier met uw energie om te gaan.
  • U kunt niet lang staan en heeft daardoor moeite met koken.
  • De verzorging van uw kind met een beperking valt u zwaar en u heeft behoefte aan praktische adviezen.
  • Uw partner heeft veel zorg nodig en u wilt voorkomen dat u overbelast raakt.

  Werken en leren

  Bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk, school/studie.
  • U gebruikt een rolstoel en uw werkplek is niet toegankelijk.
  • U kind heeft een tragere ontwikkeling, waardoor hij of zij op school moeite heeft met (voorbereidend) schrijven.
  • U kunt bepaalde taken op uw werk niet meer uitvoeren.

  Vrije tijd en spel

  Bijvoorbeeld hobby’s, spel, sociale contacten.
  • U kunt niet meer in de tuin werken, omdat u moeite heeft uw evenwicht te bewaren.
  • Door de pijn ziet u er tegenop om bezoek te ontvangen. U heeft het gevoel dat u daardoor vereenzaamt.
  • Door een hersenbeschadiging kan uw kind één arm niet goed gebruiken. U wilt informatie over hoe u het beste met uw kind kunt spelen.
  • Na een handletsel kunt u de strijkstok niet meer goed vasthouden bij het vioolspelen.

 • Ergotherapie volwassenen

  Wat kan de ergotherapeut betekenen als uw opgenomen bent in het ziekenhuis?
  De ergotherapeuten denkt met u mee en kan adviseren over:
  • Uitgangshouding tijdens liggen/ zitten om activiteiten te kunnen uitvoeren
  • Dagelijkse activiteiten zoals bijv. eten- drinken, toilet en wassen
  • Dagindeling, omgaan met belasting-belastbaarheid: wat is haalbaar, wenselijk en nodig?
  • Veilige uitvoering van activiteiten en verplaatsen binnen- en buitenshuis.
  • Voorzieningen en aanpassingen in de thuissituatie
  • Verwijzing naar ergotherapie bij u in de buurt (revalidatie centrum of eerstelijn)
  Wat kan de ergotherapeut betekenen in de polikliniek?
  Via de revalidatiearts of andere specialist wordt u verwezen naar de ergotherapie. Tijdens de eerste afspraak wordt uw hulpvraag, verwachtingen en dagelijkse activiteiten besproken. Indien nodig wordt er aanvullend onderzoek en/of een observatie van een activiteit gedaan.
  Gezamenlijk worden er doelen en een behandelplan opgesteld.

Contact

Afdeling Revalidatie

(024) 361 48 92
contactformulier

De behandeling Wat kunt u verwachten?

Na een kennismaking en onderzoek maakt de ergotherapeut samen met u een plan van aanpak voor de behandeling. lees meer

De behandeling Wat kunt u verwachten?

In een eerste gesprek maakt u kennis met de ergotherapeut en bespreekt u welke veranderingen u in uw dagelijks leven ervaart en voor welke problemen u een oplossing zoekt. Het gaat hierbij om activiteiten die voor u belangrijk zijn. De ergotherapeut onderzoekt de oorzaken van uw probleem en welke mogelijkheden er zijn om het op te lossen. De ergotherapeut kijkt onder andere naar hoe u de dagelijkse handelingen uitvoert.

Na de kennismaking en het onderzoek maakt de ergotherapeut samen met u een plan van aanpak voor de behandeling. Verschillende onderdelen komen aan bod:

 • Het verbeteren van het lichamelijk functioneren, zoals spierkracht en beweeglijkheid in gewrichten.
 • (Opnieuw) leren om een activiteit uit te voeren.
 • Leren een activiteit op een andere manier uit te voeren. Een activiteit leren uitvoeren met hulpmiddelen, aanpassingen of hulp van anderen. De ergotherapeut begeleidt u bij het aanvragen van aanpassingen.
 • Inzicht krijgen in de energieverdeling over de dag/week en zoeken naar een balans tussen inspanning en lichamelijke/mentale herstel.

Na verloop van tijd evalueert u samen met de ergotherapeut het plan van aanpak. Hij of zij stelt het plan zo nodig bij. De ergotherapeut werkt nauw samen met de verwijzend arts, de verpleegkundige en andere betrokken disciplines, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Ook werkt de ergotherapeut soms samen met uw familieleden, mantelzorgers en met instanties in uw directe omgeving. Deze mensen zijn van harte welkom bij uw behandeling.

Duur en plaats van de behandeling

Wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen vindt de behandeling plaats op de verpleegafdeling of op de afdeling Revalidatie. Dit is afhankelijk van uw aandoening of probleem en het doel van de behandeling. De duur van een behandeling varieert van een half tot anderhalf uur.

De poliklinische behandeling kan plaatsvinden op de afdeling ergotherapie of indien nodig bij u thuis. Het kan nodig zijn dat een therapeut bij u thuis komt voor het in kaart brengen van problemen of voor behandeling en begeleiding. Een poliklinische behandeling duurt over het algemeen één tot anderhalf uur per keer.

Kosten

Kosten van ergotherapie tijdens een ziekenhuisopname of dagopname zijn inbegrepen bij de ziekenhuiskosten en worden volledig vergoed. Poliklinische ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering en wordt vergoed.

Onze expertise


Jobgrip Ondersteuning bij vragen rondom werk

De training 'Jobgrip’ is ontwikkeld voor werknemers met langzaam progressieve neurologische aandoeningen die betaald werk hebben en ondersteuning willen om zo lang mogelijk te blijven werken en/of het afbouwen van werk.

lees meer

EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis

In deze ergotherapierichtlijn staan de vragen van zowel de oudere met dementie als die van de mantelzorgers centraal. Het doel is om de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren en de mantelzorger te versterken. lees meer

EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis

EDOMAH staat voor Ergotherapie bij de Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis. Deze Evidence based ergotherapierichtlijn voor diagnostiek en behandeling van ouderen met dementie is ontwikkeld op de afdeling ergotherapie van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen.
 
Uniek aan het EDOMAH programma is dat de vragen/behoeften van zowel de oudere met dementie als die van de mantelzorger centraal staan.
De oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut gaan een samenwerkingsverband aan met als doel de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Regie, plezier en voldoening van de oudere met dementie bij zijn activiteiten staan voorop. Dit wordt bereikt door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de oudere met dementie en deze te vergroten en de mantelzorger te versterken in diens rol.
De ergotherapeut geeft toegespitste informatie over het ziektebeeld en de gevolgen daarvan op het gedrag van de oudere. De ergotherapeut en mantelzorger zoeken samen naar alternatieven, oplossingen en een nieuwe balans.

Voor meer informatie: http://www.edomah.nl/

Hoe houdt u meer energie over?

Op de afdeling Ergotherapie helpen we mensen die ernstig vermoeid zijn om energie te besparen in hun dagelijks leven. In de praktijk blijkt dit soms moeilijker dan gedacht. Op die momenten kan een van onze ergotherapeuten u hierbij ondersteunen. lees meer

Life Balance

Door een chronische aandoeningen kan het lastig zijn om de juiste balans te vinden in het dagelijkse leven. Dit kan gaan over energiebalans, maar ook over het maken van keuzes en de juiste mix vinden van activiteiten die belangrijk voor u zijn.

lees meer

Life Balance

Door een chronische aandoeningen kan het lastig zijn om de juiste balans te vinden in het dagelijkse leven. Dit kan gaan over energiebalans, maar ook over het maken van keuzes en de juiste mix vinden van activiteiten die belangrijk voor u zijn.

De Life Balance studie doet onderzoek naar:

A) Het meten van Life Balance: dit doen we door drie meetinstrumenten te testen: de Activiteitenweger, de Activity Card Sort (ACS-NL) en de Occupational Balance Questionnaire (OBQ-NL).

 1. De Activiteitenweger is gebaseerd op tijdschrijven (het noteren van dagelijkse activiteiten gedurende een of meerdere dagen) en het scoren van de zwaarte van activiteiten. Voor meer informatie: Activity-Matters – Activiteiten doen er toe!
 2. De ACS-NL is gebaseerd op een foto-interview en evalueert welke activiteiten mensen nog doen en hoe belangrijk deze activiteiten zijn. Voor meer informatie: Activity Card Sort Nederland - HvA
 3. De OBQ11-NL is een vragenlijst, vertaald vanuit het Zweeds. Deze vragenlijst bestaat uit 11 uitspraken over ervaren balans. De OBQ11-NL meet de mix in balans. Deze vragenlijst is hier te downloaden.

B) De ervaringen met het individuele Packer Managing Fatigue Programma (Omgaan met vermoeidheid), uitgevoerd door eerstelijns ergotherapeuten. Dit programma is voor ergotherapeuten beschikbaar via: Products | Think Self-management (thinkselfmanagement.ca)

Publicaties:

Full article: Test-retest reliability of three life balance measures in people with neuromuscular disease: the activity card sort-NL, the activity calculator, and the occupational balance questionnaire (tandfonline.com)

Aandachtsgebieden


Neuro­revalidatie

Revalidatie bij volwassenen met neurologische aandoeningen, met als aandachtsgebieden spierziekten en bewegingsstoornissen. lees meer

Heelkunde­revalidatie

Multidisciplinaire revalidatie bij volwassenen met aandoeningen van het bewegingsapparaat, met als aandachtsgebieden extremiteitsamputatie, trauma en hoofd-hals oncologie.

lees meer

Kinder­revalidatie Amalia kinderziekenhuis

Revalidatie bij kinderen met neurologische aandoeningen, met als aandachtsgebieden spierziekten en erfelijke bewegingsstoornissen.

lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet